Thứ sáu, 04/05/2018 - 12:33

Người dân “phản pháo” công văn trả lời báo chí của lãnh đạo huyện Phú Quốc

Dân trí

Cụ ông 81 tuổi ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong hành trình khiếu nại hơn 10 năm để đòi lại mảnh đất của mình đã bị tai nạn mất 1 chân, lại đang đứng trước nguy cơ mất trắng mảnh đất hơn 4 nghìn mét của mình. Sự việc đã rất rõ ràng tuy nhiên lãnh đạo huyện trả lời vẫn phải…chờ xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh.

Như báo Dân trí đã đưa tin về việc ông Nguyễn Văn Năm, trú tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phản ánh việc UBND huyện Phú Quốc và xã Dương Tơ không chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc đo đạc, lập thủ tục xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông.

Đến ngày 17/4/2018, báo Dân trí nhận được công văn số 203/UBND-NCPC về việc phúc đáp thông tin báo chí liên quan vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Năm, do Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc – ông Đinh Khoa Toàn ký.

Người dân “phản pháo” công văn trả lời báo chí của lãnh đạo huyện Phú Quốc - 1

Công văn trả lời báo chí của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Công văn trả lời báo chí của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Công văn cho biết: “Vừa qua, thông tin của một số cơ quan báo chí và phóng viên phản ánh việc UBND huyện Phú Quốc chưa kịp thời cấp QSD diện tích 4.730,6m2 đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Năm tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc theo công văn số 4726/VP-TCD ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang. Nay UBND huyện Phú Quốc phúc đáp nội dung đến Quý báo và phóng viên như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 4726/VP-TCD ngày 07/8/2017 về việc chỉ đạo đo đạc, xem xét cấp GCNQSDĐ diện tích 4.730,6m2 cho ông Nguyễn Văn Năm, UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc 02 lần để thực hiện các thủ tục cấp GCNQSDĐ theo quy định, nhưng khi tiến hành đo đạc, một số hộ dân tại khu vực này không thống nhất ranh giới và đã xảy ra tranh chấp phần đất này với ông Nguyễn Văn Năm. Mặt khác, khi đoàn đo đạc đến đo đạc thì gia đình ông Năm không chỉ được ranh giới thửa đất, đồng thời trên diện tích đất trên đã có một số hộ dân đang sử dụng.

Bởi những lẽ trên, UBND huyện Phú Quốc cần xin ý kiến chỉ đạo những vướng mắc của UBND tỉnh Kiên Giang và Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang, nên hiện nay UBND huyện Phú Quốc chưa thực hiện cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Năm theo công văn số 4726/VP-TCD ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Nay UBND huyện Phú Quốc phúc đáp nội dung phản ánh của quý báo và phóng viên để quý báo trả lời cho ông Nguyễn Văn Năm theo yêu cầu bạn đọc”.

Theo công văn phúc đáp của UBND huyện Phú Quốc, có thể thấy có 3 vấn đề chủ yếu mà UBND huyện đưa ra để chờ xin ý kiến của UBND tỉnh và Sở TNMT giải quyết, đó là: Các hộ giáp ranh đất của ông Nguyễn Văn Năm còn đang tranh chấp; ông Nguyễn Văn Năm không chỉ được ranh giới đất của mình; và trên phần đất của ông Năm có một số hộ dân đang sử dụng.

Trả lời 3 vấn đề nêu trên mà UBND huyện Phú Quốc nêu ra, ông Nguyễn Văn Năm đã gửi về báo Dân trí các tài liệu liên quan.

Người dân “phản pháo” công văn trả lời báo chí của lãnh đạo huyện Phú Quốc - 3
Người dân “phản pháo” công văn trả lời báo chí của lãnh đạo huyện Phú Quốc - 4

Sở TNMT tỉnh Kiên Giang đã thực hiện làm việc với các bên có liên quan trong việc tranh chấp đất và sau buổi làm việc các bên đã thống nhất ranh giới sử dụng đất. Từ đó Sở TNMT tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Giao cho ban tiếp công dân tỉnh có văn bản giao UBND huyện Phú Quốc kết hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc và UBND xã Dương Tơ tổ chức mời các hộ giáp ranh để đo đạc thực tế, lập thủ tục xem xét cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Năm theo quy định.

Sở TNMT tỉnh Kiên Giang đã thực hiện làm việc với các bên có liên quan trong việc tranh chấp đất và sau buổi làm việc các bên đã thống nhất ranh giới sử dụng đất. Từ đó Sở TNMT tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Giao cho ban tiếp công dân tỉnh có văn bản giao UBND huyện Phú Quốc kết hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc và UBND xã Dương Tơ tổ chức mời các hộ giáp ranh để đo đạc thực tế, lập thủ tục xem xét cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Năm theo quy định.


Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản chấp thuận kiến nghị của Sở TNMT tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản chấp thuận kiến nghị của Sở TNMT tỉnh.

