Bài 6:

Người lính hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sỹ: Tiếp tục thu thập tài liệu!

Dân trí Sau khi nhận được thông tin Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình cho rằng ông Nguyễn Văn Hồng chết do bị ốm sưng phổi nằm quân y rồi chết ở Thái Ninh, Thái Bình, gia đình chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng khá bức xúc và tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ. Đồng thời, phía Bộ CHQS tỉnh Thái Bình gửi thông báo về cho gia đình biết đang tiếp tục thu thập thêm tài liệu để có kết luận cụ thể.
>>Chiến sĩ hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sĩ: Kết luận của Cục Quân lực bị bỏ qua?
>>Người lính hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sỹ: Uẩn khúc ở đâu?
>>Người lính hy sinh hơn 60 năm chưa được công nhận liệt sỹ, cơ quan chức năng nói gì?

Cụ thể, theo đơn phản ánh của gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn (cháu ruột chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng - Người được ủy quyền hợp pháp) gửi đến báo Dân trí cho biết, ngày 26/9 vừa qua gia đình ông Sơn đã đến UBND xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng để họp về nội dung "UBND xã để làm thủ tục bàn giao hồ sơ đề nghị Suy tôn liệt sỹ của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng”.

Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 27/7/1962, Theo QĐ số 191 ngày 21/4/1958, đã ghi vào sổ Bộ Quốc Phòng sổ 2757 T.S.6. Trong Huân chương kháng chiến này có ghi rõ là: “liệt sỹ”.
Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 27/7/1962, Theo QĐ số 191 ngày 21/4/1958, đã ghi vào sổ Bộ Quốc Phòng sổ 2757 T.S.6. Trong Huân chương kháng chiến này có ghi rõ là: “liệt sỹ”.

Các thành phần gồm có: Hội đồng tư vấn xã Bạch Đằng, Đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hưng, Đại diện Bộ CHQS huyện Đông Hưng, Đại diện Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Trong cuộc họp này, gia đình chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng được thông báo, khi các cơ quan có thẩm quyền xác minh và làm thủ tục đã thông báo hồ sơ không đủ điều kiện để tiếp tục trình lên Quân Khu 3 theo căn cứ sau:

Trong danh sách liệt sỹ do UB hành chính xã Bạch Đằng lập năm 1960 gửi UB hành chính huyện Tiên Hưng có ghi ông Nguyễn Văn Hồng bị ốm sưng phổi nằm quân y rồi chết ở Thái Ninh, Thái Bình và gia đình đã nhận tiền tuất theo mã 132.60 ghi trong danh sách.

Sau khi nghe thông báo trên và được xem 2 tờ danh sách do UB hành chính Bạch Đằng lập ngày 14/11/1960 do Ủy viên UB hành chính Nguyễn Thụy ký đề nghị lên UB hành chính huyện Tiên Hưng (nay là huyện Đông Hưng), gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn thấy có nhiều điểm vô cùng vô lý.


Đơn đề nghị của ông Nguyễn Thanh Sơn gửi báo Dân trí phản ánh về cuộc họp ngày 26/9/2017.

Đơn đề nghị của ông Nguyễn Thanh Sơn gửi báo Dân trí phản ánh về cuộc họp ngày 26/9/2017.

Theo ông Sơn, điểm không rõ ràng thứ nhất là trong danh sách của UB hành chính xã Bạch Đằng gửi lên cho UB hành chính huyện Tiên Hưng có rất nhiều thông tin không có căn cứ và tài liệu chứng minh quân nhân Nguyễn Văn Hồng bị ốm sưng phổi nằm quân y rồi rồi chết vào ngày 2/7/1954, thông tin này là do ông Nguyễn Thụy ghi. Đồng thời, ngoài căn cứ trên, không có bất kỳ một tài liệu lưu trữ nào khác thuộc các cơ quan chức năng có thẩm quyền tìm thấy để làm rõ quân nhân Nguyễn Văn Hồng bị ốm sưng phổi nằm chết ở Thái Ninh, Thái Bình.

Điểm thứ 2 trong danh sách này, cột ghi: Quyền lợi cần giải quyết gồm: tiền tuất: chưa; Bằng Tổ quốc ghi công: chưa; Huân chương: chưa. Như vậy toàn bộ quyền lợi của quân nhân Nguyễn Văn Hồng từ lúc mất đến nay chưa được giải quyết. Chỉ có phần Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyễn Giáp vào ngày 27/7/1962.

