Bài 24:

Hệ luỵ khôn lường nếu chọn phương án cổ phần hoá tại HACINCO phạm luật?

Dân trí UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 440/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch ký quyết định phương án cổ phần hoá tại HACINCO. Tuy nhiên, luật sư Vũ Hồng Thanh cho rằng phương án xử lý này không đúng theo các quy định của pháp luật và hệ luỵ sẽ khôn lường.
>>Phương án giải cứu vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO đúng hay sai luật?
>>Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Quá trình sai phạm diễn ra như thế nào?
>>Chính thức đề xuất phương án giải cứu vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO

Trở lại với vụ việc cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO), Công văn số 440/UBND-KT ngày 08/02/2017 đã thể hiện việc UBND TP Hà Nội chính thức chỉ đạo việc cổ phần hóa doanh nghiệp này theo những nội dung trong Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

“+ Chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của công ty.

+ Giữ nguyên vốn điều lệ theo Quyết định số 7867/QĐ-UB là 47.168.600.000 đồng; chuyển 397.100.000 đồng từ cơ cấu vốn cổ đông mua ưu đãi sang vốn cổ đông mua đấu giá (số lượng cổ phần ưu đãi đã bán cho cán bộ công nhân viên khi cổ phần hóa khách sạn HACINCO năm 1998); công nhận kết quả Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 02/12/2005 của công ty”.

Chỉ đạo này của UBND TP Hà Nội khiến cho các nhà đầu tư, những người lao động, các chuyên gia pháp lý, các đơn vị có liên quan hết sức bất ngờ, không chỉ vì phương án cổ phần hóa theo nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ là trái pháp luật, mà đây còn là phương án đã được chính UBND TP Hà Nội phân tích, chỉ ra rất nhiều tồn tại, hạn chế, trái với chính sách, pháp luật, trái với chủ trương, quan điểm pháp lý của của các Bộ, Ban ngành (Công văn 830/UBND-KT ngày 29/01/2011 của UBND TP Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ)

Nếu phương án cổ phần hóa HACINCO vẫn được UBND TP Hà Nội chỉ đạo, thực hiện theo theo Kết luận số 2125/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ thì hệ lụy của của nó đối với sự tôn nghiêm của pháp luật, đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. PV Báo Điện tử Dân trí đã có cuộc trao đổi với Luật sư Vũ Hồng Thanh - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội để làm rõ những vấn đề pháp lý.

Hệ luỵ khôn lường nếu chọn phương án cổ phần hoá tại HACINCO phạm luật? - 1
Hệ luỵ khôn lường nếu chọn phương án cổ phần hoá tại HACINCO phạm luật? - 2

Phương án xử lý vụ cổ phần hoá tại HACINCO của UBND TP Hà Nội dược luật sư Vũ Hồng Thanh nhận định rằng không đúng các quy định của pháp luật.

Phương án xử lý vụ cổ phần hoá tại HACINCO của UBND TP Hà Nội dược luật sư Vũ Hồng Thanh nhận định rằng không đúng các quy định của pháp luật.

Luật sư Thanh nhận định: Phương án cổ phần hóa HACINCO được UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại Công văn 440/UBND-KT chứa đựng rất nhiều điểm bất hợp lý, không thể thực hiện được bởi Kết luận số 2125/KL-TTCP có những nội dung trái pháp luật. Việc cổ phần hóa theo phương án nêu trên có thể gây ra nhiều hệ lụy:

