Thứ năm, 25/12/2014 - 08:37

Vụ thi hành án (THA) bất chấp kháng nghị Giám đốc thẩm:

Bài 28: Sau án phúc thẩm, Chi cục thi hành án Việt Trì ra thông báo "chữa cháy" lạ thường

Dân trí

Sau bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ tuyên tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản là Nhà trung tâm thương mại - Nhà hàng Phù Đổng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Việt Hưng đối với Ngân hàng, Chi cục THA TP Việt Trì đã ra một thông báo thi hành án lạ thường.


Sau loạt bài báo Điện tử Dân trí đã đưa tin về vụ việc cơ quan Thi hành án dân sự TP Việt Trì có dấu hiệu thi hành án trái pháp luật tại Công ty Việt Hưng (địa chỉ tại 2256 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), ngày 24/11/2014 TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm. TAND tỉnh Phú Thọ tuyên: “Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản số 08.15.1711/HĐTC ngày 21/11/2008 với tài sản thế chấp là Nhà trung tâm thương mại dịch vụ - Nhà hàng Phù Đổng tại 2256 đường Hùng Vương - phường Vân Cơ - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Việt Hưng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ”.

Thông báo thi hành án mới nhất mà Chi cục THA TP Việt Trì ban hành với Công ty Việt Hưng.
Thông báo thi hành án mới nhất mà Chi cục THA TP Việt Trì ban hành với Công ty Việt Hưng.
Thông báo thi hành án mới nhất mà Chi cục THA TP Việt Trì ban hành với Công ty Việt Hưng.

Thế nhưng ngày 18/12/2014, Chi cục THADS TP Việt Trì đã ban hành Thông báo thi hành án số 298/TB-THA do chấp hành viên Đặng Xuân Quang ký với nội dung: Nhà trung tâm thương mại dịch vụ - Nhà hàng Phù Đổng đã được bán đấu giá và đã giao tài sản cho bên trúng đấu giá để thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/2012/QĐST-KDTM ngày 23/07/2012, số tiền bán đấu giá tài sản thu được hiện nay Chi cục THADS TP Việt Trì vẫn đang quản lý.

Nhưng sau đó Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/2012/QĐST-KDTM bị hủy và được xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, thủ tục phúc thẩm với quyết định buộc Công ty CPĐTTM Việt Hưng trả cho Ngân hàng cả gốc và lãi, tổng số tiền là 17.941.064.555 đồng (Mười bảy tỷ chín trăm bốn mươi mốt triệu không trăm sáu mươi tư nghìn năm trăm năm mươi lăm đồng), duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản số 08.15.1711/HĐTC ngày 21/11/2008 với tài sản thế chấp là Nhà trung tâm thương mại - Nhà hàng Phù Đổng. Tuy nhiên, do tài sản đã được bán đấu giá thành nên đối với khoản tiền bán đấu giá tài sản đã thu được, cơ quan THADS căn cứ vào bản án mới để tổ chức thi hành và thực hiện thanh toán theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự” .

Cho biết quan điểm về thông báo thi hành án của Chi cục THA dân sự TP Việt Trì, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Bản án phúc thẩm số 07/2014/KDTM-PT đã tuyên tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản là Nhà trung tâm thương mại - Nhà hàng Phù Đổng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Việt Hưng đối với Ngân hàng. Đặc biệt, ngày 04/09/2014, Công ty Việt Hưng vẫn nhận được Thông báo nộp tiền thuê đất của Chi cục thuế TP Việt Trì về việc nộp thuế đất đối với phần diện tích đất xây dựng Nhà hàng Phù Đổng. Như vậy, Nhà hàng Phù Đổng vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty Việt Hưng và là tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng thế chấp nói trên.

Việc Chi cục THADS TP Việt Trì đã ban hành Thông báo thi hành án số 298/TB-THA với nội dung như trên, theo quan điểm của tôi, nội dung trên trong Thông báo của Chấp hành viên Đặng Xuân Quang là hết sức phi lý, bởi bản án số 07/2014/KDTM-PT đã tuyên tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp 08.15.1711/HĐTC với tài sản thế chấp là Nhà hàng Phù Đổng, hơn nữa trong chính thông báo số 298/TB-THA nói trên của Chi cục THADS TP Việt Trì cũng có nêu rõ: “cơ quan THADS căn cứ vào bản án mới để tổ chức thi hành”, thế nhưng trên thực tế Chấp hành viên Đặng Xuân Quang lại tùy tiện quyết định xử lý số tiền bán đấu giá tài sản thu được, dù việc cưỡng chế thi hành án trước đây có nhiều sai phạm và đặc biệt việc cưỡng chế này là theo nội dung của Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/2012/QĐST-KDTM ngày 23/7/2012 của TAND thành phố Việt Trì - một quyết định đã bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên hủy theo trình tự Giám đốc thẩm. Vì vậy, có thể khẳng định việc thi hành án của cơ quan THADS theo Thông báo số 298/TB-THA của Chấp hành viên Đặng Xuân Quang hoàn toàn đang không hề “căn cứ vào bản án mới”.

Công ty Việt Hưng vẫn nhận được thông báo nộp thuế đất từ Chi cục thuế TP Việt Trì.
Công ty Việt Hưng vẫn nhận được thông báo nộp thuế đất từ Chi cục thuế TP Việt Trì.

Luật sư có thể phân tích rõ hơn bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ đã có những phán quyết nào đối với khối tài sản thế chấp của Công ty Việt Hưng là Nhà hàng Phù Đổng?

