Sóc Trăng:

Án tuyên 7 năm chưa được thi hành: Dân không đồng tình trả lời khiếu nại của TAND tỉnh Sóc Trăng!

Dân trí Liên quan đến vụ “Án tuyên 7 năm vẫn chưa được thi hành”, TAND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững về việc Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 77/CVGT-TA ngày 25/3/2016 gây thiệt thòi cho ông trong việc thi hành bản án đã có hiệu lực 7 năm.
>>Án tuyên 7 năm chưa được thi hành: TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị giải quyết
>>Án tuyên 7 năm vẫn chưa được thi hành án: Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng lên tiếng!
>>Án tuyên 7 năm vẫn chưa thi hành án: Trả lời vòng vo, thiếu thuyết phục!

Theo Văn bản số 19/PKTNV-THA của TAND tỉnh Sóc Trăng do Phó Chánh án Võ Hoàng Anh ký ngày 21/2/2017, trên cơ sở kiến nghị của Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, ngày 22/1/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp liên ngành với sự tham gia của TAND tối cao, Viện KSND tối cao, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, TAND tỉnh Sóc Trăng, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng.

Tại cuộc họp, các cơ quan đã thống nhất xác định: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2009/QĐ-BPKCTT ngày 31/7/2009 của TAND huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cấm ông Ngô Văn Đực - bà Võ Thị Tuyết Diễm chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa 887, tờ bản đồ số 10, diện tích 358,3m2, tọa lạc ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) là để đảm bảo cho nghĩa vụ phải thi hành án của ông Đực và bà Diễm. Quyết định này không bảo đảm cho một cá nhân hay tổ chức được thi hành án cụ thể nào. Trên cơ sở đó, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 77/2016/CVGT-TA ngày 25/3/2016 để giải thích bản án gửi cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng để thi hành bản án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự”.

Công văn TAND tỉnh Sóc Trăng trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững.
Công văn TAND tỉnh Sóc Trăng trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững.

Trong khi đó, trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng cho rằng: “Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên thi hành tổ chức thi hành (…) bản án số 210/DS-PT ngày 16/11/2009, người được thi hành án là ông Huỳnh Thanh Dững; người phải thi hành án là ông Ngô Văn Đực và bà Võ Thị Tuyết Diễm có trách nhiệm trả cho ông Dững số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. Ngoài ra, tại phần quyết định của bản án tuyên “tiếp tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định số 02 ngày 31/7/2009 của TAND huyện Mỹ Xuyên đến khi vợ chồng ông Đực bà Diễm thực hiện xong nghĩa vụ cho ông Dững để đảm bảo việc thi hành án”.

Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên đã tiến hành các thủ tục THA, tổ chức kê biên tài sản và quyết định kê biên tài sản và tài sản kê biên này đã được bán đấu giá. Khi Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên chuẩn bị chi trả tiền cho bản án số 210/DS-PT (đối với ông Huỳnh Thanh Dững-PV) đã được đảm bảo bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì có khiếu nại của 4 người khác yêu cầu được chia đều số tiền bán tài sản của ông Đực-bà Diễm. Do vậy, Chi cục THADS tiến hành mời Viện KSND huyện Mỹ Xuyên và các ngành có liên quan để trao đổi thống nhất quan điểm trong việc chi trả tiền.

Trong đó, quan điểm của Viện KSND huyện Mỹ Xuyên chỉ căn cứ vào Bản án đã được đảm bảo bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không căn cứ vào các quyết định còn lại (quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa vợ chồng ông Đực-bà Diễm với 4 người khác).

Quan điểm của Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên cũng như Cục THADS tỉnh Sóc Trăng thì số tiền thu được từ việc bán tài sản của ông Đực-bà Diễm sẽ trừ vào các khoản án phí, chi phí THA; số tiền còn lại ưu tiên chi trả cho ông Huỳnh Thanh Dững, nếu số tiền sau khi chi trả cho ông Dững còn thừa thì tiếp tục chi trả cho 4 quyết định còn lại.

