Thứ năm, 14/12/2017 - 14:44

Ninh Bình: Phạt chủ đầu cụm công nghiệp Cầu Yên 400 triệu đồng vì trốn ĐTM!

Dân trí

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định xử phạt Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế 400 triệu đồng vì không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phê duyệt theo quy định đối với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cầu Yên”.

Như Dân trí đã phản ánh, Cụm Công nghiệp (CCN) Cầu Yên (phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) có diện tích 13,735ha, do Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế làm chủ đầu tư. CCN được đầu tư xây dựng với các ngành nghề thu hút như: Các dự án sản xuất các sản phẩm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử, các dự án thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc.

Khi bắt đầu triển khai xây dựng, CCN Cầu Yên không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế vẫn ngang nhiên san lấp mặt bằng hàng chục ha, vô tư triển khai thi công xây dựng nhiều hạng mục trong CCN.

Nhà máy xây dựng trong Cụm công nghiệp Cầu Yên.
Nhà máy xây dựng trong Cụm công nghiệp Cầu Yên.

Ngay sau đó, Bộ TNMT đã có văn bản về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Cầu Yên”. Đồng thời chỉ rõ: Việc Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế triển khai thi công một số hạng mục của dự án khi chưa có báo cáo ĐTM được phê duyệt là trái với quy định tại Khoản 2, Điều 19 và Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

Bộ TNMT đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án dừng ngay các hoạt động thi công xây dựng; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong thời gian dừng thi công; đảm bảo phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục và ứng phó các sự cố môi trường; giám sát chặt chẽ việc dừng các hoạt động thi công của dự án. Kiểm tra, xử lý, buộc chủ dự án khắc phục hậu quả các vi phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, yêu cầu chủ dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án theo đúng với hiện trạng và trình Bộ TNMT xem xét, thẩm định.

Ngay sau khi có văn bản của Bộ TNMT, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Sở TNMT thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cầu Yên”.

Biên bản kiểm tra cho thấy: “Chủ dự án đã triển khai thi công xây dựng cơ sở hạ tầng đối với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cầu Yên” trên thực tế trong khi chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường”.

Ninh Bình: Phạt chủ đầu cụm công nghiệp Cầu Yên 400 triệu đồng vì trốn ĐTM! - 2
Quyết định xử phạt 400 triệu đồng của UBND tỉnh Ninh Bình đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế vì xây dựng CCN Cầu Yên không có ĐTM.
Quyết định xử phạt 400 triệu đồng của UBND tỉnh Ninh Bình đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế vì xây dựng CCN Cầu Yên không có ĐTM.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế dừng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với dự án, chỉ được tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình hạ xây dựng các dự án đầu tư khi có đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế.

Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế số tiền 400 triệu đồng.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế không có ĐTM được Bộ TNMT phê duyệt theo quy định đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Cầu Yên, vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu, Công ty CP Đầu tư phát triển Khu công nghiệp quốc tế hoàn tất các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường, trình Bộ TNMT phê duyệt theo quy định.

Quang Tân