Bắc Giang: Giám đốc Sở KH&ĐT không hiểu luật hay "giúp" doanh nghiệp sai phạm?

Dân trí Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Vân có trụ sở tại tỉnh Bắc Giang nhiều lần lập báo cáo tài chính không trung thực trong nhiều hồ sơ dự thầu để đấu thầu xây lắp tại các công trình. Tuy nhiên, khi tiến hành thanh tra sự việc, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh này lại áp dụng sai luật để kết luận công ty này không vi phạm hành vi gian lận trong đấu thầu xây dựng.
>>Tin cấp dưới tham mưu "lơ mơ", UBND tỉnh Bắc Giang phải “chữa cháy” như thế nào?
>>Tin cấp dưới tham mưu, UBND tỉnh Bắc Giang phải ra văn bản "chữa cháy"!

Lập hồ sơ gian dối để trúng hàng loạt gói thầu xây dựng

Ngày 12/6/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành bản kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Vân (Công ty Ngọc Vân) dựa trên Quyết định số 422/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với Công ty Ngọc Vân, địa chỉ trụ sở tại làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên về hành vi gian lận trong đấu thầu xây dựng.

Sau khi xem xét báo cáo số 65/BC-TTr ngày 4/6/2018 của Thanh tra tỉnh về kết quả xác minh nội dung tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kết luận như sau:

Về nội dung tố cáo: ngày 11/4/2018, thanh tra tỉnh đã làm việc với người tố cáo xác nhận nội dung tố cáo: Tố cáo Công ty Ngọc Vân về hành vi gian lận trong đấu thầu xây dựng. Cụ thể: Công ty Ngọc Vân nhiều lần lập báo cáo tài chính không trung thực (hay làm giả báo cáo tài chính) năm 2014, 2015 trong nhiều hồ sơ dự thầu để đấu thầu xây lắp tại các công trình (trường Tiểu học Ngọc Vân; cơ sở hạ tầng cụm dân cư khu Chuôm Nho thị trấn Nhã Nam; Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Trong Giữa xã Tân Trung đi thôn Cả Am xã Phúc Hòa; Nhà lớp học 8 phòng trường THCS thị trấn Cao Thượng).


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công khai chỉ rõ sai phạm trong vụ việc doanh nghiệp gian dối đấu thầu được Sở KH&ĐT kết luận ưu ái giảm nhẹ tội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công khai chỉ rõ sai phạm trong vụ việc doanh nghiệp gian dối đấu thầu được Sở KH&ĐT kết luận ưu ái giảm nhẹ tội.

Công dân cho rằng, hành vi vi phạm của công ty Ngọc Vân phải được xử lý theo quy định tại khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu, thể hiện tại Công văn số 9548/BKHĐT-QLĐT ngày 20/11/2017 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật về việc đấu thầu, với nội dung: “…trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu cung cấp báo cáo tài chính khác với báo cáo tài chính đã nộp cơ quan thuế thì tổ chuyên gia, bên mời thầu phải xem xét tới tính chất của hai báo cáo tài chính này… Trường hợp, hai báo cáo tài chính này cùng loại và cùng kỳ báo cáo nhưng khác nhau về các số liệu thì đây được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu…”.

Người bị tố cáo cũng đã có nội dung giải trình như sau:

Công ty Ngọc Vân là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng có tổng số lao động bình quân năm từ trên 10 người đến dưới 200 người thì vẫn được coi là doanh nghiệp nhỏ.

Tại báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của Công ty nộp tại Chi cục thuế huyện Tân Yên thể hiện: Tổng tài sản tương đương với tổng nguồn nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng trong báo cáo tài chính của hồ sơ tham gia đấu thầu thể hiện tổng tài sản tương đương với tổng nguồn vốn nhỏ hơn 20 tỷ đồng là do trong quá trình làm hồ sơ dự thầu, kế toán của Công ty đã khai nhầm số liệu nói trên.

Công ty Ngọc Vân vẫn được coi là doanh nghiệp nhỏ và được tham gia đấu thầu các gói xây lắp công trình có giá trị dưới 05 tỷ đồng.

