Thứ sáu, 03/11/2017 - 14:09

Bài 49:

Những căn cứ “tuýt còi” dự thảo báo cáo Thủ tướng vụ cổ phần hóa HACINCO!

Dân trí

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã ký công văn hỏa tốc gửi Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét và điều chỉnh lại kết luận thanh tra vụ cổ phần hóa HACINCO cho đúng với quy định. Vậy những căn cứ cho động thái “tuýt còi” này là gì?

Ngày 27/10/2017, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã ký Công văn hỏa tốc số 1124/BĐMDN gửi Thanh tra Chính phủ đưa ra quan điểm chính thức:

Thứ nhất, dự thảo báo cáo chưa làm rõ nội dung của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội kiến nghị về chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Thứ hai,… theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp thì việc chuyển tất cả các khoản nợ thành tiền thanh toán mua cổ phần (góp vốn) là trái với quy định tại Điều 12 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ. Nghị định số 187/2004/NĐ-CP quy định chỉ các khoản nợ đến hạn hoặc quá hạn mới được chuyển nợ thành vốn góp.

Những căn cứ “tuýt còi” dự thảo báo cáo Thủ tướng vụ cổ phần hóa HACINCO! - 1

Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp gửi Thanh tra Chính phủ.

Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp gửi Thanh tra Chính phủ.

Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, nghiên cứu thêm và điều chỉnh lại kết luận thanh tra cho đúng với quy định.

Theo công văn hỏa tốc, các căn cứ để ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đưa ra quan điểm chính thức là: Điều này đã được cơ quan Công an TP Hà Nội báo cáo tại công văn số 440 BC-CAHN-PC15 (Đ1) ngày 18/4/2006 và Công văn số 07/CV-CAHN (PC15) ngày 16/10/2007 trong đó đã nêu rõ sai phạm của việc chuyển nợ thành vốn góp khi mua cổ phần tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó cũng khẳng định những vi phạm của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội trong quá trình cổ phần hóa (báo cáo số 1312/UBND-CN ngày 13/3/2007).

Những văn bản từng khẳng định hàng loạt sai phạm không thể chối cãi

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 18/4/2006, Công an TP Hà Nội đã có Công văn số 440BC/CAHN-PC15 (D1) trích yếu về việc xử lý vi phạm trong chuyển đổi cổ phần hóa do Đại tá Đỗ Kim Tuyến - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội ký gửi đồng chí Nguyễn Thế Quang - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp

Công văn cho biết: Bản chất của việc này là Công ty đã báo cáo và đề nghị chuyển nợ cho 26 nhà đầu tư không có số dư nợ tại Công ty hoặc số tiền đề nghị chuyển nợ vay thành vốn góp lớn hơn số dư nợ cho vay.

Đối với số tiền mặt do 35 nhà đầu tư đã nộp tiền mặt vào Công ty với tổng số tiền là: 8.990.000.000 đồng thì Công ty đã không sử dụng đúng quy định số tiền: 7.251.500.000 đồng mà để trả nợ, trả lãi vay ngân hàng, lãi vay các đối tác, chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ có 1.738.500.000 đồng được Công ty đem nộp tiền đặt cọc, để mua cổ phần tại Công ty chứng khoán Bảo Việt.


Công an TP Hà Nội đã có Công văn số 440BC/CAHN-PC15 (D1) gửi đồng chí Nguyễn Thế Quang - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp.

Công an TP Hà Nội đã có Công văn số 440BC/CAHN-PC15 (D1) gửi đồng chí Nguyễn Thế Quang - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp.

Số cổ phần ưu đãi của 498 lao động trong doanh nghiệp là: 3.354.335.400 đồng phải nộp vào kho bạc nhưng Công ty không thực hiện.

Đối với Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội: đã không kiểm tra phát hiện và hướng dẫn kịp thời các hồ sơ chuyển nợ không đủ điều kiện, cũng như trách nhiệm trong việc tư vấn đại hội cổ đông cảu Công ty đầu tư xây dựng số 2, dẫn đến việc thực hiện chuyển nợ sai quy định, đại hội cổ đông không đúng chế độ quy định (một số cổ đông chưa nộp tiền vẫn được dự đại hội).

