Bắc Giang:

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu hủy quyết định "hành dân" của Chủ tịch huyện!

Dân trí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã ra quyết định hủy 2 văn bản trái pháp luật, thiếu cơ sở trong việc giải quyết khiếu nại và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân của UBND huyện Lục Nam.
>>Cắt xén quyền lợi của dân, quyết định của Chủ tịch TP Bắc Giang bị thu hồi!
>>Ngao ngán việc dân khiếu nại một đằng, Chủ tịch TP Bắc Giang trả lời một nẻo!
>>Sở TN&MT Bắc Giang làm gì để chặn nguy cơ tràn ngập phế liệu nhập khẩu?

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao, ngày 17/4/2018 Sở Tài nguyên môi trường Bắc Giang đã tổ chức đối thoại với công dân. Tại buổi đối thoại, còn một số nội dung chưa được các cơ quan chuyên môn và UBND huyện Lục Nam làm rõ như sự việc giao đất trái thẩm quyền và việc xét công nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Sau khi trao đổi, đối thoại, đại diện lãnh đạo huyện Lục Nam đề nghị giữ nguyên nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND huyện tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23/01/2018. Công dân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung, hình thức xử lý văn bản giải quyết khiếu nại kiểu... hành dân

Năm 1994, ông Hoàng Văn Lương nhận giao thầu 1.822m2 đất của thôn Lãng sơn tại bãi Cóong Dền, đã nộp 500.000đ cho thôn Lãng Sơn. Sau đó ông Lương có đơn xin cấp đất ở ngày 14/4/1997 trên diện tích đất nhận thầu. Đơn xin cấp đất của ông Lương được trưởng thôn xác nhận ngày 14/4/1997 và được UBND xã chứng nhận “nhất trí giải quyết theo đơn của ông Lương và Trưởng thôn Lãng Sơn. Chuyển ban ruộng đất làm thủ tục”, xác nhận ngày 16/4/1997.

Ngày 15/8/1997, ông Hoàng Văn Lương làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Văn Quang, hợp đồng có xác nhận của UBND xã Lãng Sơn. Theo đó, ông Lương chuyển nhượng toàn bộ diện tích 1.822m2 thuộc bãi Cóong Dền, thôn Lãng Sơn cho ông Hoàng Văn Quang.

Căn cứ Mục II của Công văn số 1427 CV/Đc ngày 13/10/1995 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn xử lý một số vấn đề cấp giấy CNQSDĐ; Điều 4 quy định kê khai đăng ký và cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành theo Quyết định số 110/1998/QĐ-UB ngày 11/8/1998 của UBND tỉnh Bắc Giang, việc UBND huyện Lục Nam cấp giấy CNQSDĐ số S1 13456, số vào sổ 01006 ngày 06/10/2000 cho ông Hoàng Văn Quang là đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, đối chiếu với sổ sách theo dõi diện tích đất khoán thầu 10% do thôn Lãng Sơn và UBND xã Đông Hưng lập, quản lý thì diện tích ông Hoàng Văn Quang được cấp giấy CNQSD đất ở không thuộc diện tích đất công ích của xã. Việc Chủ tịch UBND huyện Lục Nam kết luận diện tích đất ông Quang được cấp GCNQSD đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là không đúng quy định.

Kết luận số 675/KL-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Đông Hưng giai đoạn 1994-2016 đối với nội dung kết luận và xử lý thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Hoàng Văn Quang có số S113456, số vào sổ 01006 ngày 6/10/2000 là không đúng quy định của pháp luật. Ông Hoàng Văn Thành khiếu nại quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện Lục Nam về việc thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Quang, vợ là và Nguyễn Thị Nguyệt tại thôn Lãng Sơn, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam là có cơ sở.

Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Thành là chưa đủ cơ sở, không đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu hủy quyết định hành dân của Chủ tịch huyện! - Ảnh 1.

Từ đề xuất của Sở TNMT, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định hủy văn bản trái pháp luật của UBND huyện Lục Nam.

Về hình thức văn bản giải quyết khiếu nại, Sở TNMT nhận định:

Ngày 08/11/2017, UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Quang, vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Ngày 06/12/2017, ông Hoàng Văn Thành con trai ông Hoàng Văn Quang và bà Nguyễn Thị Nguyệt có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Lục Nam khiếu nại Quyết định số 2017 của UBND huyện Lục Nam. Ngày 23/1/2018, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Thành.