Thứ nhất: việc cổ phần hóa theo phương án được UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại Công văn 440/UBND-KT sẽ gây mất niềm tin và bức xúc cho các nhà đầu, những người lao động đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO từ hơn mười năm trước bởi việc cổ phần hóa theo phương án này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Có thể thấy, các nhà đầu tư và những người lao động là những người đã thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục mua cổ phần từ việc đăng ký tham gia cho đến việc đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá và thanh toán mua cổ phần theo đúng các quy định với tổng số tiền đã thanh toán lên tới hơn 21 tỷ đồng. Số tiền mua cổ phần hợp pháp của họ thực tế còn được Ban lãnh đạo HACINCO sử dụng để phát triển kinh doanh từ năm 2005 cho tới nay. Vì vậy, các nhà đầu tư này đáng lẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của cổ đông tại HACINCO: tham gia quản lý, điều hành, phát triển HACINCO và được hưởng cổ tức đối với số tiền của mình từ hơn mười năm trước,... Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, họ vẫn chưa thể “chạm tay” vào bất cứ quyền lợi chính đáng nào của mình. Điều này là hết sức thiệt thòi cho các nhà đầu tư. Vậy mà phương án chỉ đạo cổ phần hóa HACINCO tại Công văn 440/UBND-KT của UBND TP Hà Nội còn tiếp tục cuốn họ vào “mớ bòng bong” mới bởi phương án cổ phần hóa chứa đựng những nội dung trái pháp luật và không thể thực hiện được (chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp trái pháp luật, giữ nguyên vốn Điều lệ theo Quyết định 7867/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội bao gồm cả những cổ phần được phát hành không đúng quy định pháp luật, công nhận Đại hội cổ đông còn nhiều sai sót…)

Tại Công văn 440/UBND-KT của UBND TP Hà Nội còn đề cập đến vấn đề tính lãi cho các nhà đầu tư, cụ thể UBND TP Hà Nội chỉ đạo: “…Xác định chi phí lãi vay và trả lãi cho các nhà đầu tư từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần đến thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chế độ quy định hiện hành…”. Việc tính lãi hoàn toàn không hợp lý và không đúng quy định pháp luật. Các nhà đầu tư đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO từ năm 2005 vì vậy các vấn đề pháp lý phát sinh cần phải áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm này. Việc UBND TP Hà Nội chỉ đạo xác định chi phí lãi vay và trả lãi cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành như nội dung tại Công văn số 440/UBND-KT là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực và được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Bên cạnh đó, việc tính lãi cho các nhà đầu tư là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ bởi việc tính lãi phải dựa trên cơ sở nào mới đảm bảo căn cứ pháp lý và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư? Tính lãi trên số tiền mua cổ phần theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước hay tính lãi theo lãi suất cho vay trên thị trường? Vậy còn những khoản lãi đối với cơ hội kinh doanh, trượt giá… thì sẽ được tính như thế nào? Các nhà đầu tư mua cổ phần là để trở thành cổ đông chứ đâu phải gửi tiền tại ngân hàng để được tính lãi. Số tiền hơn 21 tỷ đồng của các nhà đầu tư mua cổ phần từ 2005 đến nay thì giá trị chênh lệch sẽ được tính như thế nào? Điều đó cho thấy việc tính lãi cho các nhà đầu tư là quá thiệt thòi và không công bằng đối với họ, bởi hoàn toàn không có ai mang tiền ra gửi ngân hàng suốt hơn một thập kỷ qua trong vụ việc này.

Đến thời điểm thanh toán xong tiền mua cổ phần, các nhà đầu tư đã chính thức thực hiện xong nghĩa vụ của mình và đáng lẽ phải bắt đầu được hưởng các quyền lợi hợp pháp của những cổ đông trong doanh nghiệp được cổ phần hoá. HACINCO bản chất không phải là doanh nghiệp Nhà nước và cũng đã thừa nhận tư cách cổ đông của các nhà đầu tư và người lao động khi rút vốn của họ về để sử dụng kinh doanh suốt hơn 10 năm qua. Vì những lẽ đó, phải công nhận tư cách cổ đông của các nhà đầu tư và đảm bảo quyền được chia cổ tức của họ đối với lợi nhuận kinh doanh thu được từ khi có quyết định cho phép triển khai cổ phần hóa HACINCO đến nay. Quyền lợi của họ được nhận là cổ tức chứ không phải là lãi suất ngân hàng, bởi họ là cổ đông hợp pháp của HACINCO chứ không phải là khách hàng của một ngân hàng nào đó.

Do đó, việc cổ phần hóa theo nội dung phương án được chỉ đạo tại Công văn 440/UBND-KT theo đó chấp nhận sai phạm của HACINCO trong quá trình cổ phần và tính lãi đối với số tiền mua cổ phần hợp pháp của các nhà đầu tư từ năm 2005 đến nay là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền - lợi ích hợp pháp của những nhà đầu tư và người lao động đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO hơn một thập kỷ trước. Việc cổ phần hóa theo phương án này còn khiến cho quá trình cổ phần hóa HACINCO khó có thể đi đến hồi kết vì các nhà đầu tư và những người lao động sẽ không bao giờ chấp nhận một phương án trái pháp luật, gây khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, làm mất đi niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.