Về việc xem xét, kết luận của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư cho rằng:

Năm 2017, công dân có đơn tố cáo gửi Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang với nội dung: “Công ty CP XD&TM Ngọc Vân, địa chỉ trụ sở tại làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhiều lần nhiều lần gian lận trong dấud thầu, cụ thể tại 04 công trình: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, trường Tiểu học Ngọc Vân; cơ sở hạ tầng cụm dân cư khu Chuôm Nho thị trấn Nhã Nam; Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Trong Giữa xã Tân Trung đi thôn Cả Am xã Phúc Hòa; Nhà lớp học 8 phòng trường THCS thị trấn Cao Thượng. Lý do: Công ty Ngọc Vân làm báo cáo tài chính năm 2014 và 2015 khống nhằm giảm giá trị tổng tài sản (nguồn vốn) xuống dưới 20 tỷ để tham dự thầu các gói thầu <5 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ”.

Ngày 04/10/2017, Giám đốc Sở KH&ĐT có Quyết định số 272/QĐ-SKHĐT về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo đối với Công ty Ngọc Vân. Sau khi xem xét, Giám đốc Sở KH&ĐT có Kết luận số 2174/KL-SKHĐT ngày 09/11/2017 về việc kết luận nội dung tố cáo đối với công ty Ngọc Vân với nội dung:

“…Nội dung tố cáo có đúng một phần. Công ty Ngọc Vân đã vi phạm về hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ dự thầu khi tham gia dự thầu. Tuy nhiên, chưa đến mức vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu, do Doanh nghiệp có số lao động bình quân năm từ trên 10 người đến dưới 200 người, đủ điều kiện để tham gia các gói thầu có giá trị nhỏ hơn 5 tỷ đồng nên không làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu”.

Giám đốc Sở KH&ĐT "ưu ái" giảm nhẹ sai phạm cho doanh nghiệp

Tuy nhiên tại kết quả xem xét, xác minh của Thanh tra tỉnh lại cho thấy: Xem xét báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của Công ty Ngọc Vân được lập và nộp Chi cục thuế huyện Tân Yên lần lượt ngày 31/3/2015 và ngày 30/3/2016, thấy: tổng tài sản (hay tổng nguồn vốn) của Công ty năm 2014, 2015 lần lượt là 22.359.957.797 đồng và 25.567.580.156 đồng.


Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang liên tiếp mắc sai phạm và bị yêu cầu xử lý trách nhiệm trong thời gian vừa qua.

Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang liên tiếp mắc sai phạm và bị yêu cầu xử lý trách nhiệm trong thời gian vừa qua.

Xem xét 04 hồ sơ dự thầu năm 2017 của Công ty Ngọc Vân tại 4 công trình (trường Tiểu học Ngọc Vân; cơ sở hạ tầng cụm dân cư khu Chuôm Nho thị trấn Nhã Nam; Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Trong Giữa xã Tân Trung đi thôn Cả Am xã Phúc Hòa; Nhà lớp học 8 phòng trường THCS thị trấn Cao Thượng) thấy: Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 có tổng tài sản lần lượt là 19.851.169.797 đồng và 19.972.242.611 đồng.

Như vậy, Công ty Ngọc Vân đã 04 lần thực hiện việc lập báo cáo tài chính năm 2014, 2015 nộp trong 04 hồ sơ dự thầu có số liệu sai khác với báo cáo tài chính năm 2014 và 2015 nộp chi cục Thuế huyện Tân Yên (hai báo cáo này là báo cáo tài chính năm, có cùng loại và cùng kỳ báo cáo nhưng khác nhau về các số liệu.

Xem xét hồ sơ mời thầu của các chủ đầu tư tại 04 công trình nêu trên, Thanh tra tỉnh thấy: gói thầu xây lắp công trình trên đều có giá trị dưới 05 tỷ đồng và không có nội dung yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá về số lao động của doanh nghiệp tham dự thầu.

Khoản 3, Điều 6, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có nội dung: “Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”.