Theo quy định của Luật Khiếu nại và qua xem xét hồ sơ giải quyết khiếu nại do Phòng TNMT thấy: Hồ sơ giải quyết khiếu nại không có giấy ủy quyền của ông Hoàng Văn Quang và bà Nguyễn Thị Nguyệt cho ông Hoàng Văn Thành và cũng không có biên bản thống nhất giữa các đồng thừa kế của ông Hoàng Văn Quang (tại thời điểm giải quyết khiếu nại ông Hoàng Văn Quang đã chết) để ông Hoàng Văn Thành thực hiện quyền khiếu nại với quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện Lục Nam.

Như vậy, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Thành đối với Quyết định số 2017 là không đúng quy định của pháp luật về hình thức văn bản giải quyết khiếu nại.

Thu hồi, hủy bỏ quyết định trái pháp luật!

Từ đó, Sở TNMT tỉnh Bắc Giang đã kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh hủy bỏ quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện Lục Nam về việc thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Quang, vợ là Nguyễn Thị Nguyệt tại thôn Lãng Sơn, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam và Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Thành, lý do: giải quyết chưa đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu hủy quyết định hành dân của Chủ tịch huyện! - Ảnh 2.

Trụ sở UBND huyện Lục Nam.

Đề xuất giao Chủ tịch UBND huỵên Lục Nam thu hồi, hủy bỏ nội dung tại Kết luận số 675/KL-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam liên quan đến nội dung kết luận và xử lý thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Hoàng Văn Quang có số S113456, số vào sổ 01006 ngày 06/10/2000, lý do: trái quy định của pháp luật.

Từ đề xuất trên của Sở TNMT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Thành, trú tại thôn Lãng Sơn, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam được giải quyết như sau:

Thu hồi, hủy bỏ quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND huyện Lục Nam về việc thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Quang, vợ là Nguyễn Thị Nguyệt tại thôn Lãng Sơn, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam và Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Thành.

Đồng thời giao Chủ tịch UBND huỵên Lục Nam thu hồi, hủy bỏ nội dung tại Kết luận số 675/KL-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam liên quan đến nội dung kết luận và xử lý thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Hoàng Văn Quang có số S113456, số vào sổ 01006 ngày 06/10/2000, lý do: trái quy định của pháp luật.

Điều 2 của Quyết định cũng nêu rõ, ông Hoàng Văn Thành có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Trước đó, trong quá trình giải quyết khiếu nại, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã cương quyết ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ 2 quyết định của Chủ tịch UBND TP Bắc Giang. Cả 2 quyết định này được Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận là sai luật. Cụ thể, quyết định số 4652/QĐ-UBND đã "cắt xén" quyền lợi của người dân còn quyết định số 2817/QĐ-UBND thì dân khiếu nại một đằng, chính quyền trả lời một nẻo.

Anh Thế - Ngọc Hân

MỚI NHẤT
Tỉnh Nghệ An ra công văn hỏa tốc chỉ đạo vụ căng băng rôn phản đối chủ đầu tư!
Tỉnh Nghệ An ra công văn hỏa tốc chỉ đạo vụ căng băng rôn phản đối chủ đầu tư!

(Dân trí) - Ngày 14/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Công văn hỏa tốc về việc: “Kiểm tra, giải quyết phản ánh của cư dân Dự án chung cư Bảo Sơn Complex số 126 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, TP Vinh”.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 06:53

Cử tri thành phố Hòa Bình kiến nghị được tiếp tục lên đập thủy điện
Cử tri thành phố Hòa Bình kiến nghị được tiếp tục lên đập thủy điện

(Dân trí) - Đã 30 năm nay, với người dân ở thành phố Hòa Bình, đi bộ thể dục lên đập thủy điện đã trở thành phong trào mạnh mẽ. Tuy nhiên, mới đây, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã có thông báo cấm đi vào khu vực này.

Thứ năm, 16/08/2018 - 10:31

UBND TP Bắc Giang quy hoạch ẩu làm khổ cả cấp trên và doanh nghiệp!
UBND TP Bắc Giang quy hoạch ẩu làm khổ cả cấp trên và doanh nghiệp!