Phải công nhận HACINCO là công ty cổ phần để đảm bảo quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư hợp pháp, gấp rút hoàn thiện các thủ tục để hoàn thành cổ phần hóa HACINCO.

Phải công nhận HACINCO là công ty cổ phần để đảm bảo quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư hợp pháp, gấp rút hoàn thiện các thủ tục để hoàn thành cổ phần hóa HACINCO.

Thứ hai: việc cổ phần hóa theo phương án được UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại Công văn 440/UBND-KT là đi ngược lại chủ trương của Chính phủ trong việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được quy định tại Nghị Quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Các nhà đầu tư đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO bao gồm cả các cá nhân và những doanh nghiệp đã tin tưởng và quyết định đầu tư vào doanh nghiệp này. Các nhà đầu tư với mong muốn trở thành một trong những người chủ của doanh nghiệp, được tham gia quản lý, điều hành, đổi mới, sáng tạo để đưa doanh nghiệp phát triển hơn nữa nên đã quyết định mua cổ phần tại HACINCO.

Trên thực tế, Đảng và Nhà nước, Chính phủ cũng luôn nỗ lực đưa ra những chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với mục tiêu tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế. Tại điểm 5 Mục II Nghị Quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 thì bảo vệ quyền và lợi ích doanh nghiệp đã được đưa ra là một trong những nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu nêu trên. Theo đó, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo những quyền đã được pháp luật quy định, xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp vi phạm pháp luật…để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật.

Tuy nhiên, trong trường hợp của HACINCO, việc UBND TP Hà Nội chỉ đạo cổ phần hóa theo nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ là không tuân thủ chủ trương của Chính phủ được ban hành tại Nghị Quyết 35/NQ-CP trong việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO bởi những vi phạm pháp luật trong quá trình cổ phần hóa của HACINCO (sai phạm do chuyển nợ thành vốn góp, sai phạm trong việc tính toán cổ phần ưu đãi, sai phạm của Đại hội cổ đông lần đầu) cần được xử lý nghiêm minh chứ không thể được chấp nhận để chuyển HACINCO thành Công ty cổ phần.

Những sai phạm, hạn chế, bất cập từ Kết luận số 2125/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ đã được chính UBND TP Hà Nội khẳng định trong Công văn 830/UBND-KT ngày 29/01/2011 của UBND TP Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ: “Vì vậy, kiến nghị chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội là không phù hợp với quy định hiện hành”. Thế nhưng, không hiểu vì lẽ gì, mà đến nay, UBND TP Hà Nội vẫn chấp nhận những sai phạm trong Kết luận số 2125/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, không chỉ đi ngược lại với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước mà còn xâm phạm đến quyền - lợi ích hợp pháp của các cá nhân, các doanh nghiệp đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO.

Thứ ba: việc cổ phần hóa HACINCO theo phương án được UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại Công văn 440/UBND-KT của UBND TP Hà Nội không chỉ vi phạm quy định pháp luật, vi phạm chính quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của HACINCO mà còn phá vỡ nguyên tắc trên sàn giao dịch chứng khoán.

Tại mục 1.1 Điều 2 Quyết định 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa HACINCO hoàn toàn không có nội dung nào thể hiện phương án chuyển nợ thành vốn góp cổ phần. Trong cơ cấu vốn điều lệ chỉ thể hiện cơ cấu cổ phần Nhà nước, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp và cổ phần bán đấu giá công khai chứ không có cơ cấu cổ phần do chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần.


23 nhà đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho một công ty thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội nhưng suốt 10 năm đã bị ém nhẹm trái pháp luật.

23 nhà đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho một công ty thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội nhưng suốt 10 năm đã bị "ém nhẹm" trái pháp luật.


