Bài 14:

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao được thực hiện đến đâu?

Dân trí “Trong trường hợp Công ty Việt Hà không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời cơ sở sản xuất, thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc không đảm bảo thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội thì UBND thành phố Hà Nội có thể thu hồi các nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà”, luật sư Mai Bích Ngân nhận định.
>>Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu, Sở TN&MT TP Hà Nội có thất hẹn?
>>Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Trên quyết liệt dưới thì thư thả?
>>Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Chủ đầu tư cần hành xử đúng luật!

Gần 08 năm từ khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận về chủ trương cho liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền) lập và thực hiện Dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Phú Minh và cho đến nay mặc dù đã nhận được nhiều chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng cho đến nay các nhiệm vụ mà Công ty Việt Hà đã được giao vẫn chưa được thực hiện hiệu quả.

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao được thực hiện đến đâu? - 1

Ngày 15/4/2010, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT chấp thuận về chủ trương cho liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long nghiên cứu lập và thực hiện Dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất Dự án CCN Phú Minh.

Ngày 15/4/2010, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT chấp thuận về chủ trương cho liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long nghiên cứu lập và thực hiện Dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất Dự án CCN Phú Minh.

Trở lại với vụ việc của các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh, như thông tin các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh cung cấp: Ngày 15/4/2010, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT chấp thuận về chủ trương cho liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long nghiên cứu lập và thực hiện Dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất Dự án CCN Phú Minh. Như vậy, Công ty Việt Hà đã được UBND thành phố Hà Nội giao hai nhiệm vụ chính đó là di dời các cơ sở sản xuất và xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất dự án CCN Phú Minh.

Tuy nhiên, cho đến nay, với cả hai nhiệm vụ được giao, Công ty Việt Hà vẫn chưa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nào, phải chăng đã đến lúc UBND thành phố Hà Nội thu hồi lại những nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà?

Về việc Công ty Việt Hà thực hiện các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội giao, PV Dân trí đã có buổi làm việc với Luật sư Mai Bích Ngân - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội để làm rõ các khía cạnh pháp lý. Luật sư Mai Bích Ngân nhận định: Việc các doanh nghiệp cho rằng Công ty Việt Hà đã thực hiện không hiệu quả các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội giao cho và đặt dấu hỏi đối với việc UBND thành phố Hà Nội nên thu hồi các nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà là có cơ sở pháp lý.

Hơn 08 năm qua kể từ khi UBND thành phố Hà Nội quyết định thay đổi chủ trương, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất tại CCN Phú Minh và giao nhiệm vụ cho Công ty Việt Hà thì đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Công ty Việt Hà vẫn chưa đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

Thứ nhất, đối với nhiệm vụ di dời các cơ sở sản xuất: Trái với đề nghị của mình về việc xin nghiên cứu lập và thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị Việt Hà, sau khi UBND thành phố Hà Nội có văn bản chấp thuận đề nghị của Công ty Việt Hà về việc chuyển mục đích sử dụng đất tại CCN Phú Minh thì thay vì lên phương án dời các cơ sở sản xuất theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Công ty Việt Hà vẫn tiếp tục ký Hợp đồng thuê nhà xưởng với các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh. Thậm chí, thời hạn Hợp đồng thuê nhà xưởng mà Công ty Việt Hà ký với các doanh nghiệp còn kéo dài đến năm 2027 - đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng giữa Công ty Việt Hà với các Doanh nghiệp.

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu giữa thủ đô: Nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao được thực hiện đến đâu? - 3

Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Báo cáo tổng hợp, đề xuất việc thực hiện chủ trương di dời, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất, việc cho thuê nhà xưởng, thu gom và xử lý nước thải tại Khu Phú Minh.

Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Báo cáo tổng hợp, đề xuất việc thực hiện chủ trương di dời, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất, việc cho thuê nhà xưởng, thu gom và xử lý nước thải tại Khu Phú Minh.

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, việc Công ty Việt Hà tiếp tục ký Hợp đồng thuê nhà xưởng với các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh là đi ngược lại với ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đi ngược lại với đề xuất của Công ty Việt Hà tại Văn bản số 215/CV-HA ngày 25/11/2009.