Luật sư Trương Quốc Hòe: Bản án số 07/2014/KDTM-PT ngày 24/11/2014 đã tuyên: “Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản số 08.15.1711/HĐTC ngày 21/11/2008 với tài sản thế chấp là Nhà trung tâm thương mại dịch vụ - Nhà hàng Phù Đổng tại 2256 đường Hùng Vương - phường Vân Cơ - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Việt Hưng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ”.


Như vậy, bản án đã tuyên tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản số 08.15.1711/HĐTC và đặc biệt không hề tuyên về việc xử lý tài sản thế chấp là Nhà hàng Phù Đổng dưới hình thức phát mại tài sản để thu hồi khoản nợ cho Ngân hàng. Điều này có nghĩa là tài sản thế chấp theo Hợp đồng số 08.15.1711/HĐTC vẫn thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Việt Hưng chứ không đương nhiên bị phát mại. Chi cục thi hành án dân sự TP Việt Trì và các bên liên quan buộc phải trả lại tài sản thế chấp cho Công ty Việt Hưng. Hiện nay, Công ty Việt Hưng cũng đã chính thức gửi đơn đến Chi cục THADS TP Việt Trì yêu cầu cơ quan này hoàn trả lại khối tài sản này theo đúng tinh thần của bản án số 07/2004/KDTM-PT

Mặt khác, theo quy định tại Điều 45 Luật THADS năm 2008, Công ty Việt Hưng có quyền tự nguyện thi hành án. Công ty Việt Hưng cũng có quyền đưa ra các đề xuất về lộ trình trả nợ của mình đối với Ngân hàng, nếu được Ngân hàng chấp thuận theo quy định tại Điều 6 Luật THADS năm 2008. Do vậy, cơ quan thi hành án buộc phải thực hiện đúng trình tự pháp luật quy định, gửi thông báo Thi hành án đến để Công ty Việt Hưng tự nguyện Thi hành án, nếu như Công ty Việt Hưng không tự thanh toán được số tiền hiện còn nợ của Ngân hàng thì tài sản thế chấp theo Hợp đồng nói trên mới được xem xét xử lý để đảm bảo cho việc thu hồi khoản nợ cho Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Xin luật sư cho biết theo quy định của pháp luật thì căn cứ nào để cơ quan Thi hành án thi hành một bản án?

Luật sư Trương Quốc Hòe: Theo quy định của pháp luật thì cơ quan Thi hành án chỉ thi hành một bản án đang có hiệu lực pháp luật. Cụ thể, Khoản 1 Điều 375 Bộ luật TTDS 2004 có quy định:

1. Những bản án, quyết định dân sự của Toà án được thi hành là những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm:

b) Bản án, quyết định của Toà án cấp phúc thẩm;”

Ngoài ra, theo Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật THADS năm 2008 thì những bản án, quyết định được thi hành theo Luật này bao gồm:

“1. Bản án, quyết định quy định tại Điều 1 của Luật này đã có hiệu lực pháp luật:

b) Bản án, quyết định của Toà án cấp phúc thẩm;”

Và cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 136 Luật THADS năm 2008 thì Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại thì việc thi hành án được thực hiện theo bản án, quyết định sơ thẩm mới có hiệu lực pháp luật hoặc bản án phúc thẩm mới”.


Theo các quy định nêu trên thì cơ quan thi hành án là cơ quan có trách nhiệm thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án. Do quá trình cưỡng chế Thi hành án trước đó của Chi cục THADS TP Việt Trì có rất nhiều sai phạm pháp luật nên không thể áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật THADS năm 2008 được. Vì vậy, Chi cục THADS TP Việt Trì phải thi hành theo bản án đã có hiệu lực pháp luật là bản án số 07/2014/KDTM-PT.

Quay trở lại nội dung vụ việc mà báo Điện tử Dân trí đã phản ánh, Nhà hàng Phù Đổng là tài sản của Công ty Việt Hưng đã bị cưỡng chế trái pháp luật khi mà Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự bị tuyên hủy do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Tuy nhiên ngay sau khi có Quyết định Kháng nghị của Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, chấp hành viên Đặng Xuân Quang vẫn kiên quyết chỉ đạo thi hành đến cùng một Quyết định đã kháng nghị Giám đốc thẩm, vi phạm nghiêm trọng Điều 286 Bộ luật Tố tụng dân sự và Khoản 1 Điều 49 Luật THADS: phải tạm dừng khi thi hành án khi có Quyết định Kháng nghị Giám đốc thẩm và quyết định tạm dừng Thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm bản án, quyết định của Tòa án.

Như vậy, việc xử lý số tiền bán đấu giá tài sản của Chi cục THADS TP Việt Trì theo Thông báo số 298/TB-THA là trái với phán quyết của TAND tỉnh Phú Thọ tại Bản án số 07/2014/KDTM-PT. Để thi hành Bản án có hiệu lực pháp luật này, tức là để tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp số 08.15.1711/HĐTC với tài sản thế chấp là Nhà hàng Phù Đổng, Chi cục THADS TP Việt Trì cần ngay lập tức khôi phục lại tình trạng ban đầu, trả lại nhà hàng Phù Đổng cho Công ty Việt Hưng.

Hiện nay, Công ty Việt Hưng đang thực hiện quyền khiếu nại về Thi hành án theo đúng quy định tại Điều 140 Luật THADS năm 2008: Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

Và theo quy định tại Điều 145 Luật này về Quyền và nghĩa vụ của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì chi cục THADS TP Việt Trì sẽ Tạm dừng việc thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại hoặc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tạm ngừng việc thi hành án trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật này, nếu xét thấy việc thi hành án sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc ảnh hưởng đến việc giải quyết khiếu nại”

Xin cảm ơn luật sư!

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

 

 

 

 

Tin liên quan

Mới nhất