Văn phòng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại Hacinco.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại Hacinco.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm 15.1 Điều 15 quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của HACINCO thì Nhà đầu tư đăng ký ở đâu thanh toán ở đó (chỉ có 2 nơi đăng ký mua và nộp tiền là Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Công ty Chứng khoán Bảo Việt). Trường hợp không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong thời hạn quy định là 15 ngày làm việc (hạn cuối vào ngày 15/11/2005) thì bị coi là vi phạm quy chế đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

Như vậy, các nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông bắt buộc phải đăng ký mua cổ phần và thanh toán theo đúng quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của HACINCO. Tuy nhiên, trong vụ việc cổ phần hóa HACINCO, có 34 nhà đầu tư không nộp tiền mua cổ phần theo thông báo kết quả đấu giá và đề nghị được chuyển nợ thành vốn góp đối với 1.506.500 cổ phần tương đương với 15.065.000.000 đồng. Việc chuyển nợ này là không đúng với nội dung Quyết định 6680/QĐ-UB, không đúng với nội dung cáo bạch đã được HACINCO công bố và việc chấp nhận nội dung chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần này là vi phạm điểm 15.1 Điều 15, Điều 16 Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của HACINCO.

Do đó, việc chấp nhận chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần tại HACINCO và công nhận tư cách cổ đông của những nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cổ phần đúng quy định là vi phạm quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của HACINCO, trái với nội dung Quyết định 6680/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội và phá vỡ nguyên tắc trên sàn giao dịch chứng khoán khi mua cổ phần.

Thứ tư: Việc cổ phần hóa theo phương án được UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại Công văn 440/UBND-KT sẽ tạo nên “tiền lệ xấu” cho các cơ quan Nhà nước trong việc áp dụng các quy định của pháp luật bởi nội dung phương án cổ phần hóa này có nhiều điểm trái pháp luật không thể được công nhận.

Sai phạm của HACINCO trong việc chuyển nợ thành vốn góp đã được chỉ ra tại rất nhiều văn bản của các cơ quan có thẩm quyền: Công văn số 5494/UBND-CN gửi đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội báo cáo việc thực hiện cổ phần HACINCO ngày 24/11/2006, Công văn số 1312/UBND-CN gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo việc thực hiện cổ phần hóa HACINCO, Báo cáo số 847/BC-STC/TCDN ngày 20/3/2006 của Sở Tài Chính thành phố Hà Nội gửi UBND thành phố Hà Nội về quá trình cổ phần hóa HACINCO…Tại Báo cáo số 847/BC-STC/TCDN ngày 20/3/2006 gửi UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính nêu rõ: “…Nghị định số 187/2004/NĐ-CP và Thông tư số 126/2004/TT-BTC cho phép các nhà đầu tư được chuyển số dư nợ đang cho doanh nghiệp vay thành vốn góp cổ phần, song việc chuyển dư nợ vay thành vốn góp phải đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước, có hợp đồng hoặc khế ước vay; có số dư nợ vay tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá và tại thời điểm đề nghị chuyển nợ vay thành vốn góp; số đề nghị chuyên nợ vay thành vốn góp cổ phần tối đa bằng số dư nợ vay và không lớn hơn số tiền mua cổ phần phải trả theo kết quả đấu giá; hồ sơ đề nghị chuyển nợ vay thành vốn góp cổ phần phải được cơ quan phê duyệt phương án cổ phần hoá kiểm tra chấp thuận.

Việc chuyển số dư nợ vay thành vốn góp cổ phần tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 không thực hiện đúng quy định hiện hành…Bản chất của việc này là công ty đã báo cáo và đề nghị chuyển nợ cho 26 nhà đầu tư không có số dư nợ tại công ty, hoặc số tiền đề nghị chuyển nợ vay thành vốn lớn hơn số dư nợ vay, thu tiền bán cổ phần tại công ty và giữ lại sử dụng không quy định….”

