Thứ năm, 17/10/2019 - 08:00

Quy hoạch đất bị “đổ nhầm mầu mực” tại Thanh Hoá: Do sai sót về nghiệp vụ!

Dân trí

UBND thị xã Bỉm Sơn đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan đến quy hoạch đất giáo dục chuyển thành đất thương mại dịch vụ trên bản đồ quy hoạch là do sai sót về nghiệp vụ.

Theo UBND thị xã Bỉm Sơn, dự án trường tư thục liên cấp Việt Pháp do Công ty TNHH Bút Việt, đóng trên địa bàn tiểu khu 14, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn (Cty Bút Việt) đề xuất với diện tích đất sử dụng là 16.500m2 tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.

Quy hoạch đất bị “đổ nhầm mầu mực” tại Thanh Hoá: Do sai sót về nghiệp vụ! - 1
Vị trí khu đất được quy hoạch nhầm từ đất giáo dục sang đất thương mại dịch vụ.

Vị trí khu đất nêu trên, theo điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 1/11/2013, nằm trong khu đất quy hoạch là đất giáo dục. Trong đó, phía Tây đường Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 4,6 ha, phía Đông đường Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 3,87 ha.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu phía Đông đường Lý Thường Kiệt, xã Quang Trung được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt tại quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 4/3/2019, diện tích đất 3,87 ha nêu trên có chức năng quy hoạch là đất giáo dục.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thị xã Bỉm Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 25/1/2014, vị trí khu đất nêu trên được quy hoạch là đất giáo dục.

Tuy nhiên, theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Bỉm Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, vị trí đất thể hiện trên bản đồ được quy hoạch là đất dịch vụ thương mại.

Quy hoạch đất bị “đổ nhầm mầu mực” tại Thanh Hoá: Do sai sót về nghiệp vụ! - 2
Việc quy hoạch chồng quy hoạch khiến chủ đầu tư dự án giáo dục gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Thực tế, tại hội nghị thảo luận lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu phía Đông đường Lý Thường Kiệt, xã Quang Trung (vào tháng 1/2019) UBND thị xã xét thấy khu vực này có diện tích đất 8,47 ha đất giáo dục (phía Tây đường Lý Thường Kiệt 4,6 ha, phía Đông đường Lý Thường Kiệt 3,87 ha) không phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thị xã, do vậy có định hướng nghiên cứu điều chỉnh sang đất thương mại dịch vụ.

Tuy nhiên, do quy hoạch chung chưa điều chỉnh nên quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất này vẫn tuân thủ chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chung là đất giáo dục.

UBND thị xã Bỉm Sơn thừa nhận, việc tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng 3,87 ha (quyết định số 1833) từ đất giáo dục sang đất dịch vụ thương mại là do nhầm lẫn, sai sót về nghiệp vụ trước đó.

UBND thị xã Bỉm Sơn đã có văn bản số 1793/UBND-TNMT và số 1795/UBND-TNMT ngày 3/9/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình sai sót trong lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bỉm Sơn.

Quan điểm của UBND thị xã Bỉm Sơn, hiện nay, số lượng cháu học sinh trong độ tuổi Mầm non và Tiểu học trên địa bàn ngày càng tăng. Trong khi đó, cơ sở vật chất các trường công lập chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học; các nhóm lớp Mầm non và Tiểu học quá tải về sĩ số; tình trạng thiếu giáo viên bậc học hiện nay là rất nghiêm trọng.

Dự án đầu tư trường tư thục cấp Mầm non và Tiểu học sẽ góp phần giải quyết được khó khăn nêu trên, đồng thời phù hợp với chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước hiện nay. Vì vậy, UBND thị xã ủng hộ chủ trương dự án đầu tư trường tư thục liên cấp của Cty Bút Việt.

Quy hoạch đất bị “đổ nhầm mầu mực” tại Thanh Hoá: Do sai sót về nghiệp vụ! - 3
UBND thị xã Bỉm Sơn thừa nhận, việc tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng 3,87 ha từ đất giáo dục sang đất dịch vụ thương mại là do nhầm lẫn, sai sót về nghiệp vụ trước đó.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thị xã Bỉm Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quvết định số 341, vị trí khu đất nêu trên là đất giáo dục; việc tham mưu khu đất 3,87 ha sang đất thương mại dịch vụ (theo quyết định số 1833) là sự sai sót nghiệp vụ của UBND thị xã Bỉm Sơn trong khâu hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Vì vậy, UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị UBND tỉnh cho cập nhật và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích 3,87 ha đất nêu trên từ đất thương mại dịch vụ sang đất giáo dục, tạo điều kiện để Cty Bút Việt được nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư lĩnh vực giáo dục.

UBND thị xã Bỉm Sơn cũng đề nghị Cty Bút Việt nghiên cứu hoàn chỉnh lại hồ sơ theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, nộp về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết.

Trần Lê