Thứ tư, 02/01/2019 - 08:13

Bắc Giang: Thêm một vụ việc giải quyết sai luật của Chủ tịch huyện Lục Nam!

Dân trí

UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ rõ, trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân, UBND huyện Lục Nam đã xử lý nhiều nội dung chưa được rõ ràng, có nhiều vấn đề không thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý hành chính, từ đó dẫn đến việc ban hành quyết định sai.

Theo quyết định giải quyết khiếu nại số 1232/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang do Phó chủ tịch thường trực Lại Thanh Sơn ký về việc giải quyết khiếu nại của công dân, ông Trần Đức Gia, trú tại thôn An Thuẫn, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam khiếu nại không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch huyện Lục Nam tại quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Chu Điện giữa ông và bà Đào Thị Ngọc Lanh.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cho rằng: Về xác định nội dung đơn (phân loại đơn) và xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc: Ban đầu cả ông Gia và bà Lanh đều có đơn đề nghị được công nhận QSD đất và cấp Giấy CNQSDĐ thửa đất số 04 (tính từ thôn Hà Tú ra) tại khu Đồng Sẻo, thôn Xuân Phong, xã Chu Điện; tuy nhiên, về nguồn gốc sử dụng thửa đất này có sự khác nhau theo trình bày của mỗi bên.

Quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ do các bên cung cấp đã phát sinh tranh chấp về QSDĐ (02 hộ cùng đăng ký kê khai đề nghị cấp GCN trên cùng thửa đất), nên UBND xã Chu Điện đã tiến hành hòa giải và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Lục Nam đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết tranh chấp đất đai giữa hai hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Gia và bà Lanh còn nhiều nội dung chưa được làm rõ (như đất ông Gia mua là đất ở hay giao thầu có thời hạn…); có nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý hành chính (như việc mua bán giữa ông Gia và ông Quăng thông qua ông Thanh…). Để giải quyết triệt để nội dung tranh chấp nêu trên, thẩm quyền giải quyết vụ việc trên thuộc Tòa án nhân dân theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013.

Bắc Giang: Thêm một vụ việc giải quyết sai luật của Chủ tịch huyện Lục Nam! - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND huyện Lục Nam liên tiếp giải quyết khiếu nại sai luật.

Về trình tự giải quyết: sau khi giải quyết tranh chấp lần 1 không đảm bảo quy định pháp luật và trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3495/UBND-TCD ngày 04/11/2016 giao Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giải quyết lại vụ việc của ông Gia theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện Lục Nam không ban hành văn bản thu hồi ngay những văn bản giải quyết không đúng trước đó để làm cơ sở xem xét giải quyết mà lại chỉ đạo UBND xã Chu Điện hòa giải tranh chấp đất đai, phòng chuyên môn xác minh, đối thoại với công dân, tham mưu quyết định giải quyết (trong khi các văn bản giải quyết trước đó vẫn còn hiệu lực); ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam mới có Quyết định số 7996/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ văn bản đã giải quyết không đúng trước đó; đến ngày 18/8/2017 (sau 08 ngày), Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 8035/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý.

Về hình thức: quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam là quyết định giải quyết tranh chấp đất đai nhưng thiếu những điều, khoản pháp luật làm căn cứ giải quyết.

Về nội dung: quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UND huyện Lục Nam là quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, nhưng nội dung quyết định lại có nhiều mâu thuẫn; vừa giải quyết tranh chấp, vừa trả lời về việc cấp giấy chứng nhận, vừa hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa án, do đó không đảm bảo chặt chẽ và tính thống nhất khi giải quyết vụ việc.

Về căn cứ giải quyết: Sau khi được giao giải quyết lại vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam không chỉ đạo làm rõ tính pháp lý hồ sơ đất đai của ông Gia và bà Lanh; nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai mà chỉ dựa trên báo cáo kết quả hòa giải của UBND xã Chu Điện, trong khi việc hòa giải không dựa trên việc đánh giá tính pháp lý của hồ sơ mà mang tính thỏa thuận dân sự; bên cạnh đó, quan điểm của Chủ tịch UBND xã Chu Điện không thống nhất khi xem xét, giải quyết vụ việc.

Như vậy, giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tại Quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Xuân Phong, xã Chu Điện giữa ông Trần Đức Gia với bà Đào Ngọc Lanh là chưa đảm bảo khách quan, chưa đủ căn cứ pháp lý.

