Quảng Bình: Doanh nghiệp khiếu nại hồ sơ mời thầu dự án cơ sở hạ tầng tại huyện Quảng Trạch!

Dân trí Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia mua hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1 nằm trong dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch bức xúc cho rằng, nhiều nội dung trong HSMT "tréo ngoe" khiến nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn.
>>Quảng Bình: Dân kêu trời vì sống giữa hai nhà máy gây ô nhiễm môi trường!
>>Quảng Bình: Sơ sài trong việc cấp sổ đỏ, một gia đình rơi vào cảnh mất nhà!
>>Quảng Bình: Kỷ luật nhiều cán bộ “ép” dân trích tiền đền bù xây dựng nông thôn mới!

“Cắt xén” HSMT so với Thông tư của Bộ KH&ĐT

Theo như phản ánh của nhiều doanh nghiệp tham gia mua HSMT gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1, dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có nhiều nội dung bị “cắt xén”, chưa phù hợp so với Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết hồ sơ mời thầu xây lắp.

Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1 mà Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2 đưa ra để mời thầu có nhiều nội dung bị cắt xén, chưa phù hợp với...
Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1 mà Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2 đưa ra để mời thầu có nhiều nội dung bị "cắt xén", chưa phù hợp với...
... Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết hồ sơ mời thầu xây lắp
... Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết hồ sơ mời thầu xây lắp

Cụ thể, về công trình kinh nghiệm: Theo yêu cầu HSMT tại mục 4: kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, trang 49 có nội dung: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(3) theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (4) kể từ ngày 01/01/2014 cho đến ngày đóng thầu với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh)”.

Tuy nhiên, đối chiếu với Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong HSMT mà bên mời thầu là Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2 đưa ra đã cắt bỏ đi phần nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý. “Bỗng nhiên bên mời thầu cắt bỏ đi phần nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý là chưa phù hợp với quy định của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, một nhà thầu đưa ra quan điểm.

Vì sao không quy định giá trị của hợp đồng tương tự?

Một sự “bất thường” khác nữa là, theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp, tại chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, điểm 4: kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp có nêu rõ: “(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc (ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X.”.

“... Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét”. “Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50% - 70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu”.

Tuy nhiên, theo HSMT tại mục 4: kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, trang 49 có nội dung: “Số lượng hợp đồng ít nhất là 01: có khối lượng đắp đất, cát >= 280.000 m3 trong các lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông”. Như vậy, việc HSMT không quy định giá trị của hợp đồng tương tự là chưa phù hợp với quy định của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Phòng kỹ thuật an toàn, phụ trách giải phóng mặt bằng thuộc dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch dẫn PV Dân trí đi khảo sát xung quanh khu vực nhà máy
Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Phòng kỹ thuật an toàn, phụ trách giải phóng mặt bằng thuộc dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch dẫn PV Dân trí đi khảo sát xung quanh khu vực nhà máy

Ngoài ra, gói thầu số 03(XL01-CSHT+QT1) san gạt mặt bằng: nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ cảng than vào nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch đang mời thầu bao gồm nhiều hạng mục: Đắp nền khu vực nhà máy chính, độ chặt yêu cầu K=0,9; lắp đặt ống cống; đắp lớp mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng dày 6cm; đắp lớp cấp phối đá dăm loại II Dmax=25mm lu lèn đần chặt K>=0,98 dày 30cm; đào đất cấp III dày 30cm … và nhiều hạng mục khác nữa.

Thế nhưng bên mời thầu chỉ mời khối lượng 1 hạng mục là: “có khối lượng đắp đất, cát >= 280.000 m3 trong các lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông”. “Bên mời thầu không mời giá trị Hợp đồng tương tự mà chỉ mời một hạng mục, khối lượng hạng mục này ít hơn 50% khối lượng đất đắp của gói thầu. Sau khi nghiên cứu HSMT và đối chiếu với các quy định thì bên mời thầu đang mời chưa phù hợp với quy định của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, nhà thầu mua HSMT phân tích.

HSMT “tréo ngoe”... nhà thầu gặp khó!

Cũng theo lời nhà thầu này, ông có thắc mắc là: “Ngoài hai loại công trình lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông thì với những công trình khác cũng đắp đất, cát có tính chất kỹ thuật cao hơn (ví dụ: độ chặt K lớn hơn) có được xem xét không?”.