Ngày 1/11/2012, Tổng cục THADS có thông báo kết quả cuộc họp liên ngành số 2391/TCTHADS-NV1, thống nhất: “Số tiền bán tài sản của vợ chồng ông Đực sau khi trừ các khoản án phí, chi phí THA thì số tiền còn lại được ưu tiên thanh toán cho ông Huỳnh Thanh Dững theo bản án số 210/DS-PT ngày 16/11/2009 của TAND tỉnh Sóc Trăng”.

Ngày 21/5/2014, Tổng cục THADS ban hành Công văn số 1358/TCTHADS-NV1 về việc hướng dẫn nghiệp vụ THA với nội dung: “Về vụ việc này, ngày 26/10/2012, Tổng cục THADS đã tổ chức cuộc họp liên ngành, thống nhất phương án giải quyết và đã có thông báo kết quả cuộc họp liên ngành số 2391/TCTHADS-NV1 ngày 01/11/2012 gửi cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng”.

Ngày 14/3/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 725/BTP-TCTHADS, đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Sóc Trăng có văn bản xử lý theo hướng không ưu tiên thanh toán tiền cho ông Huỳnh Thanh Dững.

Ngày 25/3/2016, TAND tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 77/2016/CVGT-TA ký ngày 25/3/2016, giải thích bản án số 210: “Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2009/QĐ-BPKCTT ngày 31/7/2009 của TAND huyện Mỹ Xuyên, cấm ông Ngô Văn Đực-bà Võ Thị Tuyết Diễm chuyển nhượng quyền sử dụng đất… là để bảo đảm nghĩa vụ phải THA của ông Đực và bà Diễm. Quyết định này không nhằm bảo đảm THA cho một cá nhân hay tổ chức cụ thể nào”; đồng thời khẳng định “công văn này không có nội dung ưu tiên thanh toán tiền THA cho ông Huỳnh Thanh Dững”. Từ đó, TAND tỉnh Sóc Trăng “đề nghị Cục THADS tỉnh Sóc Trăng thi hành bản án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật THADS”.

Sau khi có các văn bản nói trên, ngày 11/4/2016, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn số 406//CTHADS-NV, với nội dung: “Liên quan đến thứ tự thanh toán tiền THA theo vụ việc, TAND tỉnh Sóc Trăng có 2 văn bản giải thích do Chánh án và Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ký với nội dung khác nhau; việc giải thích bản án của TAND tỉnh Sóc Trăng cũng chưa phù hợp về mặt nội dung và quy định về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định; Bộ Tư pháp đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Sóc Trăng xử lý theo hướng không ưu tiên thanh toán cho ông Dững và TAND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn khẳng định không có nội dung ưu tiên thanh toán tiền cho ông Dững”.

Trên cơ sở công văn 406 của Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên đã chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thanh toán tiền THA theo hướng dẫn, nhưng ông Huỳnh Thanh Dững không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại.

Như vậy, công văn ngày 21/2/2017 của TAND tỉnh Sóc Trăng cho rằng dựa vào ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 22/1/2016 của các cơ quan TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, TAND tỉnh Sóc Trăng; Cục THADS tỉnh Sóc Trăng,… Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 77/2016/CVGT-TA ngày 25/3/2016; còn giải thích của Cục THADS tỉnh Sóc Trăng thì cho rằng “ngày 14/3/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 725/BTP-TCTHADS đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Sóc Trăng có văn bản xử lý theo hướng không ưu tiên thanh toán tiền cho ông Huỳnh Thanh Dững. Ngày 25/3/2016, TAND tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 77/2016/CVGT-TA ký ngày 25/3/2016” như nêu ở trên. Rõ ràng là khó hiểu bởi Chánh án TAND Tối cao có ban hành văn bản chỉ đạo Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng hay không?

Như Dân trí đã phản ánh, từ năm 2005 đến năm 2008, vợ chồng ông Ngô Văn Đực-bà Võ Thị Tuyết Diễm (ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã mua thức ăn nuôi tôm sú của ông Huỳnh Thanh Dững (một chủ đại lý thức ăn thủy sản tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và còn nợ số tiền 1,203 tỷ đồng. Ông Dững đòi nhiều lần không được nên đã kiện ông Đực-bà Diễm ra tòa.