Thậm chí, sau khi UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty Việt Hà về việc đề xuất kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất trước ngày 28/02/2017 tại Văn bản số 606/UBND-ĐT thì đến nay, mặc dù các doanh nghiệp tại CCN Phú Minh đã rất phối hợp làm việc, Công ty Việt Hà vẫn chưa đưa ra được kế hoạch di dời, chưa thực hiện được nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội đã giao cho.

Thứ hai, đối với nhiệm vụ xây dựng Khu đô thị Việt Hà trên khu đất thực hiện Dự án CCN Phú Minh: Mặc dù đã trải qua 08 năm kể từ khi UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CCN Phú Minh nhưng cho đến nay trải qua thời gian dài như vậy nhưng đến nay Dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư 2014 quy định về thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án: Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”. Dự án đầu tư di dời các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Minh là để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch tại khu Phú Minh. Do vậy, Dự án nêu trên phải được thực hiện theo thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư tại UBND thành phố Hà Nội.

Như vậy, kể từ khi UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Liên doanh các công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long, nghiên cứu lập và thực hiện dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà thì Công ty Việt Hà vẫn chưa thể triển khai được dự án mà vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tình trạng này Công ty Việt Hà trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng KĐT Việt Hà đã được phản ánh cụ thể tại Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Báo cáo tổng hợp, đề xuất việc thực hiện chủ trương di dời, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất, việc cho thuê nhà xưởng, thu gom và xử lý nước thải tại Khu Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm: “Về việc triển khai hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án sau khi có chủ trương di dời. Đến nay đã hơn 6 năm nhưng dự án chưa xác định về phạm vi ranh giới nghiên cứu, chấp thuận địa điểm, đề xuất dự án đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010, Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố; chưa thực hiện thủ tục di dời các cơ sở sản xuất và hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, hồ sơ đề xuất dự án Khu đô thị Việt Hà theo chỉ đạo của UBND thành phố …”.


Văn phòng Chính phủ yêu cầu xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Phú Minh.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Phú Minh.


Các doanh nghiệp cho rằng Công ty Việt Hà đẩy trách nhiệm xây dựng lộ trình, địa điểm di dời, phương án thanh toán, hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp là không thể chấp nhận.

Các doanh nghiệp cho rằng Công ty Việt Hà đẩy trách nhiệm xây dựng lộ trình, địa điểm di dời, phương án thanh toán, hỗ trợ di dời cho các doanh nghiệp là không thể chấp nhận.

Đồng thời, tại Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016, Sở kế hoạch và đầu tư cũng đã kiến nghị đến UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Việt Hà: “Báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời các cơ sở sản xuất, thực hiện dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. Trường hợp không báo cáo, thời hạn không đảm bảo, Thành phố sẽ dừng chủ trương và thu hồi nhiệm vụ đã giao, xem xét xử lý theo quy định”.

Cho đến nay đã 02 năm kể từ ngày Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội có ý kiến kiến nghị với UBND thành phố Hà Nội về những tồn tại của Công ty Việt Hà nhưng đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty Việt Hà tại văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT ngày 15/4/2010 vẫn chưa được thực hiện.

“Trong trường hợp Công ty Việt Hà không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời cơ sở sản xuất, thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc không đảm bảo thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội thì UBND thành phố Hà Nội có thể thu hồi các nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà”, luật sư Mai Bích Ngân nhận định.

Xin cảm ơn Luật sư!

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Anh Thế

MỚI NHẤT
Thua kiện, Công ty Cấp nước Cà Mau vẫn chưa thi hành án
Thua kiện, Công ty Cấp nước Cà Mau vẫn chưa thi hành án

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Hơn trăm công nhân mất việc trong nháy mắt” xảy ra tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, Chi cục Thi hành án dân sự TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã có quyết định thi hành án theo yêu cầu của công nhân. Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện.

Thứ hai, 30/07/2018 - 01:50

Ý kiến trái chiều vụ bồi thường cho dân xong đòi thu hồi lại tiền tại Bắc Giang
Ý kiến trái chiều vụ bồi thường cho dân xong đòi thu hồi lại tiền tại Bắc Giang

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải hồi âm của UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho rằng việc đòi lại số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của ông Ngô Quốc Bình là đúng quy định do việc thực hiện tri trả sai đối tượng và cá nhân phó chủ tịch huyện Giáp Văn Tâm đã làm đúng chức trách, ông Bình cùng luật sư đã có những quan điểm phản đối và đưa ra phân tích pháp lý về sự việc.

