Thứ tư, 12/12/2018 - 08:00

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ, xử nghiêm hàng loạt sai phạm!

Dân trí

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng kinh doanh và xây dựng trái phép, vi phạm pháp luật và tiếp tục tái diễn vi phạm khi đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm và sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thi hành nếu các doanh nghiệp chây ỳ.

Ngày 04/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Dương Văn Thái đã tổ chức buổi làm việc với Sở TN&MT tỉnh để nghe báo cáo phương án xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng.

Ngay sau buổi làm việc, ngày 05/12, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang tại buổi làm việc trên.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đã yêu cầu UBND huyện Yên Dũng, Sở Xây dựng, Sở TNMT, BQL các KCN nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc không xử lý dứt điểm, để tình trạng kinh doanh và xây dựng trái phép, vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng tiếp tục tái diễn khi đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Để xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm trên, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Sở TNMT đôn đốc Công ty TNHH giấy Bình Dương chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 375/QĐ-XPVPHC ngày 04/4/2014) với số tiền 300 triệu đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế thi hành nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành, xong trước ngày 3111/12/2018;

Đồng thời có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH giấy Bình Dương hoàn thiện các thủ tục về đất đai để được phép đưa đất vào quản lý, sử dụng theo đúng mục tiêu của dự án xong trước 31/12/2018; quá thời hạn trên, Công ty không thực hiện hoàn thiện thủ tục, chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai lập thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đã tổ chức buổi làm việc với Sở TN&MT để nghe báo cáo phương án xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đã tổ chức buổi làm việc với Sở TN&MT để nghe báo cáo phương án xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng.

Chỉ đạo Chi cục quản lý đất đai lập thủ tục thu hồi diện tích đất Công ty Cổ phần thực phẩm xanh Bắc Giang đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 07/10/2011, giao cho Công ty Cổ phần Thép Việt Úc quản lý để thực hiện dự Công án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Nôị Hoàng theo quy định (phần diện tích đất còn lại giao Công ty Cổ phần thép Việt Úc tiếp tục thực hiện bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, xong trước 31/12/2018;

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu thu hồi diện tích 3.788,2m2 đất tạm giao cho Công ty CP XNK Bắc Giang để bàn giao cho Công ty CP thép Việt Úc đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Nội Hoàng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, xong trước 31/12/2018.

Về phía Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu đơn vị này đôn đốc Công ty TNHH giấy Bình Dương chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng (Quyết định số 27/QĐ-XPVPHC ngày 20/4/2015) với số tiền 30 triệu đồng); ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành, xong trước 31/12/2018;

Đôn đốc Công ty CP Sơn Thạch chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng (Quyết định số 137/QĐ-XPVPHC ngày 08/7/2016) với nội dung hoàn thiện đầy đủ trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung mục tiêu đầu tư theo quy định; Đôn đốc Công ty TNHH Giấy Bình Dương chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đất đai, xây dựng (Quyết định số 959/QĐ-XPVPHC ngày 24/6/2016) với số tiền 95 triệu đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế thi hành nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành, xong trước 31/12/2018.

Về phía UBND huyện Yên Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu phía huyện phải chỉ đạo UBND xã Nội Hoàng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thỏa thuận cho Công ty CP XNK Bắc Giang sử dụng 8.099m2 đất giao thông thủy lợi và 300m2 làm nhà tạm khu đầu mương trên cổng giáp QL 17; chỉ đạo UBND xã Nội Hoàng chấm dứt thỏa thuận đối với Công ty CP XNK Bắc Giang, xong trước 31/12/2018;

Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty CP Sơn Thạch, Công ty CP XNK, Công ty Cp SXTM dịch vụ Đỗ Kha, yêu cầu các doanh nghiệp thanh lý các hợp đồng thuê ki-ot và sử dụng đất đúng mục đích, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành lang an tòan giao thông đường bộ đối với 04 doanh nghiệp (Công ty CP Sơn Thạch, Công ty CP XNK, Công ty Cp SXTM dịch vụ Đỗ Kha, Công ty TNHH giấy Bình Dương); tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối với các công trình vi phạm và bàn giao diện tích đất thuộc quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Nội Hoàng cho Chủ đầu tư (Công ty CP thép Việt Úc) quản lý, xây tường rào theo quy hoạch được duyệt, xong trước ngày 30/4/2019;

Tập trung chỉ đạo thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên đất thuộc Lô 25 (khu phía Nam KCN Song Khê – Nội Hoàng) xong trước ngày 31/12/2018. Sau khi hoàn thành việc cưỡng chế, thực hiện rà soát lại toàn bộ diện tích Lô 25, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 15/01/2019.

Sở Công thương tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp thực hiện theo quy hoạch và đảm bảo tiến độ đã phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của Chủ đầu tư; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định;

Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp; chủ động kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại kết luận này.

Ngọc Hân