Thứ hai, 22/10/2018 - 07:44

Bỗng dưng bị đẩy vào cảnh thất nghiệp, người lao động có quyền khởi kiện không?

Dân trí

"Tôi đang làm công nhân cơ khí tại một công ty. Tổng giám đốc sắp xếp lại nhân sự nên đã đưa tôi ra làm bảo vệ tại công ty. Trong quá trình công tác, tôi không vi phạm nội quy quy định của công ty, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành sự điều động của công ty. Bây giờ tổng giám đốc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của tôi. Vậy tôi có quyền khởi kiện không? Công ty có phải sắp xếp lại công việc khác cho tôi không?", bạn đọc Dân trí bày tỏ

Tôi đang làm công nhân cơ khí tại một công ty. Tổng giám đốc sắp xếp lại nhân sự nên đã đưa tôi ra làm bảo vệ tại công ty. Trong quá trình công tác, tôi không vi phạm nội quy quy định của công ty, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành sự điều động của công ty. Bây giờ tổng giám đốc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của tôi. Vậy tôi có quyền khởi kiện không? Công ty có phải sắp xếp lại công việc khác cho tôi không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bạn đọc N.V.V (Hưng Yên)

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa (Đoàn luật sư TP Hà Nội): Tôi sẽ bóc tách câu hỏi của bạn thành 2 phần. Thứ nhất, về vấn đề Bạn đang làm công nhân cơ khí tại một công ty. Tổng giám đốc sắp xếp lại nhân sự nên đã đưa bạn ra làm bảo vệ tại công ty.

Theo Điều 31 Luật Lao Động năm 2012 về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động; điều 8 Nghị định 01/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định: Nếu do nhu cầu Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền bố trí công việc khác cho người lao động khác với công việc ghi trong hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.


Luật sư Quách Thành Lực.

Luật sư Quách Thành Lực.

Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động .

Điều 98. Tiền lương ngừng việc. Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương

Vấn đề thứ 2, Trong quá trình công tác, bạn không vi phạm nội quy quy định của công ty, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành sự điều động của công ty. Bây giờ tổng giám đốc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của tôi. Vậy bạn có quyền khởi kiện không?

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Công ty của bạn trong tình trạng trích dẫn trên đây thì Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, việc làm đó phù hợp với quy định pháp luật.

Nếu bạn không có vi phạm và không có căn cứ như trên thì việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với bạn là trái Luật; bạn có thể khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Xin cảm ơn luật sư

Ngọc Hân (thực hiện)