Về tính pháp lý của hồ sơ: Tuy UBND xã Chu Điện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện Lục Nam chưa thu thập hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ có liên quan và đánh giá tính pháp lý của hồ sơ theo quy định của pháp luật; nhưng trên cơ sở hồ sơ thu thập được, làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang nhận thấy:

Hồ sơ đất của bà Lanh có: biên bản bàn giao đất ở ngày 09/8/1994, phiếu thu tiền ngày 09/8/1994, xác nhận ngày 21/6/2005 của các ông Nguyễn Văn Bảo (nguyên Chủ nhiệm HTX Xuân Phong), Nguyễn Văn Quảng (nguyên cán bộ địa chính xã Chu Điện) vào đơn đề nghị của bà Đào Thị Lanh, nội dung bà Lanh mua đất tại khu vực Đồng Sẻo là có thực; Giấy xác nhận của các ông: Nguyễn Văn Quăng, Nguyễn Văn Sơn xác nhận nội dung bà Đào Thị Lanh có nộp tiền mua lo đất số 04 (tính từ thôn Hà Tú ra) và được UBND xã Chu Điện giao đất là có thật, Bản tường trình của ông Nguyễn Văn Quăng các ngày 20/9/2014,, 29/5/2015 đều thể hiện việc giao đất cho bà Lanh là có thật, không có đất bán cho ông Gia và cũng không biết ông Gia là ai.

Các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện có sự thống nhất, logic và hợp lý, phù hợp với thực tế việc giao đất trái thẩm quyền của thôn Xuân Phong tại thời điểm năm 1994.

Hồ sơ đất của ông Gia: văn bản giao thầu đất ghi ngày 27/6/1994 cho ông Quăng, thời hạn 30 năm, tại khu đất Đồi Đảng (không phải biên bản bàn giao đất ở tại khu Đồng Sẻo); Phiếu thu tiền số 04, ngày 27/6/1994 nhưng mẫu ban hành kèm theo quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/1/1996 của Bộ Tài chính; Phiếu thu số 116 phía trên ghi ngày 22/12/1994 nhưng phía dưới ghi ngày 02/1/1995. Xác nhận của các ông: Nguyễn Văn Hiệu (nguyên Bí thư chi bộ thôn Xuân Phong), Nguyễn Văn Tụ (nguyên kế toán thôn), Nguyễn Văn Hạ (nguyên thủ quỹ), Nguyễn Văn Thanh (nguyên trưởng công an xã Chu Điện) vào đơn đề nghị của ông Gia, cũng như các Giấy xác nhận có nội dung: Thôn Xuân Phong, xã Chu Điện chỉ giao đất cho ông Nguyễn Văn Quăng lô đất số 04 (từ thôn Hà Tú ra) và thu tiền đất của ông Quăng nộp là 5 triệu đồng (không nói rõ là giao đất ở hay giao thầu đất); thôn không bán lô đất số 04 cho ai khác. Việc xác nhận của ông Tụ, ông Hạ nói trên mâu thuẫn với ý kiến của các ông tại Biên bản cuộc họp dân chính ngày 19/5/2014.

Các tài liệu có trong hồ sơ đất của ông Trần Đức Gia có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, không logic và không phù hợp với việc giao trái thẩm quyền của thôn Xuân Phong, xã Chu Điện thời điểm năm 1994. Việc xem xét tính pháp lý của Giấy chuyển nhượng đất giữa ông Quăng với ông Trần Đức Gia thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân, không thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính.

Từ đó, Sở TN&MT đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết theo hướng: thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Xuân Phong, xã Chu Điện giữa ông Trần Đức Gia với bà Đào Thị Ngọc Lanh;

Giao cho Chủ tịch UBND huyện Lục Nam rà soát lại vụ việc để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định (nếu có căn cứ) hoặc hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa án theo quy định của pháp luật dân sự.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, đề xuất của Sở TN&MT và kết quả đối thoại với ông Trần Đức Gia ngày 01/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lại Thanh Sơn đã ký quyết định giải quyết nội dung khiếu nại của ông Trần Đức Gia như sau:

Thứ nhất, việc khiếu nại của ông Gia đối với quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam là có cơ sở.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Xuân Phong, xã Chu Điện giữa ông Trần Đức Gia với bà Đào Thị Ngọc Lanh.

Thứ hai, giao Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tổ chức hòa giải giữa ông Gia và bà Lanh. Trường hợp hòa giải không thành, hướng dẫn ông Gia có đơn gửi Tòa án nhân dân để xác định tính hợp pháp của Hợp đồng mua bán (chuyển nhượng QSDĐ) giữa ông Gia và ông Quăng thông qua ông Nguyễn Văn Thanh.

Điều 2 của Quyết định cũng nêu rõ, ông Trần Đức Gia có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại TAND theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hân - Anh Thế