Thứ năm, 19/09/2019 - 08:15

Bài 6:

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”!

Dân trí

Sở Xây dựng TP Hà Nội đã chính thức “đính chính” Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng chỉ là hướng dẫn và chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh, không khẳng định diện tích để xe ô tô tại tầng hầm thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư giải trình hàng loạt vấn đề.

Trước nội dung Đơn kêu cứu, kiến nghị của Ban quản trị Khu nhà Hancom và phản ánh của Báo điện tử Dân Trí, ngày 04/9/2019 UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 8288/VP-ĐT gửi Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Tây Hồ, Chủ đầu tư, theo đó đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Tây Hồ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Kinh doanh Hà Nội trả lời cư dân theo quy định; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 09/2019.

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 1
Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 2

Chủ đầu tư chung cư Hancom bị yêu cầu giải trình hàng loạt vấn đề.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngày 18/9/2019 Sở Xây dựng đã tiến hành tổ chức buổi làm việc với sự tham gia của đại diện Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, UBND quận Tây Hồ, UBND phường Xuân La, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác kinh doanh Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nhật Dương Group), Ban quản trị Khu nhà Hancom. Sau khi trao đổi, thảo luận, cuộc họp đã kết luận các sai phạm và yêu cầu Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nhật Dương Group:

Thứ nhất, về vấn đề cải tạo tầng tum: Tại cuộc họp Ban quản trị đã chỉ rõ sai phạm của Chủ đầu tư trong việc tiến hành cải tạo, chuyển đổi công năng tầng tum khi chưa có Giấy phép xây dựng, Giấy phép quy hoạch và chưa lấy ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định pháp luật. Sau khi nghe phản ánh của Ban quản trị, Sở Xây dựng có quan điểm phản ánh của Ban quản trị về hành vi cải tạo tầng tum của Chủ đầu tư là có cơ sở, Chủ đầu tư chỉ được phép xây dựng sau khi được Thành phố cho phép và có ý kiến chỉ đạo Chủ đầu tư:

Căn cứ vào giấy phép xây dựng hoàn trả lại nguyên trạng tầng tum theo giấy phép xây dựng số 35/GPXD ngày 29/02/2008, thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2019.

Có báo cáo bằng văn bản quá trình triển khai thực hiện việc hoàn thiện các thủ tục trong việc cải tạo tầng tum nhà chung cư gửi Sở Xây dựng, thời gian trước ngày 30/9/2019”.

Hỗn loạn liên tiếp xảy ra tại toà nhà Hancom

Thứ hai, về vấn đề tầng 1, tầng 2: Ban quản trị có ý kiến Chủ đầu tư đã có hành vi tự ý cải tạo, chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng tại tầng 1 và tầng 2 Khu nhà chung cư Hancom, cho thuê kinh doanh nhà hàng Hải Ngư Ông, chuyển đổi 02 thang bộ thành thang máy gây nguy hiểm về tính mạng, tài sản của cư dân khi xảy ra sự cố cháy nổ. Về vấn đề này, Sở Xây dựng có ý kiến chỉ đạo Chủ đầu tư:

Việc cho thuê nhà hàng: Đề nghị Chủ đầu tư cung cấp cho Ban quản tị toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cho thuê tầng 1 làm nhà hàng như: giấy phép kinh doanh, nghiệm thu về PCCC, giấy chứng nhận về an toàn VSMT, giấy chứng nhận về ATVS thực phẩm, các văn bản chứng minh về sử dụng đúng công năng…theo quy định của pháp luật. Thời hạn trước ngày 15/10/2019.

Đối với 2 thang bộ chuyển thành 01 thang máy tầng 1 lên tầng 2: Sở Xây dựng ghi nhận và đề nghị UBND quận Tây Hồ tổ chức kiểm tra trường hợp Chủ đầu tư sử dụng không đúng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 3

Văn phòng Chính phủ chỉ đạo xử lý sự việc.

Thứ ba, về vấn đề bàn giao hồ sơ nhà chung cư: Ban quản trị có phản ánh Chủ đầu tư không bàn giao bổ sung hồ sơ nhà chung cư cho Ban quản trị lưu trữ, quản lý như: Thuyết minh kèm theo hồ sơ thiết kế, hồ sơ thiết kế thi công, hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung, hồ sơ thẩm duyệt về PCCC. Tại cuộc họp, Sở Xây dựng  có ý kiến: Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ biên bản bàn giao hồ sơ đã ký với Ban quản trị ngày 08/11/2018 và biên bản ngày 20/11/2018 cung cấp bổ sung hồ sơ còn thiếu cho Ban quản trị, thời gian trước ngày 30/9/2019.