Như vậy, khi tham dự gói thầu xây lắp 4 công trình nêu trên, hồ sơ dự thầu với số liệu thông tin tổng tài sản (nguồn vốn) sai lệch thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của Công ty Ngọc Vân lần lượt là 19.851.169.797 đồng và 19.972.242.611 đồng đều nhỏ hơn 20 tỷ đồng thì Công ty Ngọc Vân là doanh nghiệp cấp nhỏ, được phép tham dự thầu. Trường hợp số liệu tổng tài sản (nguồn vốn năm 2014, 2015 tại báo cáo tài chính trong hồ sơ dự thầu của Công ty Ngọc Vân là báo cáo tài chính năm 2014, 2015 của Công ty nộp tại Chi cục thuế huyện Tân Yên (tổng tài sản năm 2014 là 22.359.957.797 đồng và năm 2015 là 25.567.580.156 đồng) thì chưa xác định được cấp doanh nghiệp của công ty Ngọc Vân. Để được tham dự thầu các gói thầu xây lắp có giá trị nhỏ hơn 05 tỷ đồng nêu trên, Công ty Ngọc Vân cần phải chứng minh Công ty là doanh nghiệp nhỏ (chứng minh qua việc xác định tổng số lap động bình quân các năm 2014, 2015).

Từ kết quả xem xét, xác minh của Sở KH&ĐT và Thanh tra tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã đi đến nhận xét và kết luận:

Điểm a, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định một trong các hành vi gian lận trong đấu thầu là: “a.Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào”.

Tại đoạn 3, mục 2, Văn bản số 9548/BKHĐT-QLĐT ngày 20/11/2017 của Bộ KH&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu có nêu: “…trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu cung cấp báo cáo tài chính khác với báo cáo tài chính đã nộp cơ quan thuế thì tổ chuyên gia, bên mời thầu phải xem xét tới tính chất của hai báo cáo tài chính này… Trường hợp, hai báo cáo tài chính này cùng loại và cùng kỳ báo cáo nhưng khác nhau về các số liệu thì đây được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu…”.

Công ty Ngọc Vân đã cố ý lập báo cáo tài chính năm 2014, 2015 có số liệu sai khác với báo cáo tài chính năm 2014, 2015 mà trước đó công ty đã nộp chi cục thuế huyện Tân Yên (hai báo cáo này là báo cáo tài chính năm, có cùng loại và cùng kỳ báo cáo nhưng khác nhau về số liệu) nhằm trốn tránh nghĩa vụ chứng minh Công ty là doanh nghiệp nhỏ để được tham dự thầu 04 gói thầu trên. Hành vi trên vi phạm điểm a, khoản 4, Điều 89 Luật đấu thầu năm 2013.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã kết luận công dân tố cáo Công ty Ngọc Vân có hành vi gian lận trong đấu thầu xây dựng là tố cáo đúng (vi phạm điểm a, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu).

Bản kết luận cũng chỉ rõ: Hành vi gian lận trong đấu thầu xây dựng nêu trên của Công ty Ngọc Vân vi phạm điểm a, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và kết luận Công ty Ngọc Vân không vi phạm hành vi gian lận trong đấu thầu xây dựng là áp dụng sai pháp luật.

Từ đó, UBND tỉnh đã đưa ra biện pháp xử lý và kiến nghị: Căn cứ thẩm quyền quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 90 Luật Đấu thầu năm 2013 (“…Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương mình đối với những trường hợp do người có thẩm quyền đề nghị theo quy định tại điểm a khoản này”), giao Sở KH&ĐT lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đối với Công ty Ngọc Vân về hành vi gian lận trong đấu thầu xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT rút kinh nghiệm trong việc kết luận nội dung tố cáo chưa chính xác. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu xác minh giải quyết tố cáo (cụ thể là Tổ xác minh thành lập theo Quyết định số 272/QĐ-SKHĐT ngày 04/10/2017 của Giám đốc Sở KH&ĐT).

Được biết hiện Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang là ông Trịnh Hữu Thắng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Ngọc Hân - Anh Thế

MỚI NHẤT
Sông Cầu đang “giãy chết”, chính quyền khẩn thiết ra công văn cầu cứu!
Sông Cầu đang “giãy chết”, chính quyền khẩn thiết ra công văn cầu cứu!