Tòa án đã xét xử ở cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên vợ chồng ông Đực-bà Diễm phải trả cho ông Dững số tiền trên và lãi suất theo quy định của ngân hàng.

Cơ quan THADS huyện Mỹ Xuyên đã kê biên tài sản và bán đấu giá được 1,55 tỷ đồng, nhưng không trả cho ông Dững theo bản án của tòa. Lý do mà cơ quan THA đưa ra là sau này ông Đực-bà Diễm vẫn còn nợ của người khác và các chủ nợ cũng có đơn kiện nên không trả được.

Vụ việc kéo dài 7 năm với rất nhiều hướng dẫn, chỉ đạo, thống nhất của các cơ quan như THA, Viện KSND, TAND,… từ huyện, tỉnh đến Trung ương đều thống nhất ưu tiên thanh toán cho ông Dững, nhưng vẫn không thi hành. Chỉ đến khi có ý kiến từ Bộ Tư pháp bằng Công văn số 725/BTP-TCTHADS đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Sóc Trăng có văn bản xử lý theo hướng không ưu tiên thanh toán tiền cho ông Huỳnh Thanh Dững thì ngày 25/3/2016, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng mới có Công văn số 77/2016/CVGT-TA với nội dung không ưu tiên thanh toán cho ông Dững; đề nghị Cục THADS tỉnh Sóc Trăng thi hành bản án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật THADS.

Trên cơ sở đó, Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên đã chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thanh toán tiền THA theo hướng dẫn, nhưng ông Huỳnh Thanh Dững không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại.

Dư luận đặt vấn đề, tại sao một vụ án đã có rất nhiều công văn của các cơ quan chức năng như THADS, Viện KSND, TAND,… từ huyện đến tỉnh và Trung ương đều thống nhất ưu tiên thanh toán tiền THA cho ông Huỳnh Thanh Dững, nhưng lại bị trì hoãn nhiều năm liền, để sau đó ban hành các văn bản trái ngược, phủ nhận những văn bản trước, thậm chí không phủ nhận bản án của các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm mà lại phủ nhận những chi tiết được thống nhất giải quyết ưu tiên thanh toán cho ông Dững.

Hơn nữa, khi khởi kiện, ông Huỳnh Thanh Dững làm đơn yêu cầu thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo đảm cho việc THA cho mình sau khi bản án có hiệu lực pháp luật và được tòa án cấp sơ thẩm chấp thuận, nhưng sau này TAND tỉnh Sóc Trăng lại giải thích ngược, gây bất lợi cho ông Dững, giúp ông Đực-bà Diễm không phải THA cho ông Dững với số tiền ngót nghét 600 triệu đồng.

Bạch Dương

MỚI NHẤT
Vụ giảng viên đuổi đâm đồng nghiệp: Con gái thăng chức vù vù, hiệu trưởng nói gì?
Vụ giảng viên đuổi đâm đồng nghiệp: Con gái thăng chức vù vù, hiệu trưởng nói gì?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một số cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) tỉnh Sóc Trăng đi nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới một giảng viên rút dao đuổi đâm đồng nghiệp, nguồn tin của Dân trí cho biết, chiều ngày 8/3, Đảng ủy trường này tổ chức họp kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

Thứ năm, 09/03/2017 - 07:35

Bắc Giang: Tổ chức họp báo giải trình thông tin dự án trăm triệu USD “trốn” ĐTM
Bắc Giang: Tổ chức họp báo giải trình thông tin dự án trăm triệu USD “trốn” ĐTM

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí vào cuộc điều tra, thông tin dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng hàng trăm triệu USD của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam thi công khi chưa hề có phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã chốt lịch họp báo để giải trình thông tin.

Thứ tư, 08/03/2017 - 05:49

Dự án trăm triệu USD “trốn” ĐTM: Bất chấp cả chỉ đạo của Chính phủ!
Dự án trăm triệu USD “trốn” ĐTM: Bất chấp cả chỉ đạo của Chính phủ!

(Dân trí) - Trong quyết định chủ trương đầu tư Dự án của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ môi trường, yêu cầu tỉnh Bắc Giang giám sát doanh nghiệp phải có đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mới triển khai dự án.

