Bắc Giang: Kỷ luật hàng loạt cán bộ, thu hồi hàng trăm triệu sau loạt bài trên Báo Dân trí

Dân trí Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin về việc buông lỏng quản lý, để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai tại huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) giai đoạn năm 2012 - 2016, UBND huyện Hiệp Hoà có công văn hồi đáp cho biết đã tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ và thu hồi hàng trăm triệu đồng.
>>Bắc Giang: Buông lỏng quản lý đất công, cấp Sở chấn chỉnh, huyện vẫn tái phạm!
>>Bắc Giang: “Nhập nhèm” cấp hàng nghìn sổ đỏ, “bát nháo” việc đấu giá, thu hồi đất

Công văn của UBND huyện Hiệp Hoà do ông Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện ký gửi Báo Dân trí cho biết: Ngày 02/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 125/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Hiệp Hòa, giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/10/2016.

Ngày 13/03/2017, Thanh tra tỉnh Bắc Giang có Kết luận số 82/KL-TTr kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Hiệp Hòa, giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/10/2016, trong đó đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Hiệp Hòa; đồng thời kiến nghị, xử lý các sai phạm đã được chỉ ra.

Ngay sau khi nhận được Kết luận số 82/KL-TTr ngày 13/3/2017 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm những sai phạm:

Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Thường Thắng thu hồi số tiền gần 360 triệu đồng vào ngân sách xã để xem xét, xử lý theo quy định.


Công tác quản lý đất đai tại huyệ Hiệp Hoà sai phạm nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều năm.

Công tác quản lý đất đai tại huyệ Hiệp Hoà sai phạm nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều năm.

UBND huyện Hiệp Hoà chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Mai Trung, xã Mai Đình rà soát đối với 85 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất tại xã Mai Trung, xã Mai Đình do không đủ điều kiện được cấp giấy CNQSD đất vào mục đích đất ở; đề xuất hướng xử lý với Chủ tịch UBND huyện. Phối hợp với UBND xã Mai Đình xử lý dứt điểm các trường hợp tự ý xây dựng nhà, công trình sản xuất trên đất nông nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Thường Thắng bổ sung các tài liệu liên quan vào các hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang để đảm bảo đúng bản chất vụ việc.

Tham mưu cho UBND huyện quyết định hủy hồ sơ cấp giấy CNQSD đất đối với 11 hộ gia đình, cá nhân tại xã Mai Đình đã được giao đất không qua đấu giá vì không đủ điều kiện được giao đất; đồng thời tham mưu cho UBND huyện hướng xử lý đối với 11 hộ gia đình, cá nhân nêu trên.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN, Chủ tịch UBND xã Quang Minh hoàn thiện các thủ tục thu hồi, bồi thường GPMB đối với 03 dự án đã đầu tư xây dựng công trình trên đất tại xã Quang Minh. Tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc quản lý đất công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013; đồng thời đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát quỹ đất công ích của các xã, thị trấn báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Kết quả thực hiện: Đối với 11 hồ sơ tại xã Mai Đình: Sau khi nhận được Kết luận số 82/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mai Đình tổ chức rà soát, tham mưu UBND huyện hủy 11 hồ sơ đã cấp GCN và tham mưu biện pháp xử lý; ngày 30/3/2017, Chủ tịch UBND xã Mai Đình có Báo cáo số 27/BC-UBND, theo đó có 01 trường hợp (Hoàng Văn Long) được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, không nằm trong trường hợp xử lý cấp GCN theo QĐ 191; còn lại 10 trường hợp;

Trên thực tế các trường hợp này vi phạm đất đai từ năm 2003 đến năm 2011, UBND xã đã phát hiện nhưng không xử lý vi phạm kịp thời, toàn bộ 10 hộ đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đã được cấp GCNQSD đất, một số hộ đã xây dựng công trình nhà ở, một số hộ đã thực hiện chuyển nhượng, tặng cho QSD đất, thế chấp vay vốn tại Ngân hàng; do vậy việc hủy hồ sơ cấp GCNQSD đât gặp nhiều khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã; Chủ tịch UBND xã Mai Đình kiến nghị, không hủy hồ sơ cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp nêu trên. Hiện nay Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đang giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo của Chủ tịch UBND xã Mai Đình và tham mưu Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý theo quy định.