Thứ hai, 30/07/2018 - 08:35

Sóc Trăng: Chưa được công nhận thương binh vì “vướng” thông tư?
Sóc Trăng: Chưa được công nhận thương binh vì “vướng” thông tư?

(Dân trí) - Năm 2010, ông Lê Minh Võ (ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) làm hồ sơ và được UBND xã Hòa Tú 1 họp dân lấy ý kiến với sự đồng ý 100% đề nghị giải quyết chế độ thương binh cho ông. Tuy nhiên, cho đến nay ông Võ vẫn chưa được công nhận thương binh.

Chủ nhật, 29/07/2018 - 07:59

Hung thủ đâm 12 người thương vong kinh hoàng ở Bạc Liêu có thoát tội?
Hung thủ đâm 12 người thương vong kinh hoàng ở Bạc Liêu có thoát tội?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) khiến 12 người thương vong xảy ra vào ngày 24/7, mà nghi phạm được cho là có tiền sử bị tâm thần. Luật sư Trần Bá Học nêu quan điểm, sau khi có kết luận giám định, nghi phạm không bị tâm thần mà chỉ bị hạn chế năng lực hành vi do mắc bệnh thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Chủ nhật, 29/07/2018 - 07:57

Vụ vải thiều thành công nhất trong lịch sử, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang tri ân báo chí!
Vụ vải thiều thành công nhất trong lịch sử, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang tri ân báo chí!

(Dân trí) - Với sản lượng lớn nhất từ trước đến nay, đạt 215.800 tấn và giá bán vải thiều cơ bản ổn định trong suốt mùa vụ, doanh thu từ vải thiều và hoạt động dịch vụ phụ trợ tỉnh Bắc Giang ước đạt 5.755 tỷ đồng. Với vụ vải thiều thành công nhất trong lịch sử, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang gửi lời cảm ơn trân trọng đến các cơ quan báo chí.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 09:23

Bắc Giang: Người dân kêu cứu, tố phó chủ tịch huyện sai phạm, chính quyền nói gì?
Bắc Giang: Người dân kêu cứu, tố phó chủ tịch huyện sai phạm, chính quyền nói gì?

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải nội dung đơn kêu cứu và tố cáo của ông Ngô Quốc Bình, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) về việc UBND huyện Sơn Động, cá nhân phó chủ tịch huyện Giáp Văn Tâm buộc ông phải trả lại số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không đúng quy định pháp luật, UBND huyện Sơn Động đã có hồi âm đến Báo Dân trí.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 07:17

Quảng Bình: Mỏ đá “tra tấn” dân nợ thuế 46,5 tỷ đồng!
Quảng Bình: Mỏ đá “tra tấn” dân nợ thuế 46,5 tỷ đồng!

(Dân trí) - Trong quá trình điều tra hai mỏ đá “tra tấn” hàng trăm hộ dân ở huyện Quảng Trạch bởi khói bụi và tiếng nổ mìn, PV Dân trí đã giật mình khi biết được thông tin một trong hai mỏ đá nói trên đang nợ thuế với số tiền lên đến 46,5 tỷ đồng.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 06:46

Sông Cầu đang “giãy chết”, chính quyền khẩn thiết ra công văn cầu cứu!
Sông Cầu đang “giãy chết”, chính quyền khẩn thiết ra công văn cầu cứu!

(Dân trí) - Sông Cầu với phòng tuyến Như Nguyệt ghi dấu ấn lừng lẫy suốt cả nghìn năm, nơi khơi nguồn cho dòng cảm xúc bất tận của thi ca, nhạc họa đang…giãy chết. Nước đổi màu, hôi tanh, cá chết hàng loạt. Người dân tột độ hoang mang. Trong khi đó, đến cơ quan quản lý về môi trường cũng phải liên tiếp ra công văn cầu cứu.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 03:35

Hà Nội: Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra vụ doanh nghiệp bị tố bán đất trên giấy!
Hà Nội: Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra vụ doanh nghiệp bị tố bán đất trên giấy!