Thứ tư, 08/03/2017 - 10:54

Nghệ An: Hàng trăm hộ dân phản đối xây dựng trạm BTS!
Nghệ An: Hàng trăm hộ dân phản đối xây dựng trạm BTS!

(Dân trí) - Mặc dù bị người dân phản đối, thậm chí “gây sự” nhưng một trạm BTS vẫn tiến hành thi công, xây dựng trong khu dân cư. Trước sự “ngang ngược” của công ty viễn thông, người dân đã phản ánh lên cấp trên nhưng không hiểu vì sao trạm BTS càng lại được triển khai nhanh và rầm rộ hơn.

Thứ tư, 08/03/2017 - 07:39

Dân nôn ói vì mùi hôi thối từ trại heo xả thải ra sông gây ô nhiễm!
Dân nôn ói vì mùi hôi thối từ trại heo xả thải ra sông gây ô nhiễm!

(Dân trí) - Người dân sống quanh khu vực sông Cái Nhúc (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bức xúc vì một trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến việc nuôi trồng thủy sản mà đời sống cũng bị ảnh hưởng khi có nhiều người liên tục nôn ói vì hàng ngày phải hít mùi hôi thối.

Thứ tư, 08/03/2017 - 07:33

Kỳ án oan khuất của gia đình mẹ liệt sỹ: Mập mờ trong lời khai, Tòa đã vội tuyên án?
Kỳ án oan khuất của gia đình mẹ liệt sỹ: Mập mờ trong lời khai, Tòa đã vội tuyên án?

(Dân trí) - Vụ “kỳ án” liên quan đến việc cấp sổ đỏ đã xảy ra tại gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão đã trải qua hơn một thập kỷ với gần chục bản án xét xử. Các hồ sơ, tài liệu của vụ án đều chứng tỏ việc cấp sổ đỏ là trái pháp luật thậm chí có sự thừa nhận sai sót của chính đơn vị thẩm định hồ sơ cấp nhưng mỗi cấp xét xử lại đưa ra những bản án trái ngược nhau.

Thứ tư, 08/03/2017 - 06:59

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thừa nhận có sai sót!
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thừa nhận có sai sót!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Án tuyên một đằng, thi hành một nẻo” xảy ra tại huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thừa nhận có sai sót.

Thứ ba, 07/03/2017 - 08:38

Đề nghị xử lý vụ giảng viên đuổi đâm đồng nghiệp trong quán nhậu
Đề nghị xử lý vụ giảng viên đuổi đâm đồng nghiệp trong quán nhậu

(Dân trí) - Theo phản ánh của một số cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng, đến nay đã 3 tháng nhưng vụ một số cán bộ, giảng viên của trường này tổ chức đi nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến một giảng viên cầm dao rượt đòi đâm đồng nghiệp cùng trường ngay tại quán vẫn chưa được giải quyết.

Thứ ba, 07/03/2017 - 08:32

Cần Thơ: Rác trú ngụ trên cầu du lịch lâu đến nỗi đã có “sổ đỏ”?
Cần Thơ: Rác trú ngụ trên cầu du lịch lâu đến nỗi đã có “sổ đỏ”?

(Dân trí) - Nhiều người đi trên tỉnh lộ 923, đoạn qua cầu Cái Sơn đã thấy hình ảnh rác thải trên cây cầu này từ sau tết nguyên đán đến nay nhưng không thấy đơn vị nào quét dọn. Nhiều người ví von: rác trên cầu Cái Sơn đã có "sổ đỏ" rồi... không quét dọn được.

Thứ ba, 07/03/2017 - 08:26

Dự án trăm triệu USD xây dựng kiểu bất chấp pháp luật!
Dự án trăm triệu USD xây dựng kiểu bất chấp pháp luật!

