Thứ ba, 12/06/2018 - 07:58

Nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cà Mau bị kiểm điểm… rút kinh nghiệm!

Dân trí

Liên quan đến vụ phát hiện nhiều thiếu sót tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Dương Hoài Nam - nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh này. Ông Nam hiện là Bí thư huyện ủy Phú Tân.

Liên quan đến những thiếu sót về việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Sở GTVT tỉnh Cà Mau trong giai đoạn từ năm 2014 - 2016, mới đây, trả lời báo Dân trí, ông Nguyễn Đức Thánh- Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của ông Dương Hoài Nam - nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau (hiện nay ông Nam đã được điều về làm Bí thư Huyện ủy Phú Tân).

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau, nơi nhiều cán bộ bị kiểm điểm... rút kinh nghiệm. (Ảnh: CTV)
Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau, nơi nhiều cán bộ bị kiểm điểm... rút kinh nghiệm. (Ảnh: CTV)

Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh cho biết, kết quả thanh tra của Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau tại Sở GTVT tỉnh này đã được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục.

Từ kết quả thanh tra, ông Dương Hoài Nam đã nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế xung quanh các vấn đề như: Việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức ở đơn vị; việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra, chế độ thông tin báo cáo; công tác tổ chức cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm,…

Theo ông Nguyễn Đức Thánh, việc kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Dương Hoài Nam được thực hiện đúng theo quy trình. “Đồng chí Nam đã nghiêm túc tiếp thu, hứa sẽ có những giải pháp khắc phục”, ông Thánh nói

Kết quả kiểm điểm, ông Nguyễn Đức Thánh cho hay, đã thống nhất bỏ phiếu kiểm điểm nghiêm khắc nhưng không có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Nam. “Việc này đã trình UBND tỉnh và tỉnh cũng đã thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Nam”, ông Thánh thông tin.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng cho biết, đối với các đơn vị, cán bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Cà Mau, thì Sở này cũng đã tiến hành kiểm điểm. “Từng cá nhân cũng đã có nhìn nhận thiếu sót của mình, qua đó hứa nghiêm túc khắc phục”, ông Nguyễn Đức Thánh nói.

Ông Nguyễn Đức Thánh- Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Dương Hoài Nam- nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau.
Ông Nguyễn Đức Thánh- Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Dương Hoài Nam- nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau.

Bổ nhiệm cán bộ thiếu thủ tục

Như Dân trí đã phản ánh, theo kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, Sở GTVT tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm nội dung chưa đầy đủ, toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, nội dung kế hoạch qua các năm cơ bản giống nhau.

Việc thụ lý, giải quyết đơn tố cáo còn sai trình tự; đưa họ tên người tố cáo vào quyết định giải quyết tố cáo và mời người tố cáo đối chất với người bị tố cáo là vi phạm Điều 36 của Luật Tố cáo, quy định bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo.

Trong 3 năm, Sở GTVT được phê duyệt 15 cuộc thanh tra, trong đó thanh tra hành chính 9 cuộc và thanh tra chuyên ngành 6 cuộc. Tuy nhiên, Sở chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra hành chính và 1 cuộc thanh tra chuyên ngành; còn lại 12 cuộc không triển khai. Bên cạnh đó, kế hoạch thanh tra hàng năm không cụ thể; không rõ đối tượng thanh tra; không thanh tra trách nhiệm các đơn vị trực thuộc và trình tự, thủ tục thanh tra thực hiện chưa đầy đủ.

Từ 2014 – 2016, Sở không có phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách và mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, Sở GTVT chưa tổ chức việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo các nguồn thu và tính hợp pháp của các khoản chi. Ngoài ra, đối với việc tự kiểm tra nội bộ, Sở cũng không thực hiện kiểm tra tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Từ năm 2014 - 2016, Sở GTVT thực hiện 15 công trình, có công khai mời thầu gói thầu xây lắp và kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Tuy nhiên, không công khai quyết toán vốn dự án hàng năm và quyết toán vốn dự án hoàn thành.

Trong công tác quy hoạch với các chức danh Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương, Sở GTVT thực hiện quy trình quy hoạch thiếu một số bước theo quy định; việc lập quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được công khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người được quy hoạch biết.

Ngày 30/6/2015, Giám đốc Sở GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc Sở) kiêm Chánh Thanh tra Sở nhưng không có văn bản thống nhất với Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh.

Từ tháng 8/2016 đến ngày 31/12/2016, Sở GTVT bổ nhiệm mới 4 trường hợp. Qua thanh tra, có một trường hợp bổ nhiệm mới (Chánh Thanh tra Sở) quy trình lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thiếu thành phần các trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở.

Nhiều cán bộ kê khai tài sản chưa rõ ràng

Về việc kê khai tài sản thu nhập tại Sở GTVT, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện bản kê khai ghi còn thiếu; giá trị tài sản được tính bằng tiền phải trả khi mua, bán, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế nhưng lại ghi theo giá thị trường, tài sản tăng theo hàng năm; tổng thu nhập trong năm ghi chưa rõ ràng, cụ thể và chi tiết từng khoản thu nhập; không giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm hoặc giải trình nhưng chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh đã yêu cầu 13 người kê khai chưa rõ ràng giải trình, gồm: Ông Dương Hoài Nam (Giám đốc Sở GTVT), ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc Sở GTVT), ông Phạm Trường Lâm (Chánh văn phòng Sở), ông Trương Văn Đỉnh (Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính), ông Huỳnh Văn Trơn (Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông), ông Nguyễn Thanh Gia (Giám đốc Ban quản lý Dự án duy tu sửa chữa công trình giao thông), ông Bùi Quang Thái (Chánh Thanh tra Sở), ông Châu Thanh Phong (Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải), ông Hứa Trường Hận (Đội trưởng Đội 5, Thanh tra Sở), ông Lê Hữu Triều (Trưởng Ban điều hành Bến xe tàu), ông Trương Văn Lành (Đội trưởng Đội văn phòng, Thanh tra Sở), ông Hồng Thi Thơ (Đội trưởng Đội 1, Thanh tra Sở), ông Lê Chí Tâm (Đội trưởng Đội 4, Thanh tra Sở).

Theo Thanh tra tỉnh, ông Dương Hoài Nam (Giám đốc Sở GTVT) và ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc Sở GTVT) được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra và yêu cầu giải trình về tài sản, thu nhập tăng thêm; do đó, Thanh tra tỉnh không kết luận việc kê khai tài sản thu nhập của 2 ông này.

Còn lại 11 người, trong đó có 8 người giải trình cơ bản đáp ứng yêu cầu; 3 người chưa chứng minh được nguồn gốc tài sản, thu nhập, gồm: Ông Bùi Quang Thái (Chánh Thanh tra Sở GTVT), ông Châu Thanh Phong (Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải) và ông Hứa Trường Hận (Đội trưởng Đội 5, Thanh tra Sở).

Huỳnh Hải