Bên mời thầu đã trả lời: “Tại phần 2. Yêu cầu về xây lắp, chương V. yêu cầu về xây lắp, mục 1.7: Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chính, điểm a.2, trang 97 của Hồ sơ mời thầu nêu nội dung về “Cao độ, độ đầm chặt san nền hoàn thiện” là các yêu cầu được thiết kế cho hạng mục thuộc gói thầu. Bên mời thầu sẽ căn cứ các nội dung này để đánh giá về các nội dung đề xuất kỹ thuật trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu”. “Trả lời như thế là không rõ ràng nên sẽ làm cho việc chuẩn bị HSDT của các nhà thầu gặp nhiều khó khăn”, vị này bức xúc nói .

Trong quá trình triển khai dự Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 cũng gặp rất nhiều vướng mắc trong giải phòng mặt bằng
Trong quá trình triển khai dự Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 cũng gặp rất nhiều vướng mắc trong giải phòng mặt bằng

Nhiều nhà thầu có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này khẳng định rằng, gói thầu số 03(XL01-CSHT+QT1) san gạt mặt bằng: nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ cảng than vào nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch là công trình có kỹ thuật đơn giản, rất nhiều nhà thầu có khả năng làm được.

Tuy nhiên, việc HSMT đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, không phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước trong đấu thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Điều này, tại khoản 5, điều 3 của thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu rõ: “... không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng; ...”.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Dân trí đã gặp lãnh đạo đơn vị mời thầu là Ban quản lý dự án Nhiệt điện 2, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc đã từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến dự án này, bởi theo ông Thành, gói thầu số 03 đang trong thời gian chuẩn bị đấu thầu, nó thuộc về bí mật của công tác đấu thầu nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí (?!).

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch được xây dựng tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, trên tổng diện tích 199ha, công suất 1.200MW. Tổng mức đầu tư gần 1,7 tỷ USD, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun, cung cấp 8,4 tỷ kWh một năm.

Dự án này do PetroVietnam làm chủ đầu tư, khởi công tháng 7/2011, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành tháng 12/2015. Tuy nhiên đến nay, dự án này mới chỉ thực hiện được một số hạng mục cơ bản như đào kênh điều hòa, xây dựng nhà văn phòng dự án... So với kế hoạch ban đầu là đưa tổ máy số 1 phát điện và hòa lưới quốc gia vào tháng 6/2015 và tổ máy số 2 vào tháng 12/2015, dự án đã chậm tiến độ 1 năm. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có đề xuất lên Chính phủ, xin chuyển chủ đầu tư dự án này từ PetroVietnam sang EVN.

Với việc PVN thiếu vốn triển khai, nên sau nhiều năm khởi công, tiến độ dự án vẫn không đáp ứng yêu cầu đặt ra. Vào năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã giao EVN thay thế Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Thủ tướng giao Bộ Công Thương hướng dẫn PetroVietnam và EVN thực hiện phương án xử lý các thủ tục chuyển giao dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, tránh lãng phí và thất thoát trong quá trình chuyển giao.

Cùng với quyết định này, Thủ tướng cũng chỉ đạo thu hồi chủ trương giao Tập đoàn Inter RAO (Nga) nghiên cứu phát triển dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2, công suất 2x600 MW tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình). EVN sẽ là đơn vị tiếp quản, làm chủ đầu tư dự án này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Nhóm PV điều tra

MỚI NHẤT
Bắc Giang: Đốt lò làm chết lúa, Công ty Thạch Bàn bị yêu cầu bồi thường khẩn cấp cho dân
Bắc Giang: Đốt lò làm chết lúa, Công ty Thạch Bàn bị yêu cầu bồi thường khẩn cấp cho dân

(Dân trí) - UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa có công văn gửi Công ty TNHH Thạch Bàn tại xã Nham Sơn - Yên Dũng (Bắc Giang) yêu cầu công ty này bố trí ngay kinh phí chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại do khói lò.

Thứ ba, 31/10/2017 - 08:45

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Dự thảo báo cáo Thủ tướng chính thức bị “tuýt còi”!
Vụ cổ phần hóa HACINCO: Dự thảo báo cáo Thủ tướng chính thức bị “tuýt còi”!