(Dân trí) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Sở TNMT, UBND thành phố Bắc Giang xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh cấp chồng lấn diện tích 2 dự án trên cùng một thửa đất tại TP Bắc Giang dẫn đến khiếu kiện. Vậy trách nhiệm cụ thể ra sao?

Thứ năm, 16/08/2018 - 09:04

Gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án người dân kiện Chủ tịch tỉnh Lào Cai ra tòa
Gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án người dân kiện Chủ tịch tỉnh Lào Cai ra tòa

(Dân trí) - Cho rằng vụ án Chủ tịch UBND TP Lào Cai và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị người dân khởi kiện ra tòa có tính chất phức tạp, cần thêm thời gian để các đương sự cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ, TAND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử từ ngày 16/7 đến 16/9/2018.

Thứ năm, 16/08/2018 - 08:18

Hàng loạt nhà dân quanh dự án xây dựng cao cấp bị lún, nứt kinh hoàng!
Hàng loạt nhà dân quanh dự án xây dựng cao cấp bị lún, nứt kinh hoàng!

(Dân trí) - Dự án xây dựng công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp tại khu đất 14 - 20 Lý Thường Kiệt (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã làm nhiều nhà dân xung quanh bị nghiêng lún, nứt nẻ. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có phương án đền bù dứt điểm.

Thứ năm, 16/08/2018 - 07:35

Người dân khởi kiện UBND huyện Thanh Liêm, Tòa mở lại phiên xét xử lần 3!
Người dân khởi kiện UBND huyện Thanh Liêm, Tòa mở lại phiên xét xử lần 3!

(Dân trí) - Sau 2 lần hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm về vụ việc ông Nguyễn Thế Viện khởi kiện Quyết định hành chính số 2808/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Liêm. Đến ngày 7/8, TAND tỉnh Hà Nam đã có thông báo mở lại thời gian mở lại phiên tòa xét xử này vào 7h30 ngày 17/8.

Thứ tư, 15/08/2018 - 07:27

Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành!
Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành!

(Dân trí) - Trước tình trạng nạn xe quá tải hoành hành trên địa bàn, Thanh tra giao thông (TTGT) Ninh Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát, “mật phục” bắt xe chở quá tải. Để trị “tận gốc” nạn xe quá tải, TTGT Ninh Bình yêu cầu hàng loạt các doanh nghiệp tự giác cắt bỏ thành thùng xe cơi nới.

Thứ tư, 15/08/2018 - 07:25

Mục sở thị một trong những "thủ phạm" khiến sông Cầu "giãy chết"!
Mục sở thị một trong những "thủ phạm" khiến sông Cầu "giãy chết"!

(Dân trí) - Cụm công nghiệp Phú Lâm tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) với cả chục doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giấy xả thẳng trực tiếp xuống dòng Ngũ Huyện Khê chính là một trong những "thủ phạm" khiến sông Cầu "giãy chết" bởi nạn ô nhiễm kinh hoàng.

Thứ ba, 14/08/2018 - 12:52

Nhịp cầu bạn đọc số 13: Công dân đề nghị phường Văn Miếu, phường Quán Thánh giải quyết đơn thư!
Nhịp cầu bạn đọc số 13: Công dân đề nghị phường Văn Miếu, phường Quán Thánh giải quyết đơn thư!

(Dân trí) - Tuần qua, báo Dân trí nhận được rất nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh những vấn đề khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, việc thu hồi đất rừng phòng hộ ở tỉnh Kiên Giang khiến nhiều gia đình có công với cách mạng bị ảnh hưởng; san lấp đá lấn chiếm lòng sông ở tỉnh Hòa Bình... Báo Dân trí đã chuyển đơn thư bạn đọc đến các cơ quan có chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Thứ ba, 14/08/2018 - 07:56

Cần cương quyết xử lý tình trạng chiếm đất làm hồ tôm tại Phú Yên!
Cần cương quyết xử lý tình trạng chiếm đất làm hồ tôm tại Phú Yên!