Đối với 85 hồ sơ cấp GCNQSD đất xã Mai Trung: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát chi tiết đối với toàn bộ 85 hồ sơ theo Kết luận 82/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Bắc Giang. Sau khi rà soát, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dừng việc cấp phát 77 GCNQSD đất (hiện nay Phòng đang lưu giữ các GCN này); 08 trường hợp đã cấp phát, đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mai Trung, kiến nghị Chi nhánh VPĐK đất đai tạm dừng giao dịch đối với các GCN này chờ xử lý. Hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức rà soát thực địa đối với từng thửa đất cụ thể; sau khi rà soát thực địa, thửa đất nào chưa xây dựng công trình tham mưu UBND huyện thu hồi lại GCN theo quy định.


Kỷ luật hàng loạt cán bộ, thu hồi hàng trăm triệu đồng liên quan đến sai phạm tại huyện Hiệp Hoà.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ, thu hồi hàng trăm triệu đồng liên quan đến sai phạm tại huyện Hiệp Hoà.

UBND huyện Hiệp Hoà cho biết: Ngay sau khi nhận được kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai đã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về những thiếu sót, sai phạm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.

Đồng thời chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện quy trình kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện đã để xảy ra sai phạm qua Thanh tra như: Kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với Trưởng Phòng, Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm trong việc tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn;

Đặc biệt là trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn 2012-2014) liên quan đến việc thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang không đảm bảo chặt chẽ theo đúng trình tự quy định dẫn tới đã cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện.

Kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác quản lý đất đai và công chức Địa chính xã Mai Trung (giai đoạn 2009-2014) trong việc buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra tình trạng giao bán đất trái thẩm quyền tại các thôn, xóm nhưng không phát hiện, xử lý kịp thời.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác quản lý đất đai và công chức Địa chính xã Quang Minh (giai đoạn 2014-2015) trong việc đầu tư xây dựng 03 dự án, công trình trên đất khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt việc thu hồi, bồi thường GPMB.

Kết quả cụ thể: Đối với ông Ngô Quốc Việt - Công chức Địa chính - Xây dựng xã Mai Trung giai đoạn 2009 -2014, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và điều chuyển xã khác, không bố trí làm cán bộ địa chính. Đối với cán bộ và công chức Địa chính - Xây dựng xã Quang Minh giai đoạn 2014-2015, sau khi kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn thống nhất với bản tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm của cán bộ, công chức và không đề xuất hình thức kỷ luật.

Đối với cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên & Môi trường giai đoạn 2012 - 2014, trong đó xác định các lãnh đạo, chuyên viên để xảy ra vi phạm gồm 01 lãnh đạo, 06 chuyên viên, trong đó có 6 cán bộ do Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. UBND huyện Hiệp Hoà đã có Văn bản gửi Thường trực Huyện ủy đề nghị UBKT Huyện ủy xem xét, kiểm điểm và có hình thức kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau khi có hình thức kỷ luật về Đảng, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà sẽ chỉ đạo kỷ luật về nhà nước.

Anh Thế

MỚI NHẤT
Vụ thi hành án kiểu “kì lạ”: Sở Tài nguyên và Môi trường làm trái Luật Đất đai!
Vụ thi hành án kiểu “kì lạ”: Sở Tài nguyên và Môi trường làm trái Luật Đất đai!

(Dân trí) - Đó là ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi một số cơ quan chức năng thuộc Quốc hội, Chính phủ đề nghị giải quyết đơn thư của Công ty Cổ phần Trung Nam trước những vi phạm tại Cục Thi hành án dân sự TP HCM trong việc kê biên, đấu giá tài sản.

Thứ sáu, 11/08/2017 - 08:17

Nhà máy chế biến nhựa “trên trời rơi xuống”, “hành dân” 24/24 giờ!
Nhà máy chế biến nhựa “trên trời rơi xuống”, “hành dân” 24/24 giờ!

(Dân trí) - Chưa được cấp phép hoạt động nhưng một nhà máy chế biến nhựa tại huyện Nho Quan (Ninh Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động. Đơn vị này làm việc không kể ngày đêm, xả ra khí có mùi rất khó chịu khiến người dân xã Lạc Vân “khốn đốn” hai tháng qua.