Điểm thứ 3 mà gia đình thắc mắc là trong danh sách đề nghị được lập vào ngày 14/11/1960 này thì tên ông Nguyễn Văn Hồng có tên đề nghị ở 2 tờ. Phía gia đình xem kỹ thì thấy 2 tờ này có chữ viết khác nhau. Đặc biệt trong danh sách này có ghi UB hành chính huyện Tiên Hưng đã xét duyệt cụ thể và đề nghị trên xem xét giải quyết quyền lợi cho gia đình.

Trong danh sách liệt sỹ do UB hành chính Bạch Đằng lập ngày ngày 14/11/1960 thì các quyền lợi của quân nhân Nguyễn Văn Hồng vẫn chưa được giải quyết. Chỉ có phần Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyễn Giáp vào ngày 27/7/1962.
Trong danh sách liệt sỹ do UB hành chính Bạch Đằng lập ngày ngày 14/11/1960 thì các quyền lợi của quân nhân Nguyễn Văn Hồng vẫn chưa được giải quyết. Chỉ có phần Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyễn Giáp vào ngày 27/7/1962.

Từ 3 điểm trên, gia đình ông Sơn cho rằng đây là danh sách UB hành chính xã Bạch Đằng lập nên để gửi UB hành chính huyện Tiên Hưng để UB hành chính huyện Tiên Hưng đề nghị lên cấp trên giải quyết các quyền lợi cho các gia đình liệt sỹ. Đây là danh sách đề nghị chứ không phải là quyết định của các cơ quan có thẩm quyền thời kỳ đó gửi về cho xã hay huyện.

Ông Sơn cho biết: “Nếu căn cứ vào danh sách liệt sỹ xã Bạch Đằng được lập vào ngày 14/11/1960, cùng những điểm tôi đưa ra mà cho rằng hồ sơ của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng không đủ điều kiện trình lên Quân khu 3 thì thực sự chưa thuyết phục…”.

Cũng theo phản ánh của ông Sơn, ông Nguyễn Chính Ngọc không được ủy quyền, nhưng phía Sở LĐ-TB&XH lại mời người này lên làm việc mà không phải là gia đình ông Sơn.
Cũng theo phản ánh của ông Sơn, ông Nguyễn Chính Ngọc không được ủy quyền, nhưng phía Sở LĐ-TB&XH lại mời người này lên làm việc mà không phải là gia đình ông Sơn.

Cũng theo gia đình ông Sơn Bức xúc cho biết, sau khi gửi đơn đến báo Dân trí và đăng tải thông tin, vào ngày 1/9/2017 Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình có tổ chức buổi làm việc gồm những thành phần tham dự: Sở LĐ-TB&XH; UBND huyện Đông Hưng - Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hưng; UBND xã Bạch Đằng làm việc với công dân là ông Nguyễn Chính Ngọc (người được gia đình ông Nguyễn Văn Hồng ủy quyền tại địa phương).

Nhưng lúc này ông Nguyễn Thanh Sơn (cháu ruột của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng) mới là người đại diện hợp pháp và đã làm thủ tục đầy đủ, còn ông Nguyễn Chính Ngọc không được ủy quyền, nhưng phía Sở LĐ-TB&XH lại mời người này lên làm việc mà không phải là gia đình ông Sơn.

Thông báo số 3153/PCT-CS của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình về việc trả lời đơn thư
Thông báo số 3153/PCT-CS của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình về việc trả lời đơn thư

Cũng sau cuộc họp vào ngày 26/9, gia đình ông Sơn tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Đến ngày 8/11/2017, gia đình ông Sơn nhận được thông báo số 3153/PCT-CS của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình về việc trả lời đơn thư.

Theo thông báo này, thì vào ngày 20/10/2017, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình nhận được công văn số 4024/UBND-TCD ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc chuyển đơn thư của ông Nguyễn Thanh Sơn. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của ông Sơn và quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Văn Hồng. Bộ CHQS tỉnh Thái Bình xét thấy cần tiếp tục thu thập thêm tài liệu để có kết luận cụ thể, đồng thời có công văn báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu 3; Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Đức Văn

MỚI NHẤT
Nhiều công nhân thắng kiện Công ty Cấp nước Cà Mau!
Nhiều công nhân thắng kiện Công ty Cấp nước Cà Mau!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc hơn trăm công nhân mất việc trong "nháy mắt" xảy ra tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiều công nhân đã thắng kiện trong phiên tòa phúc thẩm sau khi kháng cáo án sơ thẩm vì bị công ty này cho nghỉ việc trái luật.

