Thứ tư, 25/07/2018 - 11:00

Ngao ngán việc dân khiếu nại một đằng, Chủ tịch TP Bắc Giang trả lời một nẻo!

Dân trí

Chỉ trong một thời gian ngắn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phải ra quyết định thu hồi, hủy bỏ 2 quyết định của Chủ tịch UBND TP Bắc Giang. Nguyên do là các quyết định này sai luật hay dân khiếu nại một đằng, chính quyền trả lời một nẻo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lại Thanh Sơn mới đây đã ký ban hành Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dân Quốc Bắc, trú tại tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang, TP.Bắc Giang.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao, ngày 07/12/2017, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh đã tổ chức đối thoại với ông Dân Quốc Bắc, người đã có đơn khiếu nại việc năm 2016, UBND TP Bắc Giang mở rộng đường tỉnh 295B đã lấy vào diện tích 38,92m2 đất gia đình ông đang sử dụng (diện tích đất này, năm 1996 khi Nhà nước mở rộng đường Xương Giang chưa bồi thường cho gia đình nên gia đình vẫn tiếp tục sử dụng ổn định từ đó cho đến khi làm đường tỉnh 295B), không thu hồi, bồi thường theo quy định.

Sau khi trao đổi nội dung vụ việc, đại diện UBND thành phố vẫn giữ nguyên quan điểm giải quyết vụ việc tại Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dân Quốc Bắc.

Ngày 26/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đã tổ chức buổi làm việc với Sở TN&MT, UBND TP.Bắc Giang để bàn biện pháp giải quyết vụ việc của ông Bắc.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do cơ quan chuyên môn của UBND TP cung cấp và thu thập được trong quá trình xác minh, Sở TN&MT đã đi đến nhận xét và kết luận:

Ngày 23/01/2017, ông Dân Quốc Bắc có đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND TP không ban hành quyết định giải quyết mà ban hành Công văn số 594/UBND-TNMT ngày 31/3/2017 để trả lời nội dung đơn của ông Bắc là vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 6, Luật khiếu nại năm 2011.

Ngày 12/6/2017, ông Bắc có đơn khiếu nại Công văn số 594/UBND-TNMT; cơ quan chuyên môn của UBND TP không xác minh, làm rõ nội dung đơn khiếu nại của ông Bắc theo quy định tại Điều 29 Luật Khiếu nại năm 2011, mà tham mưu Chủ tịch UBND thành phố quyết định giải quyết, trả lời ông Bắc với nội dung: ông Bắc khiếu nại Quyết định số 1412/QĐ-UBND và Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 về việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB… là không đúng nội dung đơn.

Do đó, giải quyết của Chủ tịch UBND TP Bắc Giang tại quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dân Quốc Bắc, trú tại tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang là không chính xác và chưa đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật.


Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận việc Chủ tịch UBND TP không ban hành quyết định giải quyết mà ban hành Công văn số 594/UBND-TNMT ngày 31/3/2017 để trả lời nội dung đơn của ông Bắc là vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 6, Luật khiếu nại năm 2011.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận việc Chủ tịch UBND TP không ban hành quyết định giải quyết mà ban hành Công văn số 594/UBND-TNMT ngày 31/3/2017 để trả lời nội dung đơn của ông Bắc là vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 6, Luật khiếu nại năm 2011.

Bên cạnh đó, nội dung đơn đề ngày 12/8/2017 của ông Dân Quốc Bắc gửi Chủ tịch UBND tỉnh, có nội dung: khiếu nại Quyết định số 1412/QĐ-UBND và Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 về việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB… của UBND TP, thuộc trường hợp không được thụ lý khiếu nại theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Luật khiếu nại năm 2011, vì 02 quyết định này không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp đối với diện tích 38,92m2 đất mà ông Bắc đang khiếu nại và đề nghị xem xét bồi thường.

Từ những phân tích và theo các căn cứ pháp luật nêu trên, Sở TN&MT tỉnh đã có ý kiến đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải quyết: Hủy bỏ quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dân Quốc Bắc;

Giao cho Chủ tịch UBND TP xem xét giải quyết đơn khiếu nại của ông Dân Quốc Bắc theo đúng nội dung, trình tự và quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở TN&MT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định yêu cầu: Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dân Quốc Bắc, trú tại tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang, TP.Bắc Giang; bên cạnh đó, yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Dân Quốc Bắc theo đúng nội dung, trình tự và quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định số 4652/QĐ-UBND của chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại người dân.

Thực hiện nhiệm vụ do chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao, ngày 22/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị đối thoại với công dân và đưa ra kết luận: Bản chất vụ việc bà Lê Thị Huyền cùng chồng là ông Ngô Gia Khương là đề nghị bồi thường diện tích còn thiếu 18,94m2 (28,94m2 - 10m²) trên cơ sở giấy tờ mua bán năm 1989 có xác nhận của UBND phường Ngô Quyền, biên bản xác định ranh giới, mốc giới năm 2005, văn bản của chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang năm 2006 đều xác nhận tổng diện tích thửa đất của gia đình ông bà là 96m², diện tích chưa bồi thường là 28,94m2 (đến nay đã bồi thường bổ sung 10m2, diện tích còn lại 18,94m2 gia đình đang đề nghị bồi thường).

Việc chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang và các cơ quan chuyên môn của thành phố trong quá trình làm việc với công dân đã xác định rõ nội dung đơn của công dân là đề nghị bồi thường diện tích còn thiếu 18,94m2 (tại biên bản 17/2/2017 của Trung tâm Phát triển quý đất và Cụm công nghiệp thành phố) nhưng khi giải quyết không đưa nội dung này vào trả lời tại Điều 01 Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; do đó nội dung này chưa được chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giải quyết theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14 và khoản 1, Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011 (giải quyết chưa hết nội dung khiếu nại theo nghĩa vụ, thẩm quyền của người giải quyết khiếu nại lần đầu).

Tại Điều 2 Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Gia Khương không có nội dung công dân có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về thủ tục hành chính là không đúng theo mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 22 thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận: Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Gia Khương là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Được biết, hiện Chủ tịch UBND TP Bắc Giang là ông Mai Sơn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Hân