(Dân trí) - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp vừa chính thức ký công văn hỏa tốc gửi Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét và điều chỉnh lại kết luận thanh tra vụ cổ phần hóa HACINCO cho đúng với quy định.

Thứ ba, 31/10/2017 - 07:34

Vụ ly kỳ án giữa thủ đô: ĐBQH chuyển đơn kêu oan đến Chánh án Tòa Hà Nội!
Vụ ly kỳ án giữa thủ đô: ĐBQH chuyển đơn kêu oan đến Chánh án Tòa Hà Nội!

(Dân trí) - Liên quan đến kỳ án khởi tố xong mãi 14 năm sau mới tuyên án phạt tù hai anh em ruột tại Hoài Đức (Hà Nội), bà Trần Thị Quốc Khánh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã có công văn chuyển đơn kêu oan của hai bị cáo này đến Chánh án TAND TP Hà Nội xem xét.

Thứ hai, 30/10/2017 - 02:51

Cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu: Tồn đọng sai phạm, hiểm nguy vẫn rình rập!
Cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu: Tồn đọng sai phạm, hiểm nguy vẫn rình rập!

(Dân trí) - Trước sự kêu cứu của cư dân cụm chung cư 22 phố Vọng, thực hiện Quyết định số 3641/QĐ-TTTP(P1), ngày 20/10/2017, Đoàn thanh tra liên ngành Thanh tra thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hiện trạng việc khắc phục các sai phạm của Công ty Sao Mai đã được Phòng cảnh sát PC&CC Số 1 kết luận tại cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng.

Thứ hai, 30/10/2017 - 08:16

Ninh Bình: Huyện nói gì vụ dân cả thôn “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa?
Ninh Bình: Huyện nói gì vụ dân cả thôn “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc người dân thôn Phú Cường, xã Đức Long kéo nhau “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa, UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho rằng, diện tích đất các hộ dân đòi là “không cần thiết” vì thực tế đã có quy hoạch đất xây dựng và đường vào nhà văn hóa.

Thứ hai, 30/10/2017 - 07:35

Đột phá chọn người tài bị yêu cầu kiểm điểm: "Tình ngay lý gian" ở hai chữ... quy trình!
Đột phá chọn người tài bị yêu cầu kiểm điểm: "Tình ngay lý gian" ở hai chữ... quy trình!

(Dân trí) - “Đáng lẽ ra UBND Tỉnh Bắc Giang cần động viên UBND Huyện Yên Dũng đổi mới trong việc chọn người tài trong công tác đào tạo thế hệ trẻ sau này. Ngược lại họ lại làm những việc mà dư luận xã hội không đồng tình. Tôi nghĩ rằng việc bổ nhiệm cán bộ của UBND Huyện Yên Dũng là trong sáng và đúng đắn. Tôi mong rằng các huyện khác cần học tập tránh hiện tượng bổ nhiệm "con ông cháu cha' ”, ý kiến của bạn đọc Dân trí.

Thứ hai, 30/10/2017 - 07:33

Cà Mau: UBND huyện Thới Bình thực hiện chưa phù hợp theo luật!
Cà Mau: UBND huyện Thới Bình thực hiện chưa phù hợp theo luật!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” xảy ra tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), TAND huyện Thới Bình vào năm 2003 từng nhận định: “Việc tranh chấp đất phát sinh năm 1988 chưa xử lý xong, UBND huyện Thới Bình lại quyết định cấp quyền sử dụng đất cho ông Lịnh là chưa phù hợp về trình tự cấp quyền sử dụng đất theo luật định”.

Chủ nhật, 29/10/2017 - 06:38

Sai phạm tại trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng: Miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng!
Sai phạm tại trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng: Miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng!

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm tại trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Đoàn Thiện Tài do có nhiều sai phạm trong quản lý.

Thứ bảy, 28/10/2017 - 07:42

Vụ làm trái Nghị định của Chính phủ ở Bắc Giang: Cần đẩy mạnh tinh thần xử lý nghiêm của Đảng
Vụ làm trái Nghị định của Chính phủ ở Bắc Giang: Cần đẩy mạnh tinh thần xử lý nghiêm của Đảng

Sau khi có kết luận về những sai phạm ở TP. Bắc Giang, việc ông Dương Văn Thái được thăng chức lên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khiến cho dư luận hoang mang, khó hiểu.