(Dân trí) - Sông Cầu với phòng tuyến Như Nguyệt ghi dấu ấn lừng lẫy suốt cả nghìn năm, nơi khơi nguồn cho dòng cảm xúc bất tận của thi ca, nhạc họa đang…giãy chết. Nước đổi màu, hôi tanh, cá chết hàng loạt. Người dân tột độ hoang mang. Trong khi đó, đến cơ quan quản lý về môi trường cũng phải liên tiếp ra công văn cầu cứu.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 03:35

Hà Nội: Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra vụ doanh nghiệp bị tố bán đất trên giấy!
Hà Nội: Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra vụ doanh nghiệp bị tố bán đất trên giấy!

(Dân trí) - Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) khẳng định sẽ sớm có kết luận điều tra thông tin tố giác vụ Công ty Thành Đạt bị tố cáo bán đất trên giấy tại tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ trong thời gian tới.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 08:56

Đi tìm danh dự cho người lính đã hi sinh: Thêm một năm chờ đợi trong vô vọng!
Đi tìm danh dự cho người lính đã hi sinh: Thêm một năm chờ đợi trong vô vọng!

(Dân trí) - Hơn 50 năm sau khi người thân hi sinh mới tìm được phần mộ. Tiếp đó là những tháng ngày thân nhân “lặn lội” mong tìm lại danh dự cho người lính đã hi sinh. Tuy nhiên, đến nay gần một năm kể từ thời điểm hồ sơ được “khởi động” lại và gửi ngành chức năng nhưng gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:47

Nhà máy xử lý rác thải là "thủ phạm" gây ô nhiễm tại Bình Định!
Nhà máy xử lý rác thải là "thủ phạm" gây ô nhiễm tại Bình Định!

(Dân trí) - Tưởng chừng nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Chế biến rác thải Duy Anh (tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo vệ môi trường, thế nhưng chính nhà máy này đang là “thủ phạm” gây ô nhiễm môi trường cho nhiều hộ dân.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:46

Diễn tiến gì mới vụ ăn "trái đắng", doanh nghiệp phải báo cáo cả Bí thư, Chủ tịch tỉnh?
Diễn tiến gì mới vụ ăn "trái đắng", doanh nghiệp phải báo cáo cả Bí thư, Chủ tịch tỉnh?

(Dân trí) - Sau nội dung “kêu oan” của Công ty TNHH vật liệu điện tử Việt Nam tới chính quyền tỉnh Bắc Giang vì cho rằng mình bị lừa, được phản ánh trên Báo Dân trí, mới đây, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã có công văn yêu cầu Công ty Urenco 10 báo cáo giải trình.

Thứ năm, 26/07/2018 - 12:45

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao được thực hiện đến đâu?
Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao được thực hiện đến đâu?

(Dân trí) - “Trong trường hợp Công ty Việt Hà không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời cơ sở sản xuất, thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc không đảm bảo thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội thì UBND thành phố Hà Nội có thể thu hồi các nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà”, luật sư Mai Bích Ngân nhận định.

Thứ năm, 26/07/2018 - 08:27

Người dân trong vùng ô nhiễm bãi rác Thọ Vức ngày đêm "sống trong sợ hãi"!
Người dân trong vùng ô nhiễm bãi rác Thọ Vức ngày đêm "sống trong sợ hãi"!

(Dân trí) - Từ khi bãi rác Thọ Vức được đưa vào hoạt động, 71 hộ dân trong vùng ô nhiễm chưa được di dời luôn nơm nớp lo sợ vì mùi hôi và nguồn nước thải từ bãi rác thẩm thấu vào nguồn nước sinh hoạt. Người dân lo ngại ở trong vùng này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính họ, nên mong muốn sớm được di dời đến nơi ở khác.

Thứ năm, 26/07/2018 - 07:51

Có con nuôi liệt sĩ, mẹ không được công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng?
Có con nuôi liệt sĩ, mẹ không được công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng?

(Dân trí) - Có 3 người con liệt sĩ (trong đó 2 người con đẻ, 1 người con nuôi) nhưng cụ Trần Thị Đàm (SN 1905) không được công nhận Bà mẹ VNAH của 3 người con liệt sĩ mà chỉ được công nhận Bà mẹ VNAH của 2 người con đẻ. Đã nhiều năm gia đình đi tìm công lý để an ủi người đã ngã xuống, người nuôi dưỡng nhưng vẫn không có kết quả.