Sai phạm của HACINCO trong việc tổ chức Đại hội cổ đông và kiến nghị không công nhận kết quả Đại hội cổ đông này cũng đã được Sở Tài chính chỉ rõ tại rất nhiều các văn bản: Công văn số 441/STC/TCDN-P2 của Sở Tài Chính Hà Nội ngày 17/02/2006 gửi UBND TP Hà Nội và Ban Đổi mới phát triển doanh nghệp và Báo cáo số 847/BC-STC/TCDN của Sở Tài Chính Hà Nội ngày 20/3/2006 gửi UBND TP Hà Nội báo cáo về quá trình bán cổ phần và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu tại HACINCO. Cụ thể, tại phần 2 mục III Báo cáo số 847/BC-STC/TCDN, Sở Tài Chính Hà Nội kiến nghị:

“…a) Hủy bỏ kết quả Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 do số nhà đầu tư tham dự và biểu quyết tại Đại hội chưa hoàn thành việc thanh toán mua cổ phần, không đảm bảo tư cách cổ đông dự Đại hội…”

Tuy nhiên, việc làm trái quy định pháp luật trong quá trình cổ phần hóa HACINCO lại mặc nhiên được chấp nhận theo nội dung chỉ đạo hoàn tất cổ phần hóa HACINCO tại Công văn 440/UBND-KT của UBND TP Hà Nội. Có thể thấy rằng, cổ phần hóa theo phương án này rõ ràng đã chấp nhận việc áp dụng sai quy định pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp áp dụng không đúng quy định pháp luật nhưng không bị xử lý nghiêm minh mà kết quả sai phạm còn được công nhận. Cơ quan nhà nước khẳng định sai phạm của doanh nghiệp nhưng lại chỉ đạo thực hiện theo phương án chứa đựng nội dung trái pháp luật. Điều này là hết sức vô lý và sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, tạo ra “tiền lệ xấu” trong việc áp dụng, tuân thủ pháp luật của các cơ quan Nhà nước cũng như của chính các doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa sau này.

Luật sư Thanh nhấn mạnh: Phương án cổ phần hóa theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội là không có cơ sở và trái quy định pháp luật. Việc triển khai cổ phần hóa HACINCO theo phương án này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy, khiến quá trình cổ phần HACINCO tiếp tục rơi vào bế tắc, tạo hình ảnh xấu và gây mất niềm tin cho các nhà đầu tư vào việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Cần phải gấp rút cổ phần hóa HACINCO vì quá trình cổ phần hóa đã kéo dài hơn 10 năm nhưng không thể nóng vội chấp thuận những sai phạm của HACINCO để hoàn tất cổ phần hóa doanh nghiệp này. Điều quan trọng nhất là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật để quá trình cổ phần hóa đi đến hồi kết, đảm bảo cân bằng lợi ích của Nhà nước, các nhà đầu tư và những người lao động đã mua cổ phần tại HACINCO.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Anh Thế (thực hiện)

MỚI NHẤT
Bác sỹ thờ ơ, tắc trách, bé trai 13 tuổi tử vong
Bác sỹ thờ ơ, tắc trách, bé trai 13 tuổi tử vong

(Dân trí) - Bị sốt xuất huyết, Chinh được gia đình đưa đến phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo điều trị. Tuy nhiên, thời điểm cháu bé lên cơn co giật bác sĩ ca trực không có biện pháp xử lý và vẫn cho bệnh nhân lên xe cứu thương để chuyển viện. Sau đó, cháu Chinh đã tử vong.

Thứ tư, 22/02/2017 - 08:19

Hà Nội: Lãnh đạo phường cố tình trì hoãn, chậm trễ giải quyết đơn của công dân
Hà Nội: Lãnh đạo phường cố tình trì hoãn, chậm trễ giải quyết đơn của công dân

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND phường Thanh Nhàn (Hai Ba Trưng - Hà Nội) cố tình trì hoãn, chậm trễ trong giải quyết đơn của công dân, việc giải quyết đơn không theo trình tự quy định của Luật tố cáo. Thế nhưng, UBND quận Hai Bà Trưng lại ban hành các văn bản “bảo vệ” cho sai phạm này.

Thứ ba, 21/02/2017 - 12:17

Hải Phòng: Khởi tố vụ án xong không tìm thấy bị can lại tạm đình chỉ vụ án!
Hải Phòng: Khởi tố vụ án xong không tìm thấy bị can lại tạm đình chỉ vụ án!

(Dân trí) - Sau khi Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo giải quyết vụ án “Làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức” tại Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng được khởi tố từ tháng 6/2012 nhưng được đình chỉ sau đó, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định phục hồi điều tra. Tuy nhiên, sau 4 tháng, cơ quan này lại đình chỉ vụ án vì không tìm thấy bị can.