Thứ năm, 23/11/2017 - 06:51

Ly kỳ án khởi tố 14 năm mới tuyên án: Chốt lịch xử phúc thẩm, nhiều ĐBQH lên tiếng!
Ly kỳ án khởi tố 14 năm mới tuyên án: Chốt lịch xử phúc thẩm, nhiều ĐBQH lên tiếng!

(Dân trí) - TAND TP Hà Nội vừa chính thức chốt lịch xét xử phúc thẩm kỳ án khởi tố xong mãi 14 năm sau mới mở tòa tuyên án sơ thẩm phạt tù hai anh em ruột tại Hoài Đức (Hà Nội). Vụ án này đã được ĐBQH Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu công khai tại Quốc hội về dấu hiệu oan sai.

Thứ tư, 22/11/2017 - 08:14

Tàu cuốc “ăn cát” trên sông Hồng, người dân kêu cứu vì sạt lở!
Tàu cuốc “ăn cát” trên sông Hồng, người dân kêu cứu vì sạt lở!

(Dân trí) - Trước tình trạng đất nông nghiệp đang sạt lở do việc khai thác cát trên sông Hồng, nhiều hộ dân xã Phương Độ - Phúc Thọ (Hà Nội) đã có kiến nghị gửi các cơ quan, đề nghị được quan tâm giải quyết.

Thứ ba, 21/11/2017 - 12:18

Cảnh báo nguy hiểm “chết người” rình rập tại khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang
Cảnh báo nguy hiểm “chết người” rình rập tại khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang

(Dân trí) - Theo quy hoạch, khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang là nơi làm việc của 26 cơ quan với quy mô gồm 2 khối nhà trên dưới 10 tầng. Dù mới được đưa vào sử dụng vài năm, tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đá ốp tường rơi bất ngờ. Những tấm biển đỏ “Cảnh báo nguy hiểm có đá rơi” đã được gắn quanh trụ sở liên cơ quan này.

Thứ ba, 21/11/2017 - 09:20

Viện KSND Cấp cao yêu cầu tạm dừng, cơ quan thi hành án “quyết” cưỡng chế!
Viện KSND Cấp cao yêu cầu tạm dừng, cơ quan thi hành án “quyết” cưỡng chế!

(Dân trí) - Dù Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM có quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương nhưng cơ quan thi hành án thị xã Tân Uyên vẫn...“quyết” thi hành án.

Thứ ba, 21/11/2017 - 08:07

Biết vi phạm pháp luật, xã vẫn để doanh nghiệp “xẻ thịt” đất trái phép!
Biết vi phạm pháp luật, xã vẫn để doanh nghiệp “xẻ thịt” đất trái phép!

(Dân trí) - Vào ngày 26/5/2017, UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã có công văn số 665 gửi đến báo Dân trí khẳng định: “Xã để doanh nghiệp “xẻ thịt” đất lâm nghiệp ngay cạnh quốc lộ”: Là vi phạm pháp luật!”. Thế nhưng hiện tại và trong thời gian gần đây, tình trạng này không chấm dứt mà còn có dấu hiệu khai thác mạnh hơn.

Thứ hai, 20/11/2017 - 07:50

Viện KSND Cấp cao “tuýt còi” khẩn cấp vụ án “mảnh giấy nợ 1,5 tỷ đồng”!
Viện KSND Cấp cao “tuýt còi” khẩn cấp vụ án “mảnh giấy nợ 1,5 tỷ đồng”!

(Dân trí) - Xác định tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ nhiều uẩn khúc trong vụ án “mảnh giấy nợ 1,5 tỷ đồng”, Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Uỷ ban Thẩm phán TAND Cấp cao hủy toàn bộ 2 bản án trên, tạm đình chỉ thi hành án cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Thứ hai, 20/11/2017 - 07:47

Nhịp cầu bạn đọc số 25: Nhiều người dân liên tục nhập viện vì ô nhiễm kêu cứu!
Nhịp cầu bạn đọc số 25: Nhiều người dân liên tục nhập viện vì ô nhiễm kêu cứu!