Thứ sáu, 11/08/2017 - 08:09

Nghi án "bức tử" môi trường: “Nếu vi phạm, ảnh hưởng môi trường sẽ đóng cửa nhà máy”
Nghi án "bức tử" môi trường: “Nếu vi phạm, ảnh hưởng môi trường sẽ đóng cửa nhà máy”

(Dân trí) - Liên quan đến việc xả thải của Công ty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms, dư luận địa phương nghi ngại sẽ gây ô nhiễm môi trường sống của người dân, chính quyền tỉnh Quảng Trị khẳng định, mới chỉ cho Công ty này xả thải tạm thời, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Thứ sáu, 11/08/2017 - 08:05

Hà Nội: Những dấu hiệu oan sai trong kỳ án khởi tố xong 14 năm sau mới tuyên án
Hà Nội: Những dấu hiệu oan sai trong kỳ án khởi tố xong 14 năm sau mới tuyên án

(Dân trí) - Liên quan đến kỳ án khởi tố xong mãi 14 năm sau mới tuyên án sơ thẩm phạt tù hai anh em ruột tại Hoài Đức (Hà Nội), Luật sư Nguyễn Chiến - Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã phân tích nhiều dấu hiệu oan sai trong vụ án.

Thứ sáu, 11/08/2017 - 07:33

Dân “khát” bên công trình nước sạch “bỏ hoang”!
Dân “khát” bên công trình nước sạch “bỏ hoang”!

(Dân trí) - Khi con gà trên núi chưa gáy, những người dân xã Chư Đrăng (huyện Krông Pa) lại nối đuôi nhau mang gùi lên núi để lấy nước. Trong khi đó các công trình nước sách được đầu tư hàng tỷ đồng để phục vụ bà con lại bị bỏ hoang, nằm “đắp chiếu” nhiều năm nay.

Thứ năm, 10/08/2017 - 06:26

Nhà 146 Quán Thánh thành ổ sốt xuất huyết, người dân khẩn cầu được giải cứu!
Nhà 146 Quán Thánh thành ổ sốt xuất huyết, người dân khẩn cầu được giải cứu!

(Dân trí) - Sau nhiều năm bị ngâm trong nguồn nước ứ đọng bởi đường cống thoát nước chung bị bịt tắc, khu biệt thự cổ 146 Quán Thánh đã trở thành ổ dịch sốt xuất huyết. Hàng chục người dân kinh hãi gửi lời cầu cứu khẩn cấp tới chính quyền. UBND phường Quán Thánh cũng vừa có một động thái là ghi nhận lời kêu cứu của dân.

Thứ năm, 10/08/2017 - 06:22

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lập đoàn thanh tra việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lập đoàn thanh tra việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức

(Dân trí) - Việc quản lý, sử dụng biên chế và bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức, viên chức tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa bị UBND tỉnh Bắc Giang lập đoàn thanh tra.

Thứ tư, 09/08/2017 - 09:10

Cảnh cáo, khiển trách rồi bổ nhiệm chức mới, kỷ luật kiểu "tát vào dư luận"?
Cảnh cáo, khiển trách rồi bổ nhiệm chức mới, kỷ luật kiểu "tát vào dư luận"?

(Dân trí) - “Hình thức kỷ luật "làm cho có" đã sản sinh ra một loại "quan chức - vi khuẩn" nhờn thuốc và kháng lại rất nhiều loại thuốc, hậu quả thật khó lường. Chính vì cái cách xử lý quan chức nhà nước vi phạm pháp luật, tham nhũng... như thế này nên công cuộc phòng chống "quốc nạn tham nhũng" càng khó khăn hơn”, quan điểm của bạn đọc Dân trí.

Thứ tư, 09/08/2017 - 06:49

Nam thanh niên bị đánh tử vong sau mâu thuẫn tại đám giỗ?
Nam thanh niên bị đánh tử vong sau mâu thuẫn tại đám giỗ?

(Dân trí) - Trong lúc tham dự đám giỗ giữa anh Đồng và một số người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nạn nhân sau đó bị đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Thứ tư, 09/08/2017 - 06:31

Vụ thu hồi dự án tái định cư của Suối Tiên: Đề xuất một đằng, xử lý một nẻo!
Vụ thu hồi dự án tái định cư của Suối Tiên: Đề xuất một đằng, xử lý một nẻo!

(Dân trí) - Xác định chủ đầu tư chưa giải quyết hết chính sách, không có quỹ nền tái định cư để bố trí cho mẹ con bà Uyên, Ban Bồi thường Q.9 đề xuất cho hộ dân trả lại tiền vì dự án hiện nay đã bị thu hồi, không có cơ sở tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, đề xuất một đằng nhưng UBND Q.9 ra văn bản một nẻo.