(Dân trí) - Đại công trường xây dựng dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam đang rầm rập thi công tại KCN Quang Châu (Bắc Giang). Tuy nhiên, dự án có vốn đầu tư gần 300 triệu USD này chưa hề được phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

Thứ ba, 07/03/2017 - 08:10

Nhịp cầu bạn đọc số 3: Công dân đề nghị làm rõ việc thu hồi đất của dân giao doanh nghiệp làm dự án!
Nhịp cầu bạn đọc số 3: Công dân đề nghị làm rõ việc thu hồi đất của dân giao doanh nghiệp làm dự án!

(Dân trí) - Báo Dân Trí đã nhận được đơn, thư khiếu nại của bạn đọc về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng hoặc không được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, về việc đình chỉ vụ án sai luật để tránh bồi thường oan sai. Báo Dân Trí đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Thứ hai, 06/03/2017 - 11:44

Chủ tịch huyện ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”: Luật sư phân tích hành vi phạm pháp!
Chủ tịch huyện ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”: Luật sư phân tích hành vi phạm pháp!

(Dân trí) - “Việc chỉ khởi tố vụ án về tội “Lợi dụng chức dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” cho thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức mới chỉ xem xét tới hành vi của các cán bộ liên quan trong việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất “ma’ mà chưa xem xét đến hành vi của vợ chồng ông Thọ, người giao dịch bán thửa “đất ma” như nội dung đơn tố cáo”, luật sư Nguyễn Hoàng Việt nhận định.

Thứ hai, 06/03/2017 - 08:17

ĐÁNG QUAN TÂM
Con liệt sĩ có nguy cơ mất đất vì giấy mua bán và di chúc bất hợp pháp?
Con liệt sĩ có nguy cơ mất đất vì giấy mua bán và di chúc bất hợp pháp?

(Dân trí) - Giấy mua bán đất bị cho là có chữ ký giả mạo và tờ di chúc không đúng pháp luật, những người con của liệt sĩ Phan Công Khanh (tỉnh Sóc Trăng) đang có nguy cơ bị mất đất của cha mẹ để lại.

Thứ hai, 06/03/2017 - 07:43

Vụ có phán quyết của tòa, HĐND vẫn ra Nghị quyết thu hồi đất: Thực hiện đúng luật?
Vụ có phán quyết của tòa, HĐND vẫn ra Nghị quyết thu hồi đất: Thực hiện đúng luật?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc, có phán quyết của tòa, HĐND vẫn ra Nghị quyết thu hồi đất, mới đây nhất UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ việc thu hồi đất là phù hợp với quy định của Luật đất đai.

Thứ hai, 06/03/2017 - 07:40

Vụ em học sinh bị kết tội “Cướp tài sản”: Xóm làng “nín thở” chờ phiên toà xét giám đốc thẩm!
Vụ em học sinh bị kết tội “Cướp tài sản”: Xóm làng “nín thở” chờ phiên toà xét giám đốc thẩm!

(Dân trí) - “Khi biết TAND Cấp cao sẽ xét giám đốc thẩm vào ngày 7/3, tối hôm qua, cả gia đình không ai ngủ được. Tôi phải nằm canh thằng Khánh, buổi tối phải chốt cửa vì sợ nó hoang mang làm điều dại dột. Cả ngày hôm qua tới giờ cả xóm làng như nín thở chờ phiên tòa”, anh Lâm, bố em Khánh cho biết.

Chủ nhật, 05/03/2017 - 08:11

Hà Tĩnh: Nhà thầu thi công đập nước gian dối, dân lo lắng về chất lượng!
Hà Tĩnh: Nhà thầu thi công đập nước gian dối, dân lo lắng về chất lượng!

(Dân trí) - Khi đơn vị thi công đang tiến hành nâng cấp, tu sửa đập Dài (xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), những người dân xung quanh khu vực dự án này đã phát hiện đơn vị thi công thi công gian dối khiến họ hết sức lo lắng cho chất lượng của công trình này.

Chủ nhật, 05/03/2017 - 06:25

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Các nhà đầu tư quyết liệt khiếu nại điều gì?
Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Các nhà đầu tư quyết liệt khiếu nại điều gì?

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn đốc thúc UBND TP Hà Nội khẩn trương xem xét xử lý và trả lời những kiến nghị, liên quan vụ cổ phần hoá tại Công ty Hacinco để thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Vậy đại diện những nhà đầu tư hợp pháp đang bị xâm hại quyền lợi đang kiến nghị, khiếu nại nội dung gì?