Thứ ba, 21/02/2017 - 07:58

Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý xe quá tải “lộng hành” trên Quốc lộ 19!
Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý xe quá tải “lộng hành” trên Quốc lộ 19!

(Dân trí) - Trước tình trạng xe tải cơi nới thùng, chở quá tải “lộng hành” trên QL 19 qua huyện Tây Sơn (Bình Định), ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo yêu cầu các ngành liên quan kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Thứ hai, 20/02/2017 - 08:00

Nhà ở cho người nghèo vừa thi công vừa bị “xén” tiền tỷ!
Nhà ở cho người nghèo vừa thi công vừa bị “xén” tiền tỷ!

(Dân trí) - Dự án ổn định dân cư các hộ dân tộc thiểu số ấp Trà Sết (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) được thực hiện từ năm 2014, có tổng số vốn hơn 43 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua triển khai, dự án này bị phát hiện rất nhiều sai phạm.

Thứ hai, 20/02/2017 - 07:47

Nghệ An: Dân chưa bàn giao đất, nhà thầu đã đưa máy móc vào thi công?
Nghệ An: Dân chưa bàn giao đất, nhà thầu đã đưa máy móc vào thi công?

(Dân trí) - Mặc dù người dân vẫn chưa thống nhất với phương án hỗ trợ đền bù, chưa bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu đã đưa máy móc vào thi công, đẩy người dân vào bước đường cùng.

Thứ hai, 20/02/2017 - 07:43

Loại hình tội phạm "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" được xác định khi nào?
Loại hình tội phạm "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" được xác định khi nào?

(Dân trí) - Trong nhiều trường hợp bị áp bức cực lớn khiến người ta kích động, bùng phát và giết người. Tội danh “Giết người trong trạng tái tinh thần bị kích động mạnh” sẽ bị xử lý nhẹ hơn tội danh “Giết người”. Tuy nhiên, để xác định tình trạng tinh thần kích động hay kích động mạnh khi gây án là không dễ dàng.

Chủ nhật, 19/02/2017 - 06:52

Vụ 146 Quán Thánh: Bí thư Thành uỷ ra “tối hậu thư”, bạn đọc “hiến kế” giải quyết!
Vụ 146 Quán Thánh: Bí thư Thành uỷ ra “tối hậu thư”, bạn đọc “hiến kế” giải quyết!

(Dân trí) - “Bí Thư thành ủy đã có lệnh rồi, cấp dưới không làm thì đề nghị Bí thư cho thay người khác đủ năng lực, bản lĩnh, có ý thức tuân thủ kỷ luật để thực hiện lệnh của trên. Nhân dân tin rằng xử lý xong vụ 146 Quán Thánh sẽ là tiên phong trong việc giải quyết ách tắc hành chính lâu nay tại thủ đô Hà Nội”, bạn đọc Dân trí bày tỏ.

Thứ bảy, 18/02/2017 - 11:04

Bắc Giang: Một vụ việc quan sai phạm đẩy dân lĩnh hậu quả bị “tuýt còi”!
Bắc Giang: Một vụ việc quan sai phạm đẩy dân lĩnh hậu quả bị “tuýt còi”!

(Dân trí) - Thêm một vụ việc “quan huyện” ký cấp sổ đỏ trái pháp luật nhưng người dân bị đẩy ra lĩnh hậu quả xảy ra tại huyện Lục Nam (Bắc Giang). Tuy nhiên, lần này UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết liệt “tuýt còi” bảo vệ quyền lợi người dân, vạch mặt rõ sai phạm tại cấp huyện.

Thứ bảy, 18/02/2017 - 08:22

Chính quyền xin lỗi vì không công nhận danh hiệu “gia đình văn hoá” cho người dân?
Chính quyền xin lỗi vì không công nhận danh hiệu “gia đình văn hoá” cho người dân?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Nữ thương binh 30 năm “đội đơn” đòi chế độ chính sách” không được công nhận gia đình văn hóa, sau khi Dân trí phản ánh, nữ thương binh Lê Hồng Xuân cho biết địa phương đã “hứa” sẽ công nhận gia đình bà đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền.

