Thứ tư, 15/11/2017 - 12:22

Hà Nội: Sở Tài chính đề nghị làm rõ đề xuất nghĩa vụ tài chính dự án 110 Cầu Giấy

Dân trí

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính của dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, dịch vụ thương mại và khách sạn tại số 110 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Sở Tài chính TP Hà Nội vừa có công văn trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị làm rõ một số nội dung.

Theo đó, Sở Tài chính TP Hà Nội có Công văn số 6663/STC-QLG do ông Hà Minh Hải - Giám đốc sở ký gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cho biết: Sở Tài chính nhận được tờ trình số 8040/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án xác định giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất bổ sung, tiền thuê đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, dịch vụ thương mại và khách sạn tại số 110 đường Cầu Giấy.

Căn cứ ý kiến thống nhất của Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố tại Biên bản họp ngày 12/10/2017, Sở Tài chính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ và Tờ trình, cụ thể như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý đề xuất áp dụng Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính đối với khoản tiền sử dụng đất chênh lệch giảm của dự án:

Hà Nội: Sở Tài chính đề nghị làm rõ đề xuất nghĩa vụ tài chính dự án 110 Cầu Giấy - 1

Sở Tài chính đề nghị làm rõ nội dung liên quan nghĩa vụ tài chính dự án 110 Cầu Giấy.

Sở Tài chính đề nghị làm rõ nội dung liên quan nghĩa vụ tài chính dự án 110 Cầu Giấy.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, dịch vụ thương mại và khách sạn tại số 110 đường Cầu Giấy của Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai đã được UBND Thành phố phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 11/1/2017. Trong đó, diện tích sàn xây dựng và diện tích sàn kinh doanh tính toán theo hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc được Sở quy hoạch kiến trúc chấp thuận. Tổng tiền sử dụng đất phần diện tích đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng là 144.074.060.000 đồng.

Hiện nay, dự án được Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ xây dựng phê duyệt thẩm định thiết kế cơ sở, so sánh với chỉ tiêu diện tích được chấp thuận tại hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc thì: Diện tích sàn xây dựng không thay đổi, diện tích sàn kinh doanh giảm.

Chủ đầu tư đã có văn bản số 75a/CV-BBĐHDA ngày 10/8/2017 đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xây dựng - Cục Quản lý hoạt động Xây dựng xác nhận: Do yêu cầu kỹ thuật nên thiết kế cơ sở của Dự án phải giảm bớt diện tích sàn kinh doanh so với phương án kiến trúc được phê duyệt. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xây dựng - Cục quản lý hoạt động xây dựng đã có văn bản phúc đáp số 1811/CCRC-HCTH ngày 11/8/2017

Tại tờ trình số 8040/TTr-STNMT-CCQLDĐ, Sở tài nguyên và môi trường đề xuất: tiền sử dụng đất tính theo hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở so với tiền sử dụng đất tính theo hồ sơ thảo thuận phương án kiến trúc tại cùng thời điểm điều chỉnh quyết định giao đất có chênh lệch giảm 7.283.642.827 đồng, kiến nghị xử lý theo quy định tại điểm 1.2, khoản 1, điều 10 thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ tài chính.

Hà Nội: Sở Tài chính đề nghị làm rõ đề xuất nghĩa vụ tài chính dự án 110 Cầu Giấy - 3

Cận cảnh dự án 110 Cầu Giấy.

Cận cảnh dự án 110 Cầu Giấy.

Căn cứ điểm 1.2, khoản 1, điều 10, thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ tài chính: “Trường hợp do yêu cầu quản lý, nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm giảm hệ số sử dụng đất (mật dộ, chiều cao công trình) dẫn đến giảm tiền sử dụng đất thì tổ chức kinh tế được hoàn trả tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết trước và sau điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nàh nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch. Việc xác định số tiền chênh lệch được thực hiện theo quy định tại điểm 1.1 khoản này

Việc hoàn trả tiền sử dụng đất quy định tại Khoản này được thực hiện dưới hình thức hoàn trả trực tiếp hoặc bù trừ vào nghĩa vụ tài chính của tổ chức kinh tế với nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về quản lý thuế”

Do văn bản số 1811/CCRC-HCTH ngày 11/8/2017 của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng - Cục quản lý hoạt động xây dựng trả lời kiến nghị của chủ đầu tư chỉ nêu: “Qua kiểm tra rà soát, các chỉ tiêu nêu tại Văn bản số 75a/CV-BĐHDA ngày 10/8/2017 của công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội là cơ bản thống nhất với nội dung hồ sơ bản vẽ đã được đóng dấu xác nhận theo kết quả thẩm tra và văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật nêu trên” nên chưa đủ cơ sở pháp lý để xem xét đề xuất của Sở tài nguyên và môi trường tại tờ trình nêu trên.


Các căn hộ chung cư tại dự án 110 Cầu Giấy đang được rao bán rầm rộ .

Các căn hộ chung cư tại dự án 110 Cầu Giấy đang được rao bán rầm rộ .

Đề nghị sở tài nguyên và môi trường phối hợp với chủ đầu tư rà soát, bổ sung pháp lý làm rõ cơ sở áp dụng điểm 1.2, khoản 1, điều 10 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ tài chính.

Thứ hai, về giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền thuê đất trả tiền 01 lần đối với 2.233 m2 đất xây dựng tầng hầm mở rộng: Hiện nay, 2.233 m2 đất xây dựng tầng hầm mở rộng phục vụ nhu cầu gửi xe tại cả khối nhà chung cư và khối khách sạn.

Theo quy định hiện hành, giá đất để tính tiền thuê đất đối với phần tầng hầm mở rộng phục vụ nhu cầu để xe của khối nhà chung cư tính theo giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; giá đất để tính tiền thuê đất đối với phần tầng hầm mở rộng phục vụ nhu cầu để xe của khối khách sạn tính theo giá đất thương mại dịch vụ.

Tuy nhiên, tại tờ trình, Sở Tài nguyên và môi trường đề xuất giá đất làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất cho phần tầng hầm mở rộng của khối cả khối chung cư và khối khách sạn tính theo giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường rà soát lại và đề xuất theo đúng quy định hiện hành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài nguyên và môi trường hoàn thiện lại tờ trình, trong đó nêu rõ quan điểm của quý sở về nghĩa vụ tài chính đối với dự án tại số 110 đường Cầu Giấy, gửi Sở tài chính để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Công văn của Sở Tài chính TP Hà Nội đồng thời còn được gửi đến Sở Xây dựng, Cục thuế TP Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai và Công ty XD số 2 Hà Nội.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Từ khóa: