Thứ bảy, 18/11/2017 - 09:14

Bài 10:

Dự án hơn 6000 tỷ tai tiếng tại Bắc Giang chính thức được phê duyệt ĐTM

Dân trí

Sau khi Báo Dân trí vào cuộc điều tra, thông tin dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng hàng trăm triệu USD của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam thi công khi chưa hề có phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), sau một thời gian bị yêu cầu tạm dừng, công ty này đã được Bộ TN&MT phê duyệt ĐTM.

Nước thải phải được xử lý triệt để trước khi đổ ra sông Cầu

Bộ TN&MT vừa có Quyết định số 2795/QĐ-BTNMT do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ký phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất tấm silic công suất 1.500MW/năm và lắp ghép tấm pin năng lương mặt trời công suất 1.500MW/năm” tại Bắc Giang.

Theo đó, các nội dung được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:

Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án: Dự án được thực hiện tại lô G, Khu công nghiệp Qung Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với diện tích 18,86ha; sản xuất thanh silic đơn tinh thể (công suất 600 MW/năm), thỏi silic đa tinh thể (công suất 900 MW/năm), tấm silic đơn tinh thể và đa tinh thể (công suất 1.500 MW/năm, bao gồm 600 MW tấm si lic đơn tinh thể và 900 MW tấm silic đa tinh thể) và tấm pin năng lượng mặt trời (công suất 1500 MW/năm).

Dự án hơn 6000 tỷ tai tiếng tại Bắc Giang chính thức được phê duyệt ĐTM - 1

Dự án hơn 6000 tỷ tai tiếng tại Bắc Giang chính thức được phê duyệt ĐTM.

Dự án hơn 6000 tỷ tai tiếng tại Bắc Giang chính thức được phê duyệt ĐTM.

Các hạng mục của công trình Dự án như sau: Xưởng số 1: Nhà xưởng tổng hợp gồm các phân xưởng sản xuất tấm silic từ nguyên liệu silic tinh khiết với diện tích 43.200 m2; Xưởng số 2: Kho phụ liệu với chức năng kho chứa và 1 phân xưởng rửa thu hồi silic tinh khiết từ các phân xưởng sản xuất của nhà xưởng tổng hợp với diện tích 11.637 m2; Xưởng số 3: Xưởng lắp ghép sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời với diện tích 44.646 m2.

Về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Thiết kế, thi công, xây lắp và vận hành hiệu quả 1 trạm xử lý nước thải tập trung của dự án (với công suất 5.400 m3/ngày đêm) đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi dẫn về kênh xả chung với nước thải sau xử lý của Khu công nghiệp Quang Châu trước khi xả vào kênh Quang Biểu rồi chảy ra sông Cầu.

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục đối với các thông số (lưu lượng, nhiệt độ, pH, HF, tổng nitơ, COD, TSS và các thông số đặc trưng khác của nước thải dự án) trước khi cửa xả của trạm xử lý nước thải tập trung và kết nối kết quả quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang; Thực hiện các biện pháp kiểm soát nước thải từ hoạt động của dự án nhằm tuyệt đối không được để nước thải thấm xuống đất gây ảnh hưởng cho nước ngầm, không được xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường, bố trí của xả ở vị trí thuận lợi, minh bạch cho việc kiểm tra, giám sát.

Tuyệt đối cấm nhập khẩu silic phế liệu

Nội dung phê duyệt ĐTM của dự án yêu cầu thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin điều tra sai phạm tại dự án hơn 6000 tỷ đồng trốn ĐTM.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin điều tra sai phạm tại dự án hơn 6000 tỷ đồng trốn ĐTM.

Giám sát định kỳ đối với bùn thải phát sinh từ Trạm xử lý nước thải tập trung và trong trường hợp phát hiện kết quả phân tích mẫu của dòng bùn thải cho thấy ít nhất 1 thông số trong bùn thải vượt ngưỡng nguy hại tại QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, bùn thải sẽ được quản lý như chất thải nguy hại.

Phê duyệt ĐTM của dự án yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục đối với các thông số tại 7 ống khói của dự án với các thông số chung (lưu lượng, bụi tổng, VOCs) và các thông số đặc trưng tại từng ống khối công nghiệp của dự án; Các số liệu quan trắc phải được cập nhật và lưu trữ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết.

Các điều kiện kèm theo: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu hóa chất, quy định về quản lý, lưu trữ và sử dụng tiền chất công nghiệp, hóa chất; xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo Luật Hóa chất và các văn bản dưới luật có liên quan: tuân thủ các yêu cầu tại Công văn số 112/HC-VP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Cục Hóa chất về việc lấy ý kiến về danh mục và việc sử dụng hóa chất của dự án; tuyệt đối không nhập khẩu silic phế liệu và không thức hiện các công đoạn sản xuất silic tinh khiết.


Giám đốc Sở TN&MT Lê Hồng Sơn (thứ hai từ phải sang) cùng đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang trao đổi với PV Dân trí (thứ tư từ phải sang) tại hiện trường dự án sai phạm sau khi dự án bị yêu cầu tạm dừng.

Giám đốc Sở TN&MT Lê Hồng Sơn (thứ hai từ phải sang) cùng đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang trao đổi với PV Dân trí (thứ tư từ phải sang) tại hiện trường dự án sai phạm sau khi dự án bị yêu cầu tạm dừng.

Như vậy sau khi dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời chính thức được phê duyệt ĐTM, điều mà dư luận quan tâm và giám sát là chủ đầu tư phải tuyệt đối tuân thủ các nội dung đã được phê duyệt. Trên thực tế, tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhiều công ty đã có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, không thực hiện đúng những nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã bị xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động như Công ty Á Cường, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam, Công ty TNHH Thạch Bàn...

Như Dân trí đã thông tin trong loạt bài điều tra, Dự án đầu tư của nhà đầu tư JA Solar Investment (Hong Kong) Limited tại Khu Công nghiệp (KCN) Quang Châu (Bắc Giang) với tổng vốn đầu tư 6.235,6 tỷ đồng tương đương 280 triệu USD được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 30/12/2016.

Theo Quyết định phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đặt vấn đề đảm bảo môi trường lên hàng đầu. Cùng đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án trước khi triển khai; giao Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Bắc Giang phải phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của Nhà đầu tư về công nghệ, thiết bị, máy móc và các quy định đảm bảo môi trường theo pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, dự án này đã được Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam khởi công từ ngày 27/11/2016 khi chưa hề được phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

Ông Nguyễn Anh Quyền - Trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang thừa nhận đây là sai phạm, yêu cầu tạm dừng dự án chờ đợi các thủ tục đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng xin nhận một phần trách nhiệm trong công tác quản lý. Ông Linh cho biết đây là một bài học để tỉnh Bắc Giang rút kinh nghiệm sẽ không để trường hợp tương tự xảy ra.

Anh Thế