Thứ tư, 28/02/2018 - 13:06

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang ký phạt doanh nghiệp nhận "tuồn" hơn 16 tấn chất thải nguy hại!

Dân trí

Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam đã thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại là các vỏ thùng đựng hóa chất đã qua sử dụng có dung tích 1000 lít/thùng của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet có địa chỉ tại khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang khi công ty này không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ngày 6/02/2018 đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-XP, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam tại địa chỉ phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 06/BB-VPHC của đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang ngày 31/01/2018 đối với Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như sau:

Vận chuyển chất thải nguy hại khi công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại (theo nội dung biên bản ngày 24/01/2018, ngày 29/01/2018: Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam đã thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại là các vỏ thùng đựng hóa chất đã qua sử dụng có dung tích 1000 lít/thùng của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet có địa chỉ tại khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang khi công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định); quy định tại khoản 7 Điều 22 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang ký phạt doanh nghiệp nhận "tuồn" hơn 16 tấn chất thải nguy hại! - 1

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang ký phạt doanh nghiệp nhận "tuồn" hơn 16 tấn chất thải nguy hại! - 2


Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam đã thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại là các vỏ thùng đựng hóa chất đã qua sử dụng có dung tích 1000 lít/thùng.

Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam đã thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại là các vỏ thùng đựng hóa chất đã qua sử dụng có dung tích 1000 lít/thùng.

Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Phạt tiền 400.000.000 triệu đồng; Đình chỉ hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại của công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt này;

Buộc công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam phải thực hiện bảo quản và bảo đảm điều kiện để hoàn trả lại cho chủ nguồn thải để quản lý, xử lý theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này.

Trước đó, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet do ông Xie Zhao Chun làm tổng giám đốc đã bị xử phạt 440 triệu đồng do lén lút “tuồn” đến gần 16 tấn chất thải nguy hại cho Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam không hề có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Anh Thế - Ngọc Hân