Vấn đề thứ nhất, công văn của UBND huyện Phú Quốc cho rằng các hộ giáp ranh đất cuả ông Năm còn đang tranh chấp: tại báo cáo số 223/BC-STNMT ngày 07/8/2017 của Sở TNMT tỉnh Kiên Giang, với nội dung: sở TNMT đã thực hiện làm việc với các bên có liên quan trong việc tranh chấp đất và sau buổi làm việc các bên đã thống nhất ranh giới sử dụng đất. Từ đó Sở TNMT tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Giao cho ban tiếp công dân tỉnh có văn bản giao UBND huyện Phú Quốc kết hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc và UBND xã Dương Tơ tổ chức mời các hộ giáp ranh để đo đạc thực tế, lập thủ tục xem xét cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Năm theo quy định.

Kiến nghị trên của Sở TNMT đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Vũ Hồng chấp thuận tại công văn số 4726/VP-TCD ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Vấn đề thứ hai, UBND huyện Phú Quốc khẳng định ông Nguyễn Văn Năm không chỉ được ranh giới đất của mình, ông Năm cho rằng: “Tại Quyết định số 2377/QĐ-UB ngày 07/9/2005 của UBND huyện Phú Quốc về việc thu hồi 4.730,60m2 đất của tôi, trước khi ra quyết định thu hồi thì phải đo đạc xác định ranh giới thu hồi từ đâu đến đâu mới tính ra diện tích; tôi khiếu nại quyết định số 2377/QĐ-UB của UBND huyện Phú Quốc lên tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại giao cấp lại cho tôi chính ngay diện tích đất này thì làm sao có thể nói là không rõ ranh giới đất?

Vả lại, tôi nay đã già yếu (81 tuổi), lại khuyết tật, nhà cửa cất trên đất của mình bị những người chiếm đất tháo dỡ, cây trồng chặt hết thế mà chính quyền không xử lý, nay tôi không có ở trên đất của mình còn những người chiếm đất xây dựng nhà trái pháp luật trên đất của tôi lại sống ung dung tự tại.

Do đó, việc tôi chỉ ranh đôi khi không chính xác, trong trường hợp này lẽ ra chính quyền có đủ điều kiện về phương tiện, cán bộ chuyên môn phải hỗ trợ đo đạc phục hồi ranh đất cho tôi”.


Hơn 10 năm tốn kém nhiều chi phí cho hành trình khiếu kiện đòi lại đất của mình, ông Năm khẩn thiết mong chờ chính quyền các cấp của tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc sớm giải quyết dứt điểm vụ việc cho gia đình ông.

Hơn 10 năm tốn kém nhiều chi phí cho hành trình khiếu kiện đòi lại đất của mình, ông Năm khẩn thiết mong chờ chính quyền các cấp của tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc sớm giải quyết dứt điểm vụ việc cho gia đình ông.

Vấn đề thứ 3, UBND huyện Phú Quốc cho rằng trên phần đất của ông Nguyễn Văn Năm đã có một số hộ dân đang sử dụng. Ông Năm cho biết, “trong quá trình tôi chờ đợi giải quyết khiếu nại đất đai bị thu hồi thì chính quyền xã Dương Tơ đã làm ngơ để cho gia đình ông Trần Văn Bảy do ông Nguyễn Văn Thương (con rể) chỉ huy thuê mướn người thuộc thành phần xã hội đen vào chiếm đất, xây dựng 4 căn nhà ở kiên cố, trái pháp luật trên đất của tôi, và một phần đất còn trống thuộc khu vực bao chiếm cất nhà, họ đã phân lô bán nền.

Người dân “phản pháo” công văn trả lời báo chí của lãnh đạo huyện Phú Quốc - 8

Hơn 4000m2 đất của gia đình ông Năm đã bị cướp để xây dựng 4 căn nhà ở kiên cố, trái pháp luật và một phần đất còn trống thuộc khu vực bao chiếm cất nhà, họ đã phân lô bán nền.​

Hơn 4000m2 đất của gia đình ông Năm đã bị cướp để xây dựng 4 căn nhà ở kiên cố, trái pháp luật và một phần đất còn trống thuộc khu vực bao chiếm cất nhà, họ đã phân lô bán nền.​

Hành vi trái pháp luật này, tuy chính quyền xã Dương Tơ (người đứng đầu là ông Ngô Triệu Cầm, Chủ tịch UBND xã) có ban hành các quyết định hành chính đình chỉ thi công, trong đó có nêu rõ nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ. Nhưng sự thực 4 căn nhà trên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đây là nguyên nhân chính cản trở việc đo đạc, lập thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho tôi kéo dài gần 7 năm qua.

Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc trả lời chung chung là có một số hộ dân đang sử dụng – là chưa đúng với bản chất của vấn đề”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Ngọc Hân

Tin liên quan

Mới nhất