Thứ hai, 02/04/2018 - 06:55

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Công ty Cấp nước Cà Mau sớm trả nợ cho người lao động!

Dân trí

Liên quan đến vụ lùm xùm tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu công ty này có kế hoạch chi trả dứt điểm các khoản nợ trước cổ phần hóa cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

“Chây ì” trả nợ cho người lao động

Theo tài liệu mà PV Dân trí nắm được, vào tháng 2/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (Cty Cấp nước Cà Mau) có báo cáo số 07/BC-CNCM về việc đề xuất UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ kinh phí để chi trả nợ tiền lương, khen thưởng và phúc lợi cho 837 người lao động (từ năm 2001- 2013 trước khi cổ phần hóa công ty). Được biết, số tiền nợ phải trả là khoảng 22 tỷ đồng.

Ngày 12/10/2015, UBND tỉnh Cà Mau có Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau (sau cổ phần hóa có tên là Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau).

Trong Quyết định này, tại phần “Những vấn đề tiếp tục xử lý”, các khoản nợ mà công ty phải trả (khoảng 22 tỷ đồng), gồm: Quỹ tiền lương từ năm 2006 trở về trước (6,452 tỷ đồng); Quỹ khen thưởng từ năm 2009 trở về trước (6,621 tỷ đồng); Quỹ phúc lợi từ ngày 1/9/2010 trở về trước (6,518 tỷ đồng); Quỹ phúc lợi từ ngày 2/9/2010 đến ngày 30/9/2013 (2,406 tỷ đồng).

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Công ty Cấp nước Cà Mau sớm trả nợ cho người lao động! - 1
Năm 2015, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có các khoản nợ mà công ty phải trả. Tuy nhiên, cho đến nay, Công ty Cấp nước Cà Mau vẫn chưa thực hiện.
Năm 2015, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có các khoản nợ mà công ty phải trả. Tuy nhiên, cho đến nay, Công ty Cấp nước Cà Mau vẫn chưa thực hiện.

Sau khi Cty Cấp nước Cà Mau có báo cáo số 07 nói trên, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn nêu rõ: Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa bộ phận Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 8/2015; trong đó, tổng giá trị thực tế vốn nhà nước (vốn chủ sở hữu) là 155,349 tỷ đồng (Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp là 541,141 tỷ đồng - Tổng các khoản nợ phải trả là 385,792 tỷ đồng). Trong các khoản nợ phải trả có phần nợ lương, thưởng và phúc lợi của người lao động đến ngày 30/9/2013 là trên 22 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, sau chuyển đổi, Cty Cấp nước Cà Mau kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp đã được phê duyệt.

Từ những cơ sở trên, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, việc Cty Cấp nước Cà Mau đề nghị ngân sách cấp kinh phí để chi trả các khoản nợ trên là chưa phù hợp. Đây là trách nhiệm của đơn vị phải thực hiện.

“Vì vậy, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau có kế hoạch chi trả dứt điểm các khoản nợ cho người lao động trong thời gian sớm nhất”, công văn của UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cũng có công văn khẳng định, việc người lao động yêu cầu trả nợ một số nguồn quỹ tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau là đúng, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người lao động mà công ty đang nợ lương, thưởng và phúc lợi từ tháng 9/2013 trở về trước.

“Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau, có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ này cho người lao động”, công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ.

Không chỉ chây ì trả nợ cho người lao động, Công ty Cấp nước Cà Mau còn bị thua kiện, cũng như chần chừ nhận lại 27 lao động vì sợ trách nhiệm,...
Không chỉ chây ì trả nợ cho người lao động, Công ty Cấp nước Cà Mau còn bị thua kiện, cũng như chần chừ nhận lại 27 lao động vì sợ trách nhiệm,...

Bao giờ nhận lại 27 lao động ?

Liên quan đến Cty Cấp nước Cà Mau, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, vừa qua, công ty này cho 29 lao động (sau này còn 27 lao động- PV) nghỉ việc ngay trong ngày Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt phương án sắp xếp bố trí lại lao động là sai với quy định tại Khoản 3, Điều 44 của Bộ Luật Lao động.

Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đề xuất UBND tỉnh Cà Mau có ý kiến đề nghị HĐQT Cty Cấp nước Cà Mau xem xét, rút các quyết định đối với 29 lao động mà công ty đã cho nghỉ việc theo phương án, đồng thời nhận lại số lao động này.

Ngoài ra, Ban điều hành Cty Cấp nước Cà Mau cũng có tờ trình kiến nghị HĐQT công ty nhận lại số lao động mà công ty cho nghỉ việc nói trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu HĐQT, Ban điều hành Cty Cấp nước Cà Mau thực hiện tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp bố trí lại đối với 29 lao động phải hết sức cân nhắc, đảm bảo đúng quy định, quy trình thủ tục trên cơ sở đồng thuận của người lao động, thống nhất của tổ chức công đoàn đại diện người lao động, đảm bảo dân chủ và quan tâm đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động.

Trong khi đó, Cty Cấp nước Cà Mau có báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau, xác định: Các thành viên HĐQT đại diện sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp xét thấy, để ổn định tình hình khiếu nại về lao động, “không còn phương án nào khác ngoài việc nhận lại và bố trí việc làm” cho số lao động này.

Tuy nhiên, cho đến nay, đã có nhiều chỉ đạo, kiến nghị nhận lại và đủ lý do đưa ra của các cơ quan chức năng, nhưng 27 lao động vẫn đang bơ vơ...

Huỳnh Hải