Thứ tư, về vấn đề kinh phí bảo trì: Theo phản ánh của Ban quản trị, Chủ đầu tư đã có hành vi bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị quản lý, còn phải bàn giao cho Ban quản trị số tiền 1.860.000.000 đồng. Về nội dung này, Sở Xây dựng có ý kiến chỉ đạo: “Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với Ban quản trị thống nhất quyết toán kinh phí bảo trì để đưa công khai cho cư dân được biết tại Hội nghị nhà chung cư, thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2019”.

Đặc biệt, tại cuộc họp Sở Xây dựng đã chính thức đính chính nội dung Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 chỉ là văn bản hướng dẫn mà không khẳng định Chủ đầu tư có quyền sở hữu đối với diện tích để xe ô tô tại tầng hầm, cụ thể:

7) Tầng hầm: Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng là văn bản hướng dẫn làm cơ sở các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề nghị Chủ đầu tư chứng minh tầng hầm thuộc sở hữu của chủ đầu tư và công khai các nội dung để cư dân được biết thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 30/9/2019, sau thời gian ngày 30/9/2019 các bên không thống nhất đề nghị gửi đơn ra tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 4

Băng rôn kêu cứu của cư dân treo đỏ toà nhà Hancom.

Trước khi giải quyết xong sở hữu tại tầng hầm đề nghị các bên giữ nguyên hiện trạng đơn vị nào đang quản lý chỗ nào thì vẫn quản lý chỗ đó tại tầng hầm nhà chung cư Hancom đến khi giải quyết xong, việc trông giữ xe phải ưu tiên cho cư dân nhà chung cư. UBND quận và UBND phường hướng dẫn Ban quản trị và Chủ đầu tư thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự và ổn định cuộc sống của cư dân.

Công tác quản lý vận hành: 01 tòa nhà chỉ có 1 đơn vị quản lý vận hành, đơn vị quản lý vận hành do hội nghị nhà chung cư lựa chọn”.

Như vậy, có thể thấy tại Biên bản họp ngày 18/9/2019, một lần nữa Sở Xây dựng đã khẳng định rõ Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 không khẳng định diện tích để xe ô tô tại tầng hầm là thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư mà chỉ là văn bản hướng dẫn làm cơ sở các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư. Tại Biên bản họp ngày 18/9/2019, Sở Xây dựng cũng đã đề nghị Chủ đầu tư chứng minh tầng hầm thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư, công khai cho các cư dân được biết và khẳng định mỗi tòa nhà chỉ có một đơn vị quản lý vận hành do Hội nghị nhà chung cư lựa chọn.

Thế nhưng, hiểu không đúng ý kiến của Sở Xây dựng, ngày 29/8/2019, UBND quận Tây Hồ có Văn bản số 1195/UBND-QLĐT về việc thực hiện kết quả cuộc họp thông báo nội dung Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng, khẳng định diện tích để xe ô tô tại tầng hầm thuộc quyền sở hữu riêng của Chủ đầu tư.

Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 5
Cư dân chung cư Hancom kêu cứu “đỏ” toà nhà: Lộ sáng hàng loạt “điểm đen”! - 6

Văn bản số 1195/UBND-QLDT ngày 29/8/2019 của UBND quận Tây Hồ do ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó chủ tịch ký khẳng định diện tích để xe ô tô trong tầng hầm là của chủ đầu tư khiến cư dân phẫn nộ.

Căn cứ Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng và Văn bản số 1195/UBND-QLDT ngày 29/8/2019 của UBND quận Tây Hồ, bất chấp việc đã bàn giao chi tiết hiện trạng tài sản cho đơn vị quản lý vận hành là Công ty TNHH An Điền (đơn vị ký do Hội nghị nhà chung cư lựa chọn, ký Hợp đồng quản lý vận hành với Ban quản trị) quản lý kể từ ngày 01/4/2019 và tiến hành thanh lý Hợp đồng gửi xe ô tô với các cư dân, Chủ đầu tư tiếp tục có hành vi tự ý đưa người lạ vào tầng hầm tòa nhà với lý do để tiếp quản, chờ bàn giao và bảo vệ xe ô tô trong khu vực tầng hầm, phát hành Thông báo về việc sẽ tiếp quản việc quản lý, sử dụng và tổ chức trông xe tại tầng hầm, gây xáo trộn cuộc sống yên bình của các cư dân Khu nhà Hancom, đẩy các cư dân vào tình trạng luôn nơm nớp lo sợ an toàn về tài sản, tính mạng.

Vậy, sau khi Sở Xây dựng chính thức đính chính Văn bản số 5780/SXD-QLN ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng chỉ là hướng dẫn và Chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh, không khẳng định diện tích để xe ô tô tại tầng hầm thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư thì UBND quận Tây Hồ có ban hành văn bản đính chính nội dung Văn bản số 1195/UBND-QLDT ngày 29/8/2019? Liệu Chủ đầu tư có nghiêm túc khắc phục sai phạm và thực hiện theo đúng yêu cầu của Sở Xây dựng tại Biên bản họp ngày 18/9/2019?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế