Thứ bảy, 09/05/2020 - 10:04

An Giang chi 247 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó vì dịch Covid-19

Dân trí

UBND tỉnh An Giang vừa quyết định chi 247 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hơn 246.700 người thuộc nhóm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện do UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tạm sử dụng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách địa phương để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định.

An Giang chi 247 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó vì dịch Covid-19 - 1

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) của tỉnh được giao trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

Sở cũng đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan.

UBND tỉnh cũng giao cho Sở LĐ-TB&XH tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đơn vị này cũng tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

An Giang chi 247 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó vì dịch Covid-19 - 2

Hiện các ngành chức năng đang tập trung ra soát, thống kê các nhóm đối tượng còn lại, nhất là nhóm lao động tự do

Về cách xác định 3 nhóm đối tượng nêu trên, đại diện Sở LĐTB&XH An Giang cho biết, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ với đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019. 

Đại diện Sở LĐTB&XH An Giang cũng cho biết, hiện các địa phương đang tập trung lực lượng rà soát, thống kê các đối tượng còn lại, nhất là đối tượng lao động tự do, buôn bán nhỏ...

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - chỉ đạo, các ngành chức năng khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện việc cấp phát kinh phí đến tận tay người dân được thụ hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định.

Ông Bình cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã giám sát việc thực hiện chính sách của Chính phủ.

Nguyễn Hành