(Dân trí) - Người dân thôn Trúc Lâm, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương kêu cứu vì môi trường bị ô nhiễm trầm trọng; một giáo viên mầm non đã nghỉ hưu ở huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội mong các cơ quan chức năng giải quyết những tồn tại về tài chính tại trường; các hộ dân ở khu đô thị Văn Phú, TP.HN phản đối việc đào đường điện… là những lá đơn gửi về tòa soạn báo Dân trí trong tuần qua.

Thứ hai, 20/11/2017 - 07:44

Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Cán bộ làm sai, dân cầm sổ đỏ hợp pháp vẫn “trắng tay”?
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Cán bộ làm sai, dân cầm sổ đỏ hợp pháp vẫn “trắng tay”?

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa khẳng định, sổ đỏ cấp năm 2006 cấp cho bà Cúc là đúng quy định. Gia đình ông Chung được chuyển nhượng sổ đỏ này hợp pháp có nguy cơ “trắng tay” khi chính quyền tiếp tục nói “vô can”, đẩy gia đình ra tòa tìm công lý còn cán bộ cấp nhiều sổ đỏ cho thửa đất vẫn “ung dung tự tại”.

Chủ nhật, 19/11/2017 - 10:41

Gia Lai: “Cát tặc” hoành hành, cày nát đường dân sinh!
Gia Lai: “Cát tặc” hoành hành, cày nát đường dân sinh!

(Dân trí) - Tuy là giữa ban ngày nhưng gần chục chiếc xe tải hạng nặng vẫn ngang nhiên vận chuyển cát trái phép đi qua UBND xã Ia Phí (huyện Chư Pah, Gia Lai). Cũng một phần vì vậy mà con đường nhựa trên địa bàn xã bị tan nát theo.

Chủ nhật, 19/11/2017 - 10:36

Dự án hơn 6000 tỷ tai tiếng tại Bắc Giang chính thức được phê duyệt ĐTM
Dự án hơn 6000 tỷ tai tiếng tại Bắc Giang chính thức được phê duyệt ĐTM

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí vào cuộc điều tra, thông tin dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng hàng trăm triệu USD của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam thi công khi chưa hề có phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), sau một thời gian bị yêu cầu tạm dừng, công ty này đã được Bộ TN&MT phê duyệt ĐTM.

Thứ bảy, 18/11/2017 - 09:14

Nhà máy ngàn tỷ “tra tấn” người dân bởi ô nhiễm!
Nhà máy ngàn tỷ “tra tấn” người dân bởi ô nhiễm!

(Dân trí) - Kể từ khi nhà máy xi măng Sông Lam đi vào hoạt động (12/2016) cuộc sống của người dân xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Đặc biệt, tại các xóm nằm sát nhà máy đã bị “tra tấn” bằng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thứ bảy, 18/11/2017 - 08:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Thanh Hóa: Khai thác trái phép đất, đá tràn lan!
Thanh Hóa: Khai thác trái phép đất, đá tràn lan!

(Dân trí) - Dù hàng nghìn khối đất được khai thác trái phép và việc khai thác được thực hiện trong một thời gian dài thế nhưng chính quyền địa phương cũng chỉ xử lý kiểu “nửa vời”.

Thứ sáu, 17/11/2017 - 02:47

Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chưa xử lý nghiêm túc những cán bộ sai phạm!
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chưa xử lý nghiêm túc những cán bộ sai phạm!

(Dân trí) - "Để người dân khiếu kiện kéo dài, xử lý chậm, không nghiêm, không dứt điểm… vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” khiến dư luận hoài nghi về năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền thành phố cũng như tỉnh Thanh Hóa. Việc làm của cấp ủy, chính quyền thành phố Thanh Hóa được cho là “không thể chấp nhận được”.

Thứ sáu, 17/11/2017 - 07:51

Bắc Giang: Nhà đầu tư đề nghị hàng loạt cơ quan xử lý hành vi hủy hoại đường gom cao tốc
Bắc Giang: Nhà đầu tư đề nghị hàng loạt cơ quan xử lý hành vi hủy hoại đường gom cao tốc

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí thông tin về tình trạng xuống cấp hư hỏng đường gom thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang, nhà đầu tư cam kết khắc phục trước Tết nguyên đán. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng đề nghị nghị hàng loạt cơ quan Trung ương và tỉnh Bắc Giang xử lý hành vi hủy hoại tuyến đường này.