Thứ tư, 09/08/2017 - 06:27

Quảng Bình: Sơ sài trong việc cấp sổ đỏ, một gia đình rơi vào cảnh mất nhà!
Quảng Bình: Sơ sài trong việc cấp sổ đỏ, một gia đình rơi vào cảnh mất nhà!

(Dân trí) - Được cấp đất và tiến hành xây dựng nhà cửa từ năm 1994, thế nhưng chỉ vì sai lệch trong quá trình đo đạc để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Đinh Thị Mai (SN 1956), trú tại TDP 3A, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang rơi vào cảnh mất ngôi nhà đã xây dựng trước đó vì không nằm trong diện tích được cấp sổ đỏ.

Thứ tư, 09/08/2017 - 06:25

Dân vui sướng vì tỉnh đầu tư 1,1 tỷ đồng để khắc phục “con đường đau khổ”!
Dân vui sướng vì tỉnh đầu tư 1,1 tỷ đồng để khắc phục “con đường đau khổ”!

(Dân trí) - Vừa qua, báo Dân trí có bài phản ánh về “Đường biến thành sông, người dân vừa đi vừa...bơi!”. Ngay sau đó, tỉnh Gia Lai đã chi 1,1 tỉ đồng để tiến hành khắc phục, sửa chữa con đường trên để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện lưu thông.

Thứ tư, 09/08/2017 - 06:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Dự án hơn 6000 tỷ trốn ĐTM bị phát giác tiếp tục thi công, chủ đầu tư nói gì?
Dự án hơn 6000 tỷ trốn ĐTM bị phát giác tiếp tục thi công, chủ đầu tư nói gì?

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí vào cuộc điều tra, thông tin dự án hơn 6000 tỷ đồng của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam thi công khi chưa hề có phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tỉnh Bắc Giang đã thừa nhận sai phạm, tạm dừng dự án. Thế nhưng, công ty này lại đang tiếp tục thi công rầm rộ. Khi bị phát giác, chủ đầu tư vừa có công văn trần tình sự việc.

Thứ ba, 08/08/2017 - 08:11

Quảng Trị: Người dân bức xúc, dùng tàu cá ngăn chặn việc hút cát!
Quảng Trị: Người dân bức xúc, dùng tàu cá ngăn chặn việc hút cát!

(Dân trí) - Được cấp phép thực hiện việc hút cát nạo vét luồng lạch dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh, nhưng Công ty TNHH phát triển khoáng sản Duy Tân không thực hiện tham vấn cộng đồng trước khi thực hiện dự án, việc khai thác không tuân theo phương án được phê duyệt…

Thứ ba, 08/08/2017 - 07:28

“Con đường đau khổ” ở Bạc Liêu: 7 năm vẫn… ì ạch thi công 7km đường!
“Con đường đau khổ” ở Bạc Liêu: 7 năm vẫn… ì ạch thi công 7km đường!

(Dân trí) - Liên quan đến "Con đường đau khổ" ở xứ "Công tử Bạc Liêu" (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), dù dự án nâng cấp, sửa chữa đường đã được tỉnh Bạc Liêu phê duyệt từ năm 2010 nhưng đến nay tuyến đường này vẫn làm với tiến độ... ì ạch.

Thứ ba, 08/08/2017 - 07:25

Vụ thu hồi dự án tái định cư của Suối Tiên: Đem con bỏ chợ?
Vụ thu hồi dự án tái định cư của Suối Tiên: Đem con bỏ chợ?

(Dân trí) - Mẹ con bà Uyên khẳng định chỉ đồng ý giao hơn 6.000m2 đất để làm dự án tái định cư là chấp hành chủ trương của Nhà nước. Khi dự án bị thu hồi, cơ quan chức năng lại “đẩy” mẹ con bà tự đi thỏa thuận với chủ đầu tư, điều này khiến bà Uyên cho rằng bà bị “đem con bỏ chợ”.

Thứ ba, 08/08/2017 - 07:21

Hà Nội: Khởi tố xong 14 năm mới tuyên án, hai anh em ruột khẩn thiết kêu oan!
Hà Nội: Khởi tố xong 14 năm mới tuyên án, hai anh em ruột khẩn thiết kêu oan!

