Quảng Bình: Lên phương án thu hồi đất dự án bệnh viện 1.600 tỷ “đắp chiếu” gần chục năm

Dân trí Liên quan đến dự án bệnh viện 1.600 tỷ đồng “đắp chiếu” gần chục năm, Sở TN-MT Quảng Bình đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh này tiến hành thu hồi đất khi dự án đã hết thời gian giãn tiến độ nhưng vẫn không hoàn thành theo cam kết.
>>Dự án bệnh viện 1.600 tỷ đồng “đắp chiếu” gần chục năm tại Quảng Bình!

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Quảng Bình đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án thu hồi đất đối các dự án đã hết thời gian giãn tiến độ nhưng vẫn không hoàn thành theo cam kết.

Ngoài dự án Bệnh viện Bình An của Công ty TNHH Bệnh viện Bình An, có thêm 2 dự án khác cũng nằm trong diện