Thứ bảy, 28/10/2017 - 07:27

Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chính quyền vô can do đã làm sai đúng quy trình?
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chính quyền vô can do đã làm sai đúng quy trình?

(Dân trí) - Quyết định cuối cùng của chính quyền tỉnh Thanh Hóa là “vô can” vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ, đẩy dân ra tòa tự tìm cách “phán xử”. Hộ ông Lê Văn Chung tiếp tục “đơn thương độc mã” tìm công lý khi chính quyền… quay lưng.

Thứ bảy, 28/10/2017 - 06:08

Nộp tiền cam kết thi hành án nhưng vẫn bị mang tài sản bán đấu giá: Động thái khó hiểu!
Nộp tiền cam kết thi hành án nhưng vẫn bị mang tài sản bán đấu giá: Động thái khó hiểu!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Nộp tiền cam kết thi hành án nhưng vẫn bị mang tài sản bán đấu giá”, chiều ngày 26/10, gia đình bà Nguyễn Kim Xuân (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đã nộp đủ tiền cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng cách đây 1 tháng, nhưng bà lại nhận được thư mời của ngân hàng để giải quyết nợ quá hạn.

Thứ bảy, 28/10/2017 - 05:50

Khó hiểu hàng loạt dự án bất chấp pháp luật về môi trường "lọt lưới" tại Bắc Giang
Khó hiểu hàng loạt dự án bất chấp pháp luật về môi trường "lọt lưới" tại Bắc Giang

(Dân trí) - Chưa hề được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhưng hàng loạt dự án đã được thi công rầm rộ tại tỉnh Bắc Giang. Điều khó hiểu là không những các dự án này “qua mặt” được cơ quan chức năng mà thậm chí còn được cấp phép xây dựng.

Thứ bảy, 28/10/2017 - 05:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ đột phá bổ nhiệm bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm: Người được chọn có phải người tài?
Vụ đột phá bổ nhiệm bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm: Người được chọn có phải người tài?

(Dân trí) - Quyết định đưa một giáo viên trẻ, có trình độ thạc sỹ toán học, không "con ông cháu cha" về làm Phó phòng giáo dục và đào tạo, vượt qua hơn 20 cá nhân vốn đã được quy hoạch sẵn cho chức danh này, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch huyện Yên Dũng bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì bị cho rằng ký quyết định bổ nhiệm không đúng. Vậy người được chọn có thực sự là người tài?

Thứ năm, 26/10/2017 - 08:10

Bài 1: Cụm công nghiệp công nghệ sạch “quên” bảo vệ môi trường!
Bài 1: Cụm công nghiệp công nghệ sạch “quên” bảo vệ môi trường!

(Dân trí) - Cụm công nghiệp Gia Phú và Gia Vân (Ninh Bình) được cấp phép đầu tư xây dựng công nghiệp công nghệ sạch, tuy nhiên chủ đầu tư hai dự án này lại “quên” lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ngang nhiên xây dựng dự án khi chưa đầy đủ các quy định của pháp luật.

Thứ năm, 26/10/2017 - 07:27

Vụ cổ phần hóa HACINCO: TP Hà Nội chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ!
Vụ cổ phần hóa HACINCO: TP Hà Nội chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ!

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Thanh tra Chính phủ tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra cổ phần hóa tại Hà Nội. Theo đó, còn nhiều vướng mắc trong vụ cổ phần hóa tại Công ty HACINCO được TP Hà Nội đề nghị Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn.

Thứ năm, 26/10/2017 - 07:18

Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chủ tịch tỉnh kết luận, dân bật khóc uất nghẹn!
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chủ tịch tỉnh kết luận, dân bật khóc uất nghẹn!

(Dân trí) - Cuộc đối thoại giữa tỉnh Thanh Hóa với gia đình ông Lê Văn Chung diễn ra “nảy lửa” gần 4 tiếng đồng hồ. Việc làm sai trái của cán bộ thành phố Thanh Hóa được chỉ rõ, tuy nhiên quyết định cuối cùng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khiến người dân bật khóc giữa cơ quan công quyền.