(Dân trí) - Năm 2003, Công an huyện Hoài Đức (Hà Tây) đã ra quyết định khởi tố bị can với hai anh em ruột Quản Đắc Thuý (SN 1979) và Quản Đắc Quý (SN 1981) về tội “Cố ý gây thương tích”. Mãi 14 năm sau, tức ngày 26/5/2017, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) mới mang vụ án ra xử, tuyên phạt tù hai anh em. Cùng với việc hai anh em Thuý, Quý kêu oan, cả chính quyền địa phương và người dân đều có động thái đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét.

Thứ hai, 07/08/2017 - 08:46

Dự án tái định cư "ngủ" 10 năm bị thu hồi, người dân gian nan đòi đất!
Dự án tái định cư "ngủ" 10 năm bị thu hồi, người dân gian nan đòi đất!

(Dân trí) - Sau 10 năm được giao đất làm khu tái định cư nhưng Công ty TNHH Lâm sản Mỹ nghệ Suối Tiên vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên UBND TP HCM ra quyết định thu hồi dự án. Từ quyết định này, nhiều “lùm xùm”, tranh chấp đã xảy ra xoay quanh vấn đề đất của dân về đâu?

Thứ hai, 07/08/2017 - 08:01

Thanh tra việc hàng chục nghìn m2 đất rừng "biến hoá" vào sổ đỏ nhà quan!
Thanh tra việc hàng chục nghìn m2 đất rừng "biến hoá" vào sổ đỏ nhà quan!

(Dân trí) - Liên quan đến việc hàng chục nghìn m2 đất rừng đã bị “biến hoá”, cấp sổ đỏ trái luật cho gia đình chủ tịch xã, em ruột bí thư huyện uỷ Yên Thế, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định lập đoàn thanh tra rà soát toàn bộ việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sai phạm tại địa phương này.

Thứ hai, 07/08/2017 - 07:54

Vụ cổ phần hóa tai tiếng tại Hacinco: Cùng "kịch bản" thâu tóm bóng đèn Điện Quang?
Vụ cổ phần hóa tai tiếng tại Hacinco: Cùng "kịch bản" thâu tóm bóng đèn Điện Quang?

(Dân trí) - “Nhập nhèm, "đánh lận con đen"... là cái cách đã xảy ra ở nhiều doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa. Ở đây liệu có chuyện biến tài sản của nhà nước thành tài sản gia đình giống như quá trình cổ phần hóa ở Công ty Điện Quang thời bà Hồ Thị Kim Thoa là Chủ tịch Hội đồng quản trị? Nếu những vụ như thế này không được làm cho rõ, thì không bao giờ giữ được tài sản nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp”, quan điểm của bạn đọc Dân trí.

Thứ hai, 07/08/2017 - 07:20

Ninh Bình: Nhà văn hóa phường “biến” thành… phòng tập thể hình!
Ninh Bình: Nhà văn hóa phường “biến” thành… phòng tập thể hình!

(Dân trí) - Được đầu tư xây dựng hàng trăm triệu đồng, rộng hàng chục m2 để làm nơi sinh hoạt văn hóa, tổ chức hội họp, học tập cộng đồng… tuy nhiên UBND phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình lại đem nhà văn hóa phường cho thuê làm nơi kinh doanh phòng tập thể hình trái quy định của pháp luật.

Chủ nhật, 06/08/2017 - 08:32

BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ: Sai phạm hàng tỷ đồng, thay lãnh đạo mới!
BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ: Sai phạm hàng tỷ đồng, thay lãnh đạo mới!

(Dân trí) - Vừa qua, ông Trương Phước Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Gia Lai đã ký quyết định gửi Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về việc tiếp nhận, bàn giao lãnh đạo mới.

Chủ nhật, 06/08/2017 - 08:29

Dự án trồng chuối 4 triệu USD:  “Thiên nga hóa thành vịt trời”!
Dự án trồng chuối 4 triệu USD: “Thiên nga hóa thành vịt trời”!

(Dân trí) - Giờ đây với diện tích 44,613 ha đất bỏ không, tổng số tiền nợ lên tới 80.212 USD - Công ty TNHH Globe Farm (Hàn Quốc) đã cao chạy xa bay. Hợp tác xã nông nghiệp xã Viên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã buộc đâm đơn để kiện Công ty này với hy vọng đòi lại quyền lợi cho mình và người dân.

Chủ nhật, 06/08/2017 - 08:26

Dân khốn khổ vì trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm
Dân khốn khổ vì trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm

(Dân trí) - Đang trong quá trình chạy thử nghiệm, nhưng Trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm xã Hoà Hậu đã phát sinh nhiều bất cập, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Chủ nhật, 06/08/2017 - 08:22