Thứ tư, 24/10/2018 - 13:45

Đất ở lâu năm không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, cần làm gì để hợp thức hóa?

Dân trí

Đất nhà đã được sử dụng từ năm 1980 nhưng không có giấy tờ gì ghi nhận người sinh sống trên đó được quyền sử dụng mảnh đất, để có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất trong trường hợp này, người dân cần làm gì để thực hiện hợp thức hoá đúng luật?

Đất nhà tôi đã sử dụng từ năm 1980, tuy nhiên trong tay tôi hiện nay không có bất cứ giấy tờ gì ghi nhận tôi sử dụng mảnh đất này. Vậy tôi xin hỏi muốn có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất tôi cần phải làm gì?

Bạn đọc N.T.Đ (Hà Nội)

Với câu hỏi của bạn đọc, Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng:

Việc quản lý đất đai được cơ quan Nhà nước quản lý theo ba cấp cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Các cơ quan hành chính này sẽ ghi nhận tình trạng sử dụng đất dưới dạng các tài liệu như sổ mục kê, bản đồ địa chính được lập qua các thời kỳ.

Bản đồ địa chính là thành phần của hồ sơ địa chính; thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích các thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; được lập để đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai.

Sổ mục kê đất đai là sản phẩm của việc điều tra, đo đạc địa chính, để tổng hợp các thông tin thuộc tính của thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất gồm: Số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, diện tích, loại đất, tên người sử dụng đất và người được giao quản lý đất để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

(Điều 20 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

Đất ở lâu năm không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, cần làm gì để hợp thức hóa? - Ảnh 1.

Việc quản lý đất đai được cơ quan Nhà nước quản lý theo ba cấp cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Các cơ quan hành chính này sẽ ghi nhận tình trạng sử dụng đất dưới dạng các tài liệu như sổ mục kê, bản đồ địa chính được lập qua các thời kỳ.

Bạn có thể làm đơn đề nghị, kèm phiếu yêu cầu gửi UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất và nhà nơi có quyền sử dụng đất để cơ quan này cung cấp bản sao các giấy tờ này cho gia đình bạn. Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài nguyên môi trường “ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai”.

Dựa trên các tài liệu này bạn biết được các thông tin cơ quan nhà nước về quyền sử dụng đất của gia đình mình. Quan trọng hơn bạn có thể dựa trên thông tin này đề nghị UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình như ghi nhận tại Điều 18 Nghị định 43/2014 quy định Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm: 1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.

Ngọc Hân (thực hiện)