Thứ sáu, 17/02/2017 - 08:34

TAND tỉnh Lào Cai chính thức thụ lý vụ án người dân khởi kiện UBND TP Lào Cai
TAND tỉnh Lào Cai chính thức thụ lý vụ án người dân khởi kiện UBND TP Lào Cai

(Dân trí) - Bị thu hồi toàn bộ thửa đất đang sinh sống ổn định và đóng thuế liên tục tại Tổ 54 Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai (Lào Cai) không được nhận một đồng bồi thường, bà Đỗ Thị Bỉnh (SN 1956), chủ hộ gia đình với 9 nhân khẩu đã chính thức khởi kiện UBND TP Lào Cai ra toà. TAND tỉnh Lào Cai đã chính thức thụ lý vụ án.

Thứ sáu, 17/02/2017 - 08:24

Bắc Giang: Đang rà soát sai phạm vụ ký cấp sổ đỏ trái pháp luật!
Bắc Giang: Đang rà soát sai phạm vụ ký cấp sổ đỏ trái pháp luật!

(Dân trí) - Lọt qua hàng loạt khâu thẩm định, cuốn sổ đỏ trái quy định của pháp luật được lãnh đạo UBND TP Bắc Giang ký cấp. Thế nhưng, khi người dân bị xâm phạm quyền lợi khiếu nại thì UBND TP Bắc Giang vẫn kiên quyết bảo vệ sai phạm. Chủ tịch UBND TP Bắc Giang còn ra quyết định bác nội dung khiếu nại của người dân.

Thứ sáu, 17/02/2017 - 08:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Thanh tra vụ phó văn phòng huyện bỏ ngoài sổ sách hơn 800 triệu đồng mua xe biếu sếp!
Thanh tra vụ phó văn phòng huyện bỏ ngoài sổ sách hơn 800 triệu đồng mua xe biếu sếp!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Phó chánh Văn phòng UBND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) bỏ ngoài sổ sách hơn 800 triệu đồng mua xe tặng lãnh đạo huyện, sau khi Dân trí đăng loạt bài phản ánh, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau đã vào cuộc.

Thứ năm, 16/02/2017 - 08:00

Đắk Lắk: Kỷ luật hàng loạt cán bộ làm lộ đề thi công chức!
Đắk Lắk: Kỷ luật hàng loạt cán bộ làm lộ đề thi công chức!

(Dân trí) - Mặc dù cơ quan Công an kết luận kỳ thi công chức tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã để xảy ra hàng loạt sai phạm nhưng UBND huyện vẫn công nhận kết quả trúng tuyển mà không tổ chức thi lại và tiến hành kỷ luật hàng loạt cán bộ.

Thứ năm, 16/02/2017 - 07:49

Hà Nội: Từ công trình đóng cọc gỗ, ép tôn thành cọc tre, phên nứa vẫn được ký quyết toán
Hà Nội: Từ công trình đóng cọc gỗ, ép tôn thành cọc tre, phên nứa vẫn được ký quyết toán

(Dân trí) - Ông Lê Mạnh Thiết - Phó giám đốc Trung tâm TTVH quận Bắc Từ Liêm vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị xử lý hành chính với sai phạm ký quyết toán khống công trình xây dựng khi còn giữ cương vị Chủ tịch UBND phường Liên Mạc.

Thứ tư, 15/02/2017 - 09:14

Xã cố tình bầu Chủ tịch HĐND sai quy định, huyện đưa ra 4 phương án xử lý!
Xã cố tình bầu Chủ tịch HĐND sai quy định, huyện đưa ra 4 phương án xử lý!

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc người dân xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, bức xúc vì trước cuộc họp bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã vi phạm luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phía UBND huyện và Huyện Ủy Bình Lục cho biết, hiện nay huyện đang lên phương án và làm quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã An Đổ.

Thứ tư, 15/02/2017 - 07:46

Bí thư Thành uỷ Hà Nội ra "tối hậu thư" yêu cầu xử lý dứt điểm vụ 146 Quán Thánh!
Bí thư Thành uỷ Hà Nội ra "tối hậu thư" yêu cầu xử lý dứt điểm vụ 146 Quán Thánh!

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá quận Ba Đình để vụ 146 Quán Thánh diễn ra quá lâu. Do vậy, ông Hải yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với quận Ba Đình trong quý I/2017 phải xử lý xong vụ việc.

Thứ tư, 15/02/2017 - 07:35

Phương án giải cứu vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO đúng hay sai luật?
Phương án giải cứu vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO đúng hay sai luật?