Thứ năm, 26/07/2018 - 07:47

Ngao ngán việc dân khiếu nại một đằng, Chủ tịch TP Bắc Giang trả lời một nẻo!
Ngao ngán việc dân khiếu nại một đằng, Chủ tịch TP Bắc Giang trả lời một nẻo!

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phải ra quyết định thu hồi, hủy bỏ 2 quyết định của Chủ tịch UBND TP Bắc Giang. Nguyên do là các quyết định này sai luật hay dân khiếu nại một đằng, chính quyền trả lời một nẻo.

Thứ tư, 25/07/2018 - 11:00

Hà Nội: Điều công an bảo vệ ngôi nhà bị nhóm người quấy rối, xâm phạm chỗ ở
Hà Nội: Điều công an bảo vệ ngôi nhà bị nhóm người quấy rối, xâm phạm chỗ ở

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc chủ ngôi nhà số 53 Phạm Hồng Thái (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) liên tục bị một nhóm người xông vào nhà quấy rối, xâm phạm chỗ ở, lãnh đạo UBND phường Trúc Bạch cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho công dân trên địa bàn, đã bố trí cán bộ công an phường túc trực 24/24h tại ngôi nhà này.

Thứ tư, 25/07/2018 - 10:41

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Nhà đầu tư “mỏi mắt” đợi kết luận của Thanh tra Chính phủ!
Vụ cổ phần hóa HACINCO: Nhà đầu tư “mỏi mắt” đợi kết luận của Thanh tra Chính phủ!

(Dân trí) - Mặc dù cuộc họp của Thanh tra Chính phủ được tiến hành vào tháng 7/2017 đến nay đã gần 1 năm, thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư hợp pháp tham gia cổ phần hóa Công ty Hacinco vẫn chưa được biết nội dung báo cáo chính thức của Thanh tra Chính phủ đối với Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công văn số 3229/VPCP-V.I.

Thứ tư, 25/07/2018 - 08:24

Thiếu nhiều tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh Hóa!
Thiếu nhiều tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh Hóa!

(Dân trí) - Mặc dù chưa tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, chuyên môn không phù hợp với lĩnh vực quản lý thế nhưng Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa vẫn bổ nhiệm hai cán bộ thiếu tiêu chuẩn trên vào hai vị trí chủ chốt.

Thứ tư, 25/07/2018 - 07:36

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhiều uẩn khúc trong phiên tòa “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” tại Thanh Hóa!
Nhiều uẩn khúc trong phiên tòa “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” tại Thanh Hóa!

(Dân trí) - Cho rằng Chủ tịch UBND xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cùng một số cán bộ đã lợi dụng chức vụ lập hồ sơ đất sai thời điểm khiến cho số tiền đền bù lớn hơn gây thất thoát tiền của Nhà nước. Tuy nhiên, trong vụ việc này, luật sư khẳng định ngoài việc nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX còn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:51

Lo sông “ngoạm làng”, chính quyền khẩn cấp gia cố đoạn sạt lở!
Lo sông “ngoạm làng”, chính quyền khẩn cấp gia cố đoạn sạt lở!

(Dân trí) - UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) sẽ đầu tư kinh phí yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn cấp gia cố đoạn sạt lở bờ sông An Lão, để ngăn chặn hiện tượng xói lở, xâm thực nghiệm trọng nguy cơ uy hiếp đến giao thông cũng như nhà dân.

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:49

Quảng Trị: Người dân nộp hàng trăm triệu mua đất, sổ đỏ vẫn bặt tăm!
Quảng Trị: Người dân nộp hàng trăm triệu mua đất, sổ đỏ vẫn bặt tăm!

(Dân trí) - Dù đã nộp đầy đủ tiền để mua đất, nhưng nhiều hộ dân tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn “dài cổ” chờ đợi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:47

Sạt lở nghiêm trọng đường lên ngôi chùa lớn nhất xứ Nghệ!
Sạt lở nghiêm trọng đường lên ngôi chùa lớn nhất xứ Nghệ!

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đường lên chùa Đại Tuệ - ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An đã bị sạt lở ta luy dương nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đi lại của du khách.