(Dân trí) - Tình trạng lấn chiếm đất để nuôi tôm trái phép diễn nhiều năm qua ở các địa phương của tỉnh Phú Yên. Việc này ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cảnh quan và phá vỡ quy hoạch. Tuy nhiên do thiếu quyết liệt nên đến nay các địa phương của tỉnh Phú Yên vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Thứ ba, 14/08/2018 - 07:38

Hà Nội: Yêu cầu xử nghiêm các đối tượng quấy rối, xâm phạm chỗ ở công dân!
Hà Nội: Yêu cầu xử nghiêm các đối tượng quấy rối, xâm phạm chỗ ở công dân!

(Dân trí) - Liên quan đến ngôi nhà số 53 Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội) bị nhóm người quấy rối, xâm phạm chỗ ở, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo Công an quận này phải đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối và củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Thứ ba, 14/08/2018 - 07:35

26 lô đất "vàng" đứng tên người thân lãnh đạo tại Thanh Hóa: Thâu tóm hoàn hảo?
26 lô đất "vàng" đứng tên người thân lãnh đạo tại Thanh Hóa: Thâu tóm hoàn hảo?

(Dân trí) - “Khi cấp đất không làm đúng quy trình, không có sự bàn bạc của tập thể và có lợi ích nhóm nên mới có chuyện xảy ra như vậy…”, ông Trịnh Thăng Sự, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa) khẳng định về việc 26 lô đất ở xã Quảng Thái cấp cho cán bộ, người nhà cán bộ và em Chủ tịch huyện.

Thứ ba, 14/08/2018 - 07:26

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ dân nghèo bức xúc vì xã đề ra nhiều khoản phí vô lý: Yêu cầu chấm dứt ngay!
Vụ dân nghèo bức xúc vì xã đề ra nhiều khoản phí vô lý: Yêu cầu chấm dứt ngay!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ dân nghèo bức xúc vì xã đề ra nhiều khoản thu vô lý được Báo Dân trí phản ánh ở xã Cự Nẫm và Tây Trạch, huyện Bố Trạch, bước đầu UBND huyện này đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Bình, trong đó có một số khoản thu không đúng với quy định.

Thứ hai, 13/08/2018 - 07:43

Nghệ An: Căng băng rôn phản đối chủ đầu tư, cư dân muốn điều gì?
Nghệ An: Căng băng rôn phản đối chủ đầu tư, cư dân muốn điều gì?

(Dân trí) - Bỏ số tiền lớn để mua căn hộ cao cấp với những tiện ích “trong mơ” tuy nhiên khi vào ở, người dân tại chung cư Bảo Sơn mới giật mình khi thấy chủ đầu tư vi phạm cam kết trong hợp đồng. Chủ đầu tư ngang nhiên thay đổi thiết kế, cắt xén các hạng mục để thu lợi nhuận mà “quên” đi quyền lợi của người dân.

Thứ hai, 13/08/2018 - 07:40

Sông Cầu đang “giãy chết”, người dân không thỉnh cầu phép màu!
Sông Cầu đang “giãy chết”, người dân không thỉnh cầu phép màu!

(Dân trí) - “Người dân không cần các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh giải cứu dòng sông... trên giấy mà cần những động thái cụ thể, quyết liệt trên thực tế… Đây mới là lời thỉnh cầu gan ruột từ người dân”, quan điểm của bạn đọc Dân trí.

Thứ hai, 13/08/2018 - 07:34

Cư dân căng băng rôn phản đối chủ đầu tư  vi phạm hợp đồng!
Cư dân căng băng rôn phản đối chủ đầu tư vi phạm hợp đồng!

(Dân trí) - Nhiều điều trong hợp đồng được chủ đầu tư cam kết nhưng không thực hiện, nhiều cư dân ở khu chung cư Bảo Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đêm hôm qua (11/8) đã tập trung căng băng rôn phản đối yêu cầu chủ đầu tư phải đối chất để đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm hộ dân đã lỡ đặt mua căn hộ tại đây.

Chủ nhật, 12/08/2018 - 07:50

Quảng Bình: Được giao đất trồng lúa, Phó chủ tịch xã xây chuồng trại chăn nuôi vịt
Quảng Bình: Được giao đất trồng lúa, Phó chủ tịch xã xây chuồng trại chăn nuôi vịt

(Dân trí) - Khi được giao đất trồng lúa, hó chủ tịch xã cùng 2 hộ dân khác tự ý chuyển sang mô hình nuôi cá, chăn vịt và xây dựng chuồng trại trái phép làm ảnh hưởng đến đất canh tác gây bức xúc cho người dân.