Thứ sáu, 17/11/2017 - 05:15

Bắc Giang: Xe quá tải lại ngang nhiên phá đường
Bắc Giang: Xe quá tải lại ngang nhiên phá đường

Bất chấp quy định của pháp luật, gần đây, tại một số tuyến đường, nhiều lượt xe quá khổ, quá tải, chở đất san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng hoạt động rầm rộ. Tình trạng này có chiều hướng gia tăng, làm hư hỏng đường giao thông, gây bụi bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Thứ năm, 16/11/2017 - 05:37

Quảng Ngãi: Cụ bà 87 tuổi mòn mỏi chờ nhận Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì
Quảng Ngãi: Cụ bà 87 tuổi mòn mỏi chờ nhận Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì

(Dân trí) - Vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì từ năm 2011, thế nhưng đến nay cụ Trương Thị Tươi (xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức) vẫn chưa nhận được phần thưởng cao quý này của nhà nước.

Thứ năm, 16/11/2017 - 07:40

Dự án giết mổ gia súc “tháo chạy” khỏi địa phương nơi dân phản kịch liệt phản đối
Dự án giết mổ gia súc “tháo chạy” khỏi địa phương nơi dân phản kịch liệt phản đối

(Dân trí) - Ngày 15/11 tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có quyết định chấm dứt hoạt động của Dự án Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thứ năm, 16/11/2017 - 07:37

Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo Thủ tướng lùm xùm tại Công ty TNHH Kim Anh
Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo Thủ tướng lùm xùm tại Công ty TNHH Kim Anh

(Dân trí) - Trong văn bản vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định “hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh có đầy đủ các giấy tờ theo quy định”; “các bên đã thực hiện xong thủ tục thanh toán phần vốn chuyển nhượng và các nghĩa vụ khác được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng”.

Thứ năm, 16/11/2017 - 07:35

Hà Nội: Sở Tài chính đề nghị làm rõ đề xuất nghĩa vụ tài chính dự án 110 Cầu Giấy
Hà Nội: Sở Tài chính đề nghị làm rõ đề xuất nghĩa vụ tài chính dự án 110 Cầu Giấy

(Dân trí) - Liên quan đến nghĩa vụ tài chính của dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, dịch vụ thương mại và khách sạn tại số 110 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Sở Tài chính TP Hà Nội vừa có công văn trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị làm rõ một số nội dung.

Thứ tư, 15/11/2017 - 12:22

Hà Nội: Cục cảnh sát PCTP về môi trường chuyển đơn đề nghị làm rõ tố cáo của người dân
Hà Nội: Cục cảnh sát PCTP về môi trường chuyển đơn đề nghị làm rõ tố cáo của người dân

(Dân trí) - Liên quan đến việc ông Nguyễn Quý Tiến tố cáo sai phạm của lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đặc biệt là việc bao che cho hành vi “xén” đất đình, đất chùa, Cục cảnh sát PCTP về môi trường (C49) Bộ Công an đã chuyển nội dung đơn đến Công an TP Hà Nội đề nghị giải quyết.

Thứ tư, 15/11/2017 - 08:46

Vụ hàng trăm nhà dân bất ngờ lún nứt: Bắt đầu khai báo thiệt hại từ tháng 1/2018
Vụ hàng trăm nhà dân bất ngờ lún nứt: Bắt đầu khai báo thiệt hại từ tháng 1/2018

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc hàng trăm nhà dân trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc bị nứt do thi công hệ thống kênh chính thuộc hợp phần kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, các hộ dân bắt đầu khai báo thiệt hại từ tháng 1/2018.

Thứ tư, 15/11/2017 - 07:47

Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Sẽ xử vụ án trong tháng 11!
Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Sẽ xử vụ án trong tháng 11!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” xảy ra tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), sau nhiều năm chờ đợi của người dân và hàng loạt bài của báo Dân trí phản ánh, TAND huyện Thới Bình đã quyết định đưa vụ án ra xét xử trong tháng 11/2017.

Thứ tư, 15/11/2017 - 07:45

Bộ TN&MT đề nghị TP Hà Nội làm rõ khiếu nại của người dân!
Bộ TN&MT đề nghị TP Hà Nội làm rõ khiếu nại của người dân!

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã công văn gửi trực tiếp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ khiếu nại của một số công dân trú tại thôn Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội liên quan đến việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất của người dân.

Thứ tư, 15/11/2017 - 07:43