Thứ bảy, 04/03/2017 - 08:24

Nghệ An: Xã bị tố gian dối trong quá trình cấp sổ đỏ, cắt đất của dân bán trái quy định!
Nghệ An: Xã bị tố gian dối trong quá trình cấp sổ đỏ, cắt đất của dân bán trái quy định!

(Dân trí) - Trong khi biên bản giao đất của xã ghi rõ là 18.500 m2 tuy nhiên đến thời điểm nhận được GCNQSDĐ, những người dân mới tá hỏa khi phát hiện diện tích của mình bị thiếu hụt hơn 6.800 m2.

Thứ bảy, 04/03/2017 - 07:59

Bình Định: Dân tố doanh nghiệp khai thác vô tội vạ, ảnh hưởng đến đời sống
Bình Định: Dân tố doanh nghiệp khai thác vô tội vạ, ảnh hưởng đến đời sống

(Dân trí) - Bức xúc việc doanh nghiệp khai thác cát vô tội vạ trên sông Kôn, gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường, nhiều hộ dân khối Phú Xuân (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) đồng loạt ký đơn kiến nghị lên các ngành chức năng vào cuộc xử lý.

Thứ bảy, 04/03/2017 - 07:55

Hàng trăm lao động mất việc trong “nháy mắt”: Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo công ty!
Hàng trăm lao động mất việc trong “nháy mắt”: Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo công ty!

(Dân trí) - Liên quan đến những vụ việc bất thường tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (Cty Cấp nước) mà Dân trí đã phản ánh, mới đây, ông Lê Minh Ý (Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau) xác nhận, cơ quan chức năng tỉnh này đang hoàn tất các thủ tục đề nghị kỷ luật có hình thức đối với đại diện nguồn vốn Nhà nước tại công ty này.

Thứ sáu, 03/03/2017 - 12:41

Chuẩn bị xét giám đốc thẩm vụ em học sinh bị kết tội “Cướp tài sản” kêu oan!
Chuẩn bị xét giám đốc thẩm vụ em học sinh bị kết tội “Cướp tài sản” kêu oan!

(Dân trí) - Sau 19 kỳ báo điều tra của Dân trí làm rõ từng góc khuất trong vụ án em Lê Văn Khánh bị kết tội Cướp tài sản kêu oan, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã chính thức ra Quyết định kháng nghị đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Theo trình tự tố tụng, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã lên lịch xử giám đốc thẩm vụ án.

Thứ sáu, 03/03/2017 - 08:01

Thanh Hoá: Bị tố làm nứt nhà hàng xóm, Phó tổng giám đốc thờ ơ, chính quyền bất lực?
Thanh Hoá: Bị tố làm nứt nhà hàng xóm, Phó tổng giám đốc thờ ơ, chính quyền bất lực?

(Dân trí) - Cho rằng gia đình ông Phó tổng giám đốc Dược - Vật tư y tế (VTYT) Thanh Hóa trong thời gian xây nhà đã gây nên tình trạng rạn nứt căn nhà mình, bà Phương đã nhiều lần có đơn gửi cơ quan chức năng cầu cứu. Thế nhưng, cơ quan chức năng thì bất lực còn ông Phó tổng giám đốc thì bất hợp tác.

Thứ sáu, 03/03/2017 - 07:40

Đề nghị xem xét đánh giá tác động môi trường với dự án "khủng" tại Bắc Giang
Đề nghị xem xét đánh giá tác động môi trường với dự án "khủng" tại Bắc Giang

(Dân trí) - Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường (Bộ TN&MT) vừa có công văn đề nghị Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cung cấp thông tin về hiện trạng dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam để Cục thẩm định xem xét về việc đánh giá tác động môi trường.

Thứ năm, 02/03/2017 - 08:03

Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội giải quyết vụ lùm xùm thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh
Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội giải quyết vụ lùm xùm thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) vừa ký văn bản số 85/BTCDTW-DT1 gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vụ việc lùm xùm liên quan đến đề xuất thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh (trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Thứ năm, 02/03/2017 - 06:08