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Nội nhận thấy: Việc thực hiện chuyển đổi cổ phần hóa tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 đã vi phạm Nghị định 187/NĐ-CP, Thông tư 126/2204/TT-BTC.

Tiếp đó, Ngày 16/1/2007, Công an TP Hà Nội đã có báo cáo số 07/CV/CAHN (PC15) do Đại tá Đỗ Kim Tuyến - Phó giám đốc ký gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu, các Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ rõ 5 sai phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty HACINCO.

Thứ nhất, thực hiện chế độ bán cổ phần ưu đãi: Theo văn bản số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 của Bộ lao động thương binh xã hội và văn bản số 133/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 5/5/2006 của Sở lao động thương binh xã hội Hà nội, trong thực hiện chế độ cổ phần ưu đãi Công ty đầu tư xây dựng số 2 đã thực hiện 2 lần với 498 cán bộ công nhân viên vì vậy với tổng số 3.281 năm = 328.100 cổ phần ưu đãi bán không đúng chính sách chế độ.

Ngay sau khi xác định cổ phần ưu đãi đã xuất hiện tình trạng một số cán bộ chủ chốt mua gom cổ phần ưu đãi của cán bộ công nhân viên (CBCNV). Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Giám đốc Công ty 2, mua gom 92.300 cổ phần của 40 CBCNV; Ông Nguyễn Đình Chiến (anh ruột ông Nguyễn Chí Sỹ - Giám đốc Công ty) mua gom 71.810 cổ phần của 41 CBNV; Bà Nguyễn Thị Vinh - Giám đốc khách sạn thể thao (em ruột ông Sỹ) mua gom 22.000 cổ phần của 15 CBCNV.

Công an TP Hà Nội khẳng định: Việc làm trên vi phạm quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ và ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi.

Những căn cứ “tuýt còi” dự thảo báo cáo Thủ tướng vụ cổ phần hóa HACINCO! - 4

Công an TP Hà Nội chỉ rõ các sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO và sai phạm của cá nhân nguyễn giám đốc Công ty Nguyễn Chí Sỹ.

Công an TP Hà Nội chỉ rõ các sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO và sai phạm của cá nhân nguyễn giám đốc Công ty Nguyễn Chí Sỹ.

Thứ hai, thực hiện chuyển nợ thành vốn góp sai quy định: Thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán kết quả đấu giá trái quy định tại Điều 12 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 với số tiền 7.571.500.000 đồng (phần chuyển nợ thành vốn góp không có trong phương án cổ phần hóa của Công ty đầu tư xây dựng số 2) trong đó có 3 người là người nhà ông Sỹ - giám đốc, điển hình trường hợp góp vốn khống như: Ông Lê Đình Hưng, Số 4 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội, danh sách góp vốn 2 tỷ nhưng thực tế góp có 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Phú Quang - 56 Thuốc Bắc - HN - danh sách góp vốn 1,8 tỷ đồng, nhưng thực tế không có khế ước vay nợ.

Công an TP Hà Nội khẳng định: Vì việc chuyển nợ thành vốn góp không đúng nên đã có 21 nhà đầu tư không đủ tư cách tham gia đại hội cổ đông.

Thứ ba, việc tổ chức Đại hội cổ đông: Ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2005 tổ chức Đại hội cổ đông vi phạm Điều 72 và Điều 74 Luật doanh nghiệp. Cụ thể: Không báo cáo danh sách nhà đầu tư với cơ quan cấp trên; Một số nhà đầu tư không đủ tư cách tham gia Đại hội cổ đông (vi phạm được nêu ở mục 1 và 2); Giấy triệu tập cuộc họp theo quy định phải đưa trước 7 ngày nhưng thực tế đưa giấy triệu tập trước một ngày là trái quy định.

