Thứ tư, 22/08/2018 - 14:24

Bài 16:

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu, UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết ra sao?

Dân trí

Nguyện vọng tha thiết của gần 30 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Phú Minh là được thống nhất lộ trình, địa điểm di dời, phương án hỗ trợ để giảm thiểu tối đa thiệt hại và ổn định việc làm của người lao động trước khi bàn giao lại mặt bằng cho Công ty Việt Hà. UBND TP Hà Nội vừa có công văn chỉ rõ hướng giải quyết vụ việc.

Theo đó, UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 3712/UBND-ĐT do ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch ký gửi các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trong khu sản xuất Phú Minh, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Hà.

Công văn nêu rõ: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được đơn đề nghị đề ngày 04/5/2018 của các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trong khu sản xuất Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Phiếu chuyển đơn của Văn phòng chính phủ, Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội chuyển Đơn đề nghị của các doanh nghiệp đang đầu tư, sản xuất trong khu sản xuất Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, về việc: "Xem xét chỉ đạo Công ty Việt Hà và các Sở, ban, ngành cùng phối hợp lên kế hoạch để thực hiện việc di dời các cơ sở sản xuất tại khu sản xuất Phú Minh".

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu, UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết ra sao? - Ảnh 1.
Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu, UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết ra sao? - Ảnh 2.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn chỉ rõ hướng giải quyết vụ việc.

Về việc này, UBND Thành phố Hà Nội có ý kiến chính thức: Việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp tại khu đất Phú Minh đã được Thành phố chỉ đạo từ tháng 04/2010; Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà chủ trì, phồi hợp với các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu sản xuất Phú Minh; Khẩn trương rà soát lại toàn bộ Hợp đồng cho thuê nhà xưởng/Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hoàn thiện Kế hoạch di dời tổng thể và chi tiết đối với từng doanh nghiệp theo chủ trương, chỉ đạo của Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/8/2018.

Trong kế hoạch di dời phải xác định rõ: lộ trình di dời, địa điểm dời đến, cơ chế hỗ trợ cho việc di dời, các nội dung thỏa thuận khác giữa Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà với các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, thực hiện việc di dời theo chủ trương, chỉ đạo của Thành phố.

Việc di dời các cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trong khu sản xuất Phú Minh không thuộc phạm vi áp dụng tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tưởng Chính phủ và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp di dời do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà và các doanh nghiệp đang thuê địa điểm để sản xuất, kinh doanh tự thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Về quỹ đất để di dời các cơ sở sản xuất: Theo kết quả rà soát, hiện nay, Khu công nghiệp Phú Nghĩa tại huyện Chương Mỹ còn khoảng 20 ha; Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội tại huyện Phú Xuyên còn khoảng 40 ha. Ngày 21/6/2018, Sở công thương đã làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà và đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T để giới thiệu địa điểm đầu tư.

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu, UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết ra sao? - Ảnh 3.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Phú Minh.

Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, có diện tích 75 ha. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà và các doanh nghiệp di dời nếu có nhu cầu thuê mặt bằng sản xuất: tại các khu công nghiệp của Thành phố, chủ động liên hệ với ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Tại các cụm công nghiệp, chủ động liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan, đảm bảo quỹ đất cho các doanh nghiệp.

UBND TP Hà Nội giao Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, thống nhất báo cáo UBND Thành phố về phương án, kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Hà lập, hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Hà và các doanh nghiệp trong các thủ tục giới thiệu địa điểm, vị trí thuê đất trong các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, thủ tục lập dự án đầu tư, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy phép xây dựng…

Liên quan đến vụ việc di dời các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Phú Minh, Báo điện tử Dân trí đã thông tin trong hơn 10 kỳ báo, trước chủ trương di dời các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Minh của UBND thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp luôn khẳng định rất ủng hộ, sẵn sàng tuân thủ chủ trương này của thành phố. Tuy nhiên, hiện nay, một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp đó là việc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà (Công ty Việt Hà) nhanh chóng xây dựng kế hoạch về địa điểm di dời cho các doanh nghiệp.

Như vậy, kể từ khi UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Liên doanh các công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, Công ty cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam và Công ty TNHH Đại Hoàng Long, nghiên cứu lập và thực hiện dự án di dời các cơ sở sản xuất, xây dựng Khu đô thị Việt Hà thì Công ty Việt Hà vẫn chưa thể triển khai được dự án mà vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tình trạng này Công ty Việt Hà trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng KĐT Việt Hà đã được phản ánh cụ thể tại Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Báo cáo tổng hợp, đề xuất việc thực hiện chủ trương di dời, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất, việc cho thuê nhà xưởng, thu gom và xử lý nước thải tại Khu Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Gần 30 doanh nghiệp kêu cứu, UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết ra sao? - Ảnh 4.

Sáng ngày 22/8, PV Dân trí đã tiếp tục liên hệ với Công ty Việt Hà để đặt lịch làm việc, đề nghị cung cấp thông tin.

Đồng thời, tại Công văn số 6716/KH&ĐT ngày 05/12/2016, Sở kế hoạch và đầu tư cũng đã kiến nghị đến UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Việt Hà: "Báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời các cơ sở sản xuất, thực hiện dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. Trường hợp không báo cáo, thời hạn không đảm bảo, Thành phố sẽ dừng chủ trương và thu hồi nhiệm vụ đã giao, xem xét xử lý theo quy định".

Cho đến nay đã 02 năm kể từ ngày Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội có ý kiến kiến nghị với UBND thành phố Hà Nội về những tồn tại của Công ty Việt Hà nhưng đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty Việt Hà tại văn bản số 2593/UBND-KH&ĐT ngày 15/4/2010 vẫn chưa được thực hiện.

"Trong trường hợp Công ty Việt Hà không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương của thành phố về việc di dời cơ sở sản xuất, thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc không đảm bảo thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội thì UBND thành phố Hà Nội có thể thu hồi các nhiệm vụ đã giao cho Công ty Việt Hà", luật sư Mai Bích Ngân nhận định.

Để có thông tin về phương án xử lý sự việc, sáng ngày 22/8, PV Dân trí đã tiếp tục liên hệ với Công ty Việt Hà để đặt lịch làm việc, đề nghị cung cấp thông tin.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế