Thứ bảy, 05/10/2019 - 08:15

Nguy cơ từ chủ nợ thành tội phạm khi thuê xã hội đen đòi nợ!

Dân trí

Việc đòi người nợ đến hạn phải trả nợ là yêu cầu chính đáng và hợp pháp. Tuy nhiên không thể vì con nợ khó đòi mà bạn thuê xã hội đen vì nếu như vậy bản thân bạn cũng đã vi phạm pháp luật với vai trò là đồng phạm. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ.

Thuê xã hội đen đòi nợ hộ là sai hay đúng, thưa luật sư? Nếu không được ủy quyền đòi thì người trực tiếp đến đòi có phạm tội cưỡng đoạt tài sản không?

Bạn đọc Đào Thu (HN)

Theo Luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật TNHH LSX (Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc đòi người nợ đến hạn phải trả nợ là yêu cầu chính đáng và hợp pháp. Tuy nhiên việc thuê xã hội đen để đòi nợ không phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ (khoản 1 Điều 4 nghị định 104/2007/NĐ-CP  Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ).

Nguy cơ từ chủ nợ thành tội phạm khi thuê xã hội đen đòi nợ! - 1

Các doanh nghiệp "đòi nợ thuê" cũng không được sử dụng nhân viên đòi nợ theo kiểu xã hội đen để uy hiếp con nợ.

Chỉ những Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ được cấp giấy phép mới được thực hiện hoạt động đòi nợ. Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải “thực hiện theo hợp đồng ủy quyền được ký kết giữa chủ nợ hoặc khách nợ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong phạm vi quyền được pháp luật công nhận”. (khoản 4 Điều 4 nghị định 104/2007/NĐ-CP  Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ).

Pháp luật hiện nay nghiêm cấm hành vi: “Thực hiện hoặc thông qua người khác thực hiện các hoạt động, hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, quyền tự do cá nhân, quyền tài sản và các quyền dân sự khác của khách nợ, chủ nợ và tổ chức, cá nhân khác liên quan;” (điểm a khoản 2 Điều 4 nghị định 104/2007/NĐ-CP Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ).

Trong trường hợp nợ khó đòi thì cách thức hợp pháp nhất là khởi kiện ra tòa, đến khi có bản án cơ quan thi hành án sẽ phát mại tài sản và trả số tiền nợ đó cho bạn từ số tiền phát mại.

Xin cảm ơn luật sư!

Khả Vân (thực hiện)