Thứ năm, 10/05/2018 - 07:29

Hà Nội:

Trưởng chi cục thi hành án yêu cầu công dân phải đủ tuổi mới được tố cáo: Đơn tố cáo đã được thụ lý!

Dân trí

Vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ công ty luật và dư luận sau văn bản cho rằng công dân sinh năm 2000, khi gửi đơn tố cáo chấp hành viên vào năm 2017 là chưa đủ tuổi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, mới đây Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ban hành thông báo mới về việc chấp nhận thụ lý đơn tố cáo của công dân trên.

Như Dân trí đã đưa tin về việc Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức (Hà Nội) ký văn bản trả lời Công ty Luật TNHH Evernew cho rằng một công dân sinh năm 2000, khi gửi đơn tố cáo chấp hành viên vào năm 2017 là chưa đủ tuổi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo. Trả lời này vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ công ty luật và thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đến ngày 24/4/20818, Chi Cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức đã ban hành thông báo số 672 TB/CCTHA về việc thụ lý đơn tố cáo thi hành án.

Thông báo trên căn cứ vào đơn tố cáo lần 3 về thi hành án của ông Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng (sinh ngày 21/9/2000), địa chỉ: thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Nội dung tố cáo: Tố cáo chấp hành viên Hoàng Thị Minh Thư, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức cố ý làm trái quy định pháp luật kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng 45m2 trong tổng số 178m2 đất thuộc hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc quân để đảm bảo khoản thi hành án ông Nguyễn Ngọc Quân, bà Nguyễn Thị Hồng phải trả cho ông Nguyễn Thế Tỵ 809 triệu đồng khi chưa thực hiện quy định khoản 1, điều 74 Luật THADS về phân chia tài sản ảnh hưởng đến quyền lợi của ông.

Ông Nguyễn Ngọc Lân anh trai ông đã có đơn khiếu nại nhưng chưa được giải quyết thì Chấp hành viên đã tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá, ông không được biết thông tin gì về thi hành án và tại buổi cưỡng chế Chấp hành viên đã đập phá phần nhà bếp không có trong danh mục bán đấu giá tài sản.


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức đã có thông báo mới về việc thụ lý đơn tố cáo của công dân sinh năm 2000.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức đã có thông báo mới về việc thụ lý đơn tố cáo của "công dân sinh năm 2000".

Sau khi xem xét đơn tố cáo về thi hành án của ông Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng và các tài liệu do bà Nguyễn Thị Hồng cung cấp, đơn yêu cầu ngày 19/4/2018, Chi cục THADS huyện Hoài Đức đã thụ lý giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng”.

Trước đó, ngày 1/3, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức có công văn do bà Ngô Thu Hường, chi cục trưởng ký gửi Công ty Luật TNHH Evernew.

Chưa được tố cáo vì chưa đủ tuổi

Công văn này để phúc đáp văn bản số 04/CV-LS ngày 07/2/2018 của Công ty Luật TNHH Evernew về việc đề nghị cung cấp thông tin giải quyết đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, địa chỉ: Thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội có đơn tố cáo (Đơn lần 1, lần 2) tố cáo Chấp hành viên Hoàng Thị Thư, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức cố ý làm trái quy định pháp luật kê biên 45m2 trong tổng số 178m2 đất thuộc hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Quân để đảm bảo thi hành án cho ông Quân, bà Hồng (bố, mẹ anh Hưng) khi chưa thực hiện quy định khoản 1, điều 74 Luật THADS về phân chia tài sản.

Anh Nguyễn Ngọc Lân đã có đơn khiếu nại nhưng chưa được giải quyết thì Chấp hành viên đã tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá và anh không được biết thông tin gì về thi hành án.


Chi cục thi hành án huyện Hoài Đức cho rằng công dân chưa đủ tuổi khiếu nại tố cáo.

Chi cục thi hành án huyện Hoài Đức cho rằng công dân chưa đủ tuổi khiếu nại tố cáo.

Theo công văn, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức nhận được Đơn tố cáo lần 1 của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng đề ngày 27/11/2017. Sau khi xem xét, nghiên cứu đơn, hồ sơ thi hành án. Đối chiếu quy định pháp luật về khiếu nại tố cáo Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức cho rằng xét thấy anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng sinh ngày 21/9/2000 chưa đủ tuổi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

“Tiêu đề đơn là tố cáo nhưng nội dung là khiếu nại trình tự, thủ tục của Chấp hành viên về tổ chức kê biên, bán đấu giá và giao tài sản cho người trúng đấu giá nhưng đã hết thời hiệu khiếu nại nên không được thụ lý giải quyết (những nội dung khiếu nại, tố cáo trên đã được giải quyết tại Thông báo số 64/TBTHA ngày 18/10/2016. Quyết định khiếu nại số 03/QĐGQKN ngày 28/4/2017 về việc giải quyết khiếu nại của anh Nguyễn Ngọc Lân anh trai anh Hưng). Chi cục đã ban hành Công văn số 271/CCCCTHADS ngày 11/12/2017 không thụ lý Đơn tố cáo lần 1 của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng và thông báo cho anh Hưng biết theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/2/2018, Chi cục tiếp tục nhận được Đơn tố cáo lần 2 có cùng nội dung như Đơn tố cáo lần 1. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Huyện ủy và UBND huyện Hoài Đức đã chuyển đơn tố cáo lần 2 của anh Hưng đến Chi cục để giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện khoản 4, điều 8 Quy chế Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-THADS ngày 30/9/2013 của Tổng cục trường Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp). Chi cục không giải quyết “Đơn tố cáo lần 2” của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng (lưu đơn)”, công văn của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức cho biết.