Thứ tư, 25/10/2017 - 01:30

Sở Xây dựng đề nghị quận Tây Hồ kiểm tra kiến nghị xử lý vi phạm trật tự xây dựng
Sở Xây dựng đề nghị quận Tây Hồ kiểm tra kiến nghị xử lý vi phạm trật tự xây dựng

(Dân trí) - Liên quan đến kiến nghị của người dân về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ số 202 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận Tây Hồ.

Thứ tư, 25/10/2017 - 12:14

Bắc Giang: Vi phạm pháp luật về môi trường, Công ty TNHH Thạch Bàn nhận án phạt
Bắc Giang: Vi phạm pháp luật về môi trường, Công ty TNHH Thạch Bàn nhận án phạt

(Dân trí) - Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 105 triệu đồng với Công ty TNHH Thạch Bàn do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thứ tư, 25/10/2017 - 11:46

Vụ doanh nghiệp “cướp” đường công cộng: Công an huyện "thúc" sớm giải quyết dứt điểm!
Vụ doanh nghiệp “cướp” đường công cộng: Công an huyện "thúc" sớm giải quyết dứt điểm!

(Dân trí) - Vì tranh chấp con đường công cộng tại khu phố 7 mà người dân và người quản lí Công ty Hải Lưu đã nhiều lần đánh nhau. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Phú Quốc đề nghị Chủ tịch UBND huyện sớm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp con đường này.

Thứ tư, 25/10/2017 - 11:28

Nhịp cầu bạn đọc số 23: Công dân "tố" UBND Thành phố Huế “có vấn đề” trong việc cấp sổ đỏ!
Nhịp cầu bạn đọc số 23: Công dân "tố" UBND Thành phố Huế “có vấn đề” trong việc cấp sổ đỏ!

(Dân trí) - Tuần qua, ban Bạn đọc báo Dân trí nhận được đơn thư của bạn đọc phản ánh các vấn đề: giải quyết lối đi chung của dân cư khu tập thể Cục Quân huấn; UBND TP.Huế cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bản án đã tuyên 9 năm nhưng chưa được thi hành án ở tỉnh Vĩnh Phúc; các hộ dân khu chung cư số 12 Hàng Than kêu cứu…

Thứ tư, 25/10/2017 - 09:02

Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ!
Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” xảy ra tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), trong một biên bản xác minh vào năm 2002 của TAND huyện Thới Bình, người đại diện thân tộc phía ông Nguyễn Văn Lịnh từng thừa nhận đã chuyển nhượng phần đất cho phía bà Lê Hồng Thấm.

Thứ ba, 24/10/2017 - 12:53

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa sẽ đối thoại với dân vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ!
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa sẽ đối thoại với dân vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ!

(Dân trí) - Sau nhiều năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm được vụ việc thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn được UBND thành phố Thanh Hóa cấp 4 sổ đỏ, chiều nay 24/10 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với hộ ông Nguyễn Văn Chung.

Thứ ba, 24/10/2017 - 12:49

Chiếc cống tắc 4 năm được khơi thông và lời tri ân của Dân trí
Chiếc cống tắc 4 năm được khơi thông và lời tri ân của Dân trí

(Dân trí) - Người xưa có câu: “Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ”, dù vụ việc chưa hẳn đã làm tất cả hài lòng thì với thắng lợi bước đầu này, xin tất cả hãy chung vui cùng bà con 146 Quán Thánh và báo Dân trí chúng tôi.

Thứ ba, 24/10/2017 - 02:49

Ninh Bình: Cụm công nghiệp vi phạm luật, ngang nhiên xây dựng trái phép
Ninh Bình: Cụm công nghiệp vi phạm luật, ngang nhiên xây dựng trái phép

(Dân trí) - Chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên Cụm công nghiệp Cầu Yên (Ninh Bình) vẫn ngang nhiên san lấp mặt bằng, triển khai xây dựng nhiều hạng mục. Bộ TNMT đã chỉ rõ sai phạm, yêu cầu dừng hoạt động, khắc phục nhưng đến nay chủ đầu tư dự án vẫn… làm ngơ.

Thứ hai, 23/10/2017 - 03:03