(Dân trí) - Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) khẳng định sẽ sớm có kết luận điều tra thông tin tố giác vụ Công ty Thành Đạt bị tố cáo bán đất trên giấy tại tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ trong thời gian tới.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 08:56

Đi tìm danh dự cho người lính đã hi sinh: Thêm một năm chờ đợi trong vô vọng!
Đi tìm danh dự cho người lính đã hi sinh: Thêm một năm chờ đợi trong vô vọng!

(Dân trí) - Hơn 50 năm sau khi người thân hi sinh mới tìm được phần mộ. Tiếp đó là những tháng ngày thân nhân “lặn lội” mong tìm lại danh dự cho người lính đã hi sinh. Tuy nhiên, đến nay gần một năm kể từ thời điểm hồ sơ được “khởi động” lại và gửi ngành chức năng nhưng gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:47

Nhà máy xử lý rác thải là "thủ phạm" gây ô nhiễm tại Bình Định!
Nhà máy xử lý rác thải là "thủ phạm" gây ô nhiễm tại Bình Định!

(Dân trí) - Tưởng chừng nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Chế biến rác thải Duy Anh (tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo vệ môi trường, thế nhưng chính nhà máy này đang là “thủ phạm” gây ô nhiễm môi trường cho nhiều hộ dân.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:46

Diễn tiến gì mới vụ ăn "trái đắng", doanh nghiệp phải báo cáo cả Bí thư, Chủ tịch tỉnh?
Diễn tiến gì mới vụ ăn "trái đắng", doanh nghiệp phải báo cáo cả Bí thư, Chủ tịch tỉnh?

(Dân trí) - Sau nội dung “kêu oan” của Công ty TNHH vật liệu điện tử Việt Nam tới chính quyền tỉnh Bắc Giang vì cho rằng mình bị lừa, được phản ánh trên Báo Dân trí, mới đây, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã có công văn yêu cầu Công ty Urenco 10 báo cáo giải trình.

Thứ năm, 26/07/2018 - 12:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Người dân trong vùng ô nhiễm bãi rác Thọ Vức ngày đêm "sống trong sợ hãi"!
Người dân trong vùng ô nhiễm bãi rác Thọ Vức ngày đêm "sống trong sợ hãi"!

(Dân trí) - Từ khi bãi rác Thọ Vức được đưa vào hoạt động, 71 hộ dân trong vùng ô nhiễm chưa được di dời luôn nơm nớp lo sợ vì mùi hôi và nguồn nước thải từ bãi rác thẩm thấu vào nguồn nước sinh hoạt. Người dân lo ngại ở trong vùng này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính họ, nên mong muốn sớm được di dời đến nơi ở khác.

Thứ năm, 26/07/2018 - 07:51

Có con nuôi liệt sĩ, mẹ không được công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng?
Có con nuôi liệt sĩ, mẹ không được công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng?

(Dân trí) - Có 3 người con liệt sĩ (trong đó 2 người con đẻ, 1 người con nuôi) nhưng cụ Trần Thị Đàm (SN 1905) không được công nhận Bà mẹ VNAH của 3 người con liệt sĩ mà chỉ được công nhận Bà mẹ VNAH của 2 người con đẻ. Đã nhiều năm gia đình đi tìm công lý để an ủi người đã ngã xuống, người nuôi dưỡng nhưng vẫn không có kết quả.

Thứ năm, 26/07/2018 - 07:47

Ngao ngán việc dân khiếu nại một đằng, Chủ tịch TP Bắc Giang trả lời một nẻo!
Ngao ngán việc dân khiếu nại một đằng, Chủ tịch TP Bắc Giang trả lời một nẻo!

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phải ra quyết định thu hồi, hủy bỏ 2 quyết định của Chủ tịch UBND TP Bắc Giang. Nguyên do là các quyết định này sai luật hay dân khiếu nại một đằng, chính quyền trả lời một nẻo.

Thứ tư, 25/07/2018 - 11:00

Hà Nội: Điều công an bảo vệ ngôi nhà bị nhóm người quấy rối, xâm phạm chỗ ở
Hà Nội: Điều công an bảo vệ ngôi nhà bị nhóm người quấy rối, xâm phạm chỗ ở

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc chủ ngôi nhà số 53 Phạm Hồng Thái (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) liên tục bị một nhóm người xông vào nhà quấy rối, xâm phạm chỗ ở, lãnh đạo UBND phường Trúc Bạch cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho công dân trên địa bàn, đã bố trí cán bộ công an phường túc trực 24/24h tại ngôi nhà này.