Thứ hai, 23/07/2018 - 02:13

Vụ chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục: Yêu cầu tạm dừng khai thác!
Vụ chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục: Yêu cầu tạm dừng khai thác!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nhiều xe tải chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục của Công ty TNHH Trường An ở thôn Huỳnh Trúc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng đã chỉ đạo tạm ngưng khai thác, bổ sung hồ sơ còn thiếu.

Thứ hai, 23/07/2018 - 08:00

Dân lo lắng chính quyền cho khai thác đất bờ kênh làm ảnh hưởng sản xuất tại Sóc Trăng
Dân lo lắng chính quyền cho khai thác đất bờ kênh làm ảnh hưởng sản xuất tại Sóc Trăng

(Dân trí) - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin UBND TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) để một doanh nghiệp khai thác đất bờ kênh trên địa bàn theo “chủ trương” cải tạo kênh thủy lợi và phục vụ các công trình công cộng. Tuy nhiên, việc khai thác đất đã gây ảnh hưởng đến sản xuất, người dân lo lắng.

Thứ hai, 23/07/2018 - 07:58

Bình Định: Chủ rừng phải “đóng phí” đường nông thôn mới để được vận chuyển keo?
Bình Định: Chủ rừng phải “đóng phí” đường nông thôn mới để được vận chuyển keo?

(Dân trí) - Nhiều hộ trồng rừng ở xóm 4, thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bức xúc gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng “tố” 2 người dân trong thôn lợi dụng xi măng dự án làm đường nông thôn mới (NTM) để thu phí bất hợp lý.

Thứ hai, 23/07/2018 - 07:56

Khu dân cư giữa thủ đô cứ mưa là lụt: Nguy hiểm luôn chực chờ!
Khu dân cư giữa thủ đô cứ mưa là lụt: Nguy hiểm luôn chực chờ!

(Dân trí) - Trận mưa lớn vào rạng sáng ngày 21/7 khiến nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố bị ngập nặng, nhưng tại khu phố mà hễ mưa nhỏ cũng ngập trên địa bàn phường Quang Trung, quận Hà Đông như Dân trí đã phản ánh thì trận mưa này ngoài nỗi khổ "thường thấy" còn có nhiều câu chuyện cười ra nước mắt khác nữa...

Chủ nhật, 22/07/2018 - 10:20

Ninh Bình: Đường vào xã nông thôn mới nát như… tương!
Ninh Bình: Đường vào xã nông thôn mới nát như… tương!

(Dân trí) - Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải giày xéo, “cày ngày cày đêm” khiến con đường vào xã nông thôn mới Ninh Vân phải gồng mình chống đỡ. Con đường được đầu tư hiện đại, khang trang này giờ nét bét như… tương, được mệnh danh là “con đường đau khổ” bậc nhất ở Ninh Bình.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 07:33

Cương quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm kênh mương tại Phú Yên!
Cương quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm kênh mương tại Phú Yên!

(Dân trí) - Trước tình trạng hệ thống thủy nông Đồng Cam (hệ thống thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên) bị xâm lấn nghiêm trọng, ngày 20/7, Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 07:32

Vụ xã buông lỏng quản lý, dân ngang nhiên chiếm đất: Kỷ luật bí thư, chủ tịch xã!
Vụ xã buông lỏng quản lý, dân ngang nhiên chiếm đất: Kỷ luật bí thư, chủ tịch xã!

(Dân trí) - Với việc buông lỏng quản lý đất đai trong thời gian dài và chỉ đạo kê khai đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển không đúng quy trình, đối tượng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 07:30

Vụ cụ bà 76 tuổi kêu cứu ở Long An: Nỗi buồn của người thắng kiện!
Vụ cụ bà 76 tuổi kêu cứu ở Long An: Nỗi buồn của người thắng kiện!

(Dân trí) - Dù được TAND tỉnh Long An tuyên thắng kiện và được bồi thường hơn 6,6 tỷ đồng nhưng cụ Ngọc vẫn không thể vui vì mất 15.000m2 đất và 10 năm kiện cáo. Điều đáng nói, giá thị trường của miếng đất ấy hiện vào khoảng 20 tỷ và số tiền được bồi thường kia sẽ “khó” đến với bà cụ.

Thứ bảy, 21/07/2018 - 08:46