Thứ bảy, 11/08/2018 - 07:33

Hà Nội: Bị thu hồi đất, người dân mong muốn được xem xét lại chế độ bồi thường, tái định cư
Hà Nội: Bị thu hồi đất, người dân mong muốn được xem xét lại chế độ bồi thường, tái định cư

(Dân trí) - Từ khi nhận được thông báo thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc (Ba Đình - Hà Nội), ông Phạm Văn Viêm cho biết rất đồng tình và sẵn sàng ủng hộ chủ trương của Thành phố. Tuy nhiên gia đình ông, cũng như một số hộ gia đình khác có đất bị thu hồi mong muốn được xem xét lại chế độ bồi thường, tái định cư.

Thứ bảy, 11/08/2018 - 07:30

Bắc Giang: Hàng trăm xe quá khổ, quá tải bị bắt quả tang, xử "nóng"!
Bắc Giang: Hàng trăm xe quá khổ, quá tải bị bắt quả tang, xử "nóng"!

(Dân trí) - Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang về việc phải chặn đứng tình trạng xe quá tải "lộng hành", lực lượng CSGT TP Bắc Giang đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý "nóng" hàng trăm trường hợp.

Thứ sáu, 10/08/2018 - 07:45

Gia đình liệt sỹ bức xúc vì chính quyền “thờ ơ” bỏ mặc quyền lợi suốt 31 năm!
Gia đình liệt sỹ bức xúc vì chính quyền “thờ ơ” bỏ mặc quyền lợi suốt 31 năm!

(Dân trí) - Từ năm 1987 đến nay, một gia đình liệt sỹ ở Ninh Bình liên tục đề nghị giải quyết quyền lợi liên quan đến đất đai nhưng chỉ nhận được “khất lần” từ chính quyền địa phương. Suốt 31 năm chờ đợi, đến nay gia đình chính sách này vô cùng bức xúc trước sự thờ ơ của chính quyền, để họ phải sống trong sự bất công.

Thứ sáu, 10/08/2018 - 07:16

Sai phạm "be bét" tại công ty Busadco Vũng Tàu: “Phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh?
Sai phạm "be bét" tại công ty Busadco Vũng Tàu: “Phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh?

(Dân trí) - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại Busadco Vũng Tàu nhưng đến nay nhiều đơn vị vẫn phớt lờ chỉ đạo này.

Thứ sáu, 10/08/2018 - 07:13

Sở TN&MT Bắc Giang làm gì để chặn nguy cơ tràn ngập phế liệu nhập khẩu?
Sở TN&MT Bắc Giang làm gì để chặn nguy cơ tràn ngập phế liệu nhập khẩu?

(Dân trí) - Trước thực tế doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu các loại phế liệu để tái chế gây ô nhiễm môi trường cùng với một số dự án có vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường kéo dài, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Giang đã trình lên UBND tỉnh này một số đề xuất để quyết liệt ngăn chặn tình trạng trở thành bãi rác phế liệu.

Thứ năm, 09/08/2018 - 11:12

Thêm nhiều vấn đề bất thường trong vụ đất “vàng” đứng tên cán bộ tại Thanh Hóa!
Thêm nhiều vấn đề bất thường trong vụ đất “vàng” đứng tên cán bộ tại Thanh Hóa!

(Dân trí) - Ngoài việc cấp đất cho hàng loạt cán bộ xã, em ruột Chủ tịch UBND huyện, ông Trần Văn Công - Phó Chủ tịch UBND huyện thời điểm đó (hiện là Chủ tịch UBND huyện này) đã cùng ngày ra hai quyết định cùng số, chỉ khác là nâng số diện tích đất lên cho em trai mình.

Thứ năm, 09/08/2018 - 07:26

Sai phạm tại Công ty Busadco Vũng Tàu: Xử lý từ Giám đốc sở đến Chủ tịch thành phố!
Sai phạm tại Công ty Busadco Vũng Tàu: Xử lý từ Giám đốc sở đến Chủ tịch thành phố!

(Dân trí) - Ngoài kiến nghị truy thu hồi hơn 5 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh còn đề nghị xử lý trách nhiệm của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Giám đốc Sở Xây dựng qua thời kỳ có liên quan và nhiều cán bộ không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thứ năm, 09/08/2018 - 07:24