Thứ tư, 25/07/2018 - 10:41

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Nhà đầu tư “mỏi mắt” đợi kết luận của Thanh tra Chính phủ!
Vụ cổ phần hóa HACINCO: Nhà đầu tư “mỏi mắt” đợi kết luận của Thanh tra Chính phủ!

(Dân trí) - Mặc dù cuộc họp của Thanh tra Chính phủ được tiến hành vào tháng 7/2017 đến nay đã gần 1 năm, thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư hợp pháp tham gia cổ phần hóa Công ty Hacinco vẫn chưa được biết nội dung báo cáo chính thức của Thanh tra Chính phủ đối với Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công văn số 3229/VPCP-V.I.

Thứ tư, 25/07/2018 - 08:24

Thiếu nhiều tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh Hóa!
Thiếu nhiều tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh Hóa!

(Dân trí) - Mặc dù chưa tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, chuyên môn không phù hợp với lĩnh vực quản lý thế nhưng Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa vẫn bổ nhiệm hai cán bộ thiếu tiêu chuẩn trên vào hai vị trí chủ chốt.

Thứ tư, 25/07/2018 - 07:36

Bắc Giang: Giám đốc Sở KH&ĐT không hiểu luật hay "giúp" doanh nghiệp sai phạm?
Bắc Giang: Giám đốc Sở KH&ĐT không hiểu luật hay "giúp" doanh nghiệp sai phạm?

(Dân trí) - Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Vân có trụ sở tại tỉnh Bắc Giang nhiều lần lập báo cáo tài chính không trung thực trong nhiều hồ sơ dự thầu để đấu thầu xây lắp tại các công trình. Tuy nhiên, khi tiến hành thanh tra sự việc, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh này lại áp dụng sai luật để kết luận công ty này không vi phạm hành vi gian lận trong đấu thầu xây dựng.

Thứ ba, 24/07/2018 - 08:32

Nhiều uẩn khúc trong phiên tòa “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” tại Thanh Hóa!
Nhiều uẩn khúc trong phiên tòa “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” tại Thanh Hóa!

(Dân trí) - Cho rằng Chủ tịch UBND xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cùng một số cán bộ đã lợi dụng chức vụ lập hồ sơ đất sai thời điểm khiến cho số tiền đền bù lớn hơn gây thất thoát tiền của Nhà nước. Tuy nhiên, trong vụ việc này, luật sư khẳng định ngoài việc nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX còn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:51

Lo sông “ngoạm làng”, chính quyền khẩn cấp gia cố đoạn sạt lở!
Lo sông “ngoạm làng”, chính quyền khẩn cấp gia cố đoạn sạt lở!

(Dân trí) - UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) sẽ đầu tư kinh phí yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn cấp gia cố đoạn sạt lở bờ sông An Lão, để ngăn chặn hiện tượng xói lở, xâm thực nghiệm trọng nguy cơ uy hiếp đến giao thông cũng như nhà dân.

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:49

Quảng Trị: Người dân nộp hàng trăm triệu mua đất, sổ đỏ vẫn bặt tăm!
Quảng Trị: Người dân nộp hàng trăm triệu mua đất, sổ đỏ vẫn bặt tăm!

(Dân trí) - Dù đã nộp đầy đủ tiền để mua đất, nhưng nhiều hộ dân tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn “dài cổ” chờ đợi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:47

Sạt lở nghiêm trọng đường lên ngôi chùa lớn nhất xứ Nghệ!
Sạt lở nghiêm trọng đường lên ngôi chùa lớn nhất xứ Nghệ!

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đường lên chùa Đại Tuệ - ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An đã bị sạt lở ta luy dương nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đi lại của du khách.

Thứ hai, 23/07/2018 - 02:13

Vụ chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục: Yêu cầu tạm dừng khai thác!
Vụ chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục: Yêu cầu tạm dừng khai thác!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nhiều xe tải chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục của Công ty TNHH Trường An ở thôn Huỳnh Trúc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng đã chỉ đạo tạm ngưng khai thác, bổ sung hồ sơ còn thiếu.

Thứ hai, 23/07/2018 - 08:00