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 440/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch ký quyết định phương án cổ phần hoá tại HACINCO. Tuy nhiên, luật sư Phan Thị Lam Hồng cho rằng phương án xử lý này không đúng theo các quy định của pháp luật và sẽ xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của các nhà đầu tư.

Thứ ba, 14/02/2017 - 08:44

Bài 71: 70.000 bạn đọc Dân trí chọn giúp quận Ba Đình phương án giải cứu dân!
Bài 71: 70.000 bạn đọc Dân trí chọn giúp quận Ba Đình phương án giải cứu dân!

(Dân trí) - Kết quả thăm dò ý kiến tại báo Dân trí về việc giải cứu hơn 10 hộ dân tại số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải bức tử, có đến 90,6% trong tổng số gần 70.000 bạn đọc tham gia đề nghị UBND quận Ba Đình phải khôi phục ngay đường công cũ bị tắc bởi bê tông, giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.

Thứ ba, 14/02/2017 - 08:02

Vụ lao động nữ kêu cứu từ Ả Rập Xê Út: Sẽ đối chất giữa người lao động với công ty?
Vụ lao động nữ kêu cứu từ Ả Rập Xê Út: Sẽ đối chất giữa người lao động với công ty?

(Dân trí) - Liên quan tới vụ nữ lao động chị Trần Thị T (SN 1986), trú tại Phi Mô - Lạng Giang (Bắc Giang) kêu cứu bị hành hung, ngược đãi khi đi làm giúp việc tại Ả rập xê út và phải nộp 3.000 USD mới được về nước, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết sẽ tổ chức buổi đối thoại giữ các bên.

Thứ hai, 13/02/2017 - 09:11

Sắp kết luận thanh tra Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, tạo “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp
Sắp kết luận thanh tra Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, tạo “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết đang thực hiện các bước cuối cùng để đưa ra kết luận thanh tra việc Trung tâm quan trắc môi trường liên tiếp tạo ra các kết quả quan trắc “đẹp” làm “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp “bức tử” môi trường và đấu thầu mua sắm tài sản công kỳ lạ. Quyết định thanh tra được lập sau loạt bài điều tra của Báo Dân trí.

Thứ hai, 13/02/2017 - 08:37

Vợ tố chồng cũ ép nợ 2,5 tỷ bằng dao: Cú "tuýt còi" kịp thời của VKSND Cấp cao!
Vợ tố chồng cũ ép nợ 2,5 tỷ bằng dao: Cú "tuýt còi" kịp thời của VKSND Cấp cao!

(Dân trí) - "Với kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao tại TP.HCM yêu cầu hủy các bản án phúc thẩm và sơ thẩm trong vụ vợ tố chồng cũ dùng dao ép viết giấy nợ 2,5 tỷ đồng là kịp thời, đúng pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của người dân", Luật sư Hồ Nguyên Lễ khẳng định.

Thứ hai, 13/02/2017 - 08:17

Lào Cai: Công dân đề nghị xem xét lại chế độ bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất
Lào Cai: Công dân đề nghị xem xét lại chế độ bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

(Dân trí) - Trong khi các con bị thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nhà máy gạch Tuynel (cũ) phường Kim Tân - TP Lào Cai nhưng không được xét bồi thường, tái định cư, ông Phạm Văn Hường (SN 1957) đã khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại.

Chủ nhật, 12/02/2017 - 11:51

Bắc Giang: Sổ đỏ trái pháp luật “lọt” qua hàng loạt khâu thẩm định, trách nhiệm thuộc về ai?
Bắc Giang: Sổ đỏ trái pháp luật “lọt” qua hàng loạt khâu thẩm định, trách nhiệm thuộc về ai?

(Dân trí) - Cấp sổ đỏ trái pháp luật nhưng khi người dân bị xâm phạm quyền lợi khiếu nại thì UBND TP Bắc Giang vẫn kiên quyết bảo vệ sai phạm. Chủ tịch UBND TP Bắc Giang còn ra quyết định bác nội dung khiếu nại của người dân. Sự việc chỉ sáng tỏ khi UBND tỉnh Bắc Giang trực tiếp chỉ rõ sai phạm.

Chủ nhật, 12/02/2017 - 09:22