Công ty luật “ngao ngán” phản biện chi cục thi hành án dân sự

Sau khi nhận được công văn của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, luật sư Vy Văn Minh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Evernew cho biết: “Chúng tôi đã có văn bản phản hồi lại ngay với cơ quan thi hành án huyện Hoài Đức. Phải nói là chúng tôi thực sự ngao ngán khi phải đi giải thích pháp luật cho một cơ quan thực thi pháp luật”.

Theo đó, Công ty Luật TNHH Evernew phản hồi Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức như sau:

“Thứ nhất, Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Hoài Đức cho rằng nội dung đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng là khiếu nại để xác định hết thời hiệu khiếu nại nhằm từ chối giải quyết đơn tố cáo của anh Hưng là không đúng, bởi vì, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2011 có quy định:

“1. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.”

Trưởng chi cục thi hành án yêu cầu công dân phải đủ tuổi mới được tố cáo: Đơn tố cáo đã được thụ lý! - 3

Công ty Luật TNHH Evernew phản bác quan điểm của cơ quan thi hành án huyện Hoài Đức.

Công ty Luật TNHH Evernew phản bác quan điểm của cơ quan thi hành án huyện Hoài Đức.

Nghiên cứu đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng thì thấy: tiêu đề của đơn đã được ghi rõ ràng là “Đơn tố cáo”, nội dung của đơn thì anh Hưng đã báo cho Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức biết bà Hoàng Thị Thư - Chấp hành viên, là cấp dưới thuộc quyền quản lý trực tiếp của Chi cục trưởng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ như thế nào (đã cố ý làm trái quy định của pháp luật dẫn đến việc xâm hại nghiêm trọng đến quyền tài sản của anh Hưng trong quá trình thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất của Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Quân để thi hành án); anh Hưng đã viện dẫn cơ sở pháp lý, phân tích, chỉ rõ những biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật do bà Hoàng Thị Thư thực hiện; kèm theo đó là những tài liệu, chứng cứ có liên quan. Anh Hưng đã đề nghị Chi cục trưởng xem xét, giải quyết đơn tố cáo của anh Hưng theo đúng quy định của pháp luật.

Do vậy, không thể tùy tiện mà suy luận rằng “Đơn tố cáo” của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng không phải là “Đơn tố cáo”, không có nội dung tố cáo để từ chối giải quyết tố cáo của anh Hưng được?

Thứ hai, theo quy định của Hiến Pháp Việt Nam, Luật Tố cáo năm 2011 và những văn bản hướng dẫn thi hành thì tố cáo là quyền của mọi công dân, không có bất kỳ một văn bản pháp luật nào quy định công dân phải đủ bao nhiêu tuổi thì mới được thực hiện quyền tố cáo. Vì thế, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức cho rằng anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng sinh ngày 21/9/2000 chưa đủ tuổi thực hiện quyền tố cáo là một nhận định không có căn cứ, trái pháp luật.

Thứ ba, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức cho rằng “Những nội dung khiếu nại, tố cáo trên đã được giải quyết tại Thông báo số 64/TBTHA ngày 18/10/2016, Quyết định khiếu nại số 03/QĐGQKN ngày 28/4/2017 về việc giải quyết khiếu nại của anh Nguyễn Ngọc Lân anh trai anh Hưng”, chúng tôi nhận thấy, Chi cục trưởng đang mắc sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức và thực thi công vụ. Mặc dù anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng và anh trai là Nguyễn Ngọc Lân cùng trong hộ gia đình nhưng họ là 2 chủ thể pháp luật khác nhau, độc lập với nhau khi tham gia các giao dịch dân sự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

Việc anh Lân khiếu nại, tố cáo là việc của anh Lân, và anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng cũng vậy. Cho nên, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức không thể lấy nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của người này để làm kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của người kia được?”.

Từ đó, Công ty Luật TNHH Evernew đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức giải quyết Đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng theo đúng quy định của pháp luật.

Công văn phúc đáp của Công ty Luật TNHH Evernew gửi Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức đồng thời còn được công ty gửi đến Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội, Bí thư huyện ủy Hoài Đức, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Viện trưởng VKSND huyện Hoài Đức.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế - Ngọc Hân