Thứ tư, sai phạm của các cơ quan chức năng: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt và Trung tâm chứng khoán Hà Nội không kiểm tra phát hiện và hướng dẫn kịp thời các hồ sơ chuyển nợ không đủ điều kiện thực hiện cổ phần ưu đãi 2 lần với 498 cán bộ nhân viên cũng như trách nhiệm trong việc tư vấn Đại hội cổ đông của Công ty đầu tư xây dựng số 2 dẫn đến việc thực hiện chuyển nợ sai quy định, Đại hội cổ đông không đúng quy định.Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội chưa thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát quá trình cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2, chưa phát hiện kịp thời các sai sót của Công ty để báo cáo UBNDTP xem xét xử lý.

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội đã kết luận vi phạm của cá nhân ông Nguyễn Chí Sỹ - Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 như sau: Doanh nghiệp liên tục lỗ cụ thể năm 2004 lỗ 1,9 tỷ, năm 2005 lỗ 7,4 tỷ đồng, đây là trách nhiệm của Giám đốc Công ty.

“Đối với những sai phạm trong tổ chức cổ phần hóa Công ty đầu tư xây dựng số 2, trách nhiệm thuộc Giám đốc Công ty. Một số người nhà thân quen của Giám đốc Công ty mua gom cổ phiếu ưu đãi và góp vốn khống gây bức xúc dư luận với các nhà đầu tư.

Việc chi trả lãi suất tiền vay cho cán bộ nhân viên và người nhà ông Sỹ không thực hiện đúng quy định, trong đó có cá nhân ông Sỹ. Danh sách bước đầu cho thấy với 8 người cho Công ty vay vốn đã trả lãi suất không đúng gây thiệt hại 110 triệu đồng. Trong đó cá nhân ông Sỹ được hưởng 49 triệu đồng”.

Những căn cứ “tuýt còi” dự thảo báo cáo Thủ tướng vụ cổ phần hóa HACINCO! - 6

UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 1312/UBND-CN do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình ký gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 1312/UBND-CN do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình ký gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/3/2007, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 1312/UBND-CN do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình ký gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP Hà Nội đã chỉ 4 sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty HACINCO. Cụ thể:

Thứ nhất, Kê khai trùng số năm công tác của người lao động để tăng số tiền được nhà nước ưu đãi khi mua cổ phần. Số năm công tác tính trùng là 3281 năm, số tiền ưu đãi tính thừa là 3281 năm x 100cổ phần/năm x 10.001 đồng/cổ phần x 40% = 1.312.531.240 đồng.

Thứ hai, chuyển nợ vay thành vốn góp cổ phần không đúng quy định, cụ thể như sau: Phương án chuyển nợ vay thành vốn góp cổ phần không không được xây dựng trong phương án cổ phần hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tự ý thực hiện chuyển nợ thành vốn góp cho một số đơn vị, cá nhân và việc chuyển nợ có sai sót lớn. Tổng số đề nghị chuyển nợ là 14.360.500.000 đồng, khi kiểm tra chỉ có 6.789.000.000 đồng là đủ điều kiện chuyển nợ thành vốn góp và được trừ vào tiền mua cổ phần phải thanh toán, còn lại 7.561.500.000 đồng đã thực hiện không đúng quy định do không có số dư nợ tại công ty hoặc số tiền đề nghị chuyển nợ vay thành vốn góp lớn hơn số dư nợ vay.

Thứ ba, giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đã tự ý sử dụng tiền phát hành tăng vốn điều lệ trái quy định của pháp luật làm cho một số nhà đầu tư thắc mắc.

Thứ tư, quá trình tổ chức đại hội cổ đông còn nhiều sai sót.

Về sai phạm của Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội trong quá trình cổ phần hóa, Bộ LĐTBXH đã có văn bản khẳng định sai phạm của công ty trong việc kê khai và tính trùng thời gian công tác của người lao động để hưởng ưu đãi của nhà nước trước khi mua cổ phần (văn bản số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006); Bộ Tài chính đã có công văn khẳng định sai phạm trong việc chuyển dư nợ vay thành vốn góp cổ phần (văn bản số 11083/BTC-TCDN ngày 11/9/2006).

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế