Thứ ba, 31/10/2017 - 08:45

Bắc Giang: Đốt lò làm chết lúa, Công ty Thạch Bàn bị yêu cầu bồi thường khẩn cấp cho dân

Dân trí

UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa có công văn gửi Công ty TNHH Thạch Bàn tại xã Nham Sơn - Yên Dũng (Bắc Giang) yêu cầu công ty này bố trí ngay kinh phí chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại do khói lò.

Ngày 27/10, UBND huyện Yên Dũng có Công văn số 1293/UBND-TNMT do ông Hoàng Văn Đức - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ký gửi Công ty TNHH Thạch Bàn cho biết:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông huyện, UBND xã Nham Sơn đối với công ty TNHH Thạch Bàn và các hộ dân ở thông Đông Hương có diện tích lúa bị ảnh hưởng do khói lò đã xác định được diện tích, mức độ thiệt hại và đơn giá bồi thường với tổng số tiền phải bồi thường hỗ trợ là hơn 400 triệu đồng.

Để sớm khắc phục các hậu quả do khói lò gây ra và đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng yêu cầu Công ty TNHH Thạch Bàn có trách nhiêm bố trí ngay kinh phí và phối hợp với Ban Quản lý thôn Đông Hương, UBND xã Nham Sơn để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại xong trong tháng 10/2017.


Đốt lò làm chết lúa, Công ty Thạch Bàn bị yêu cầu bồi thường khẩn cấp cho dân.

Đốt lò làm chết lúa, Công ty Thạch Bàn bị yêu cầu bồi thường khẩn cấp cho dân.

Yêu cầu công ty Thạch Bàn kiểm tra toàn bộ hoạt động của Nhà máy, khẩn trương có biện pháp, phương án sửa chữa, nâng cấp, xây dựng khắc phục hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo quy chuẩn hiện hành, không làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời báo cáo kết quả về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định

Phải niêm yết công khai các nội dung, thông tin về bảo vệ môi trường (báo cáo công tác quản lý BVMT và kết quả quan trắc định kỳ) của đơn vị tại trụ sở UBND xã Nham Sơn và nhà văn hóa.

UBND huyện Yên Dũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND xã Nham Sơn tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với công ty TNH Thạch Bàn nhằm phát hiện và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Trước đó, Thanh tra Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 3/10 do ông Lâm Xuân Thủy - Chánh thanh tra ký quyết định xử phạt Công ty TNHH Thạch Bàn do vi phạm các quy định pháp luật về môi trường.

Công ty này được xác định đã thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang; Quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hành vi này bị xử phạt 70 triệu đồng.


Lúa chết do ảnh hưởng khói đốt lò của Công ty TNHH Thạch Bàn.

Lúa chết do ảnh hưởng khói đốt lò của Công ty TNHH Thạch Bàn.

Cùng đó, công ty này không thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn hoặc cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản thông báo; Quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Nghị định sô 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi sai phạm này bị xử phạt 35 triệu đồng.

Công ty TNHH Thạch Bàn chuyên sản xuất gạch ốp lát granite được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên mã số doanh nghiệp: 2400767766 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/7/2015; Quyết định chủ trương đầu tư số 468/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Anh Thế