Thứ hai, 13/07/2015 - 10:33

VKSND Tối cao yêu cầu Cục thi hành án Bình Dương xem xét đơn tố cáo của công dân

Dân trí

Nhận được đơn tố cáo của công dân tố cáo Chấp hành viên Trần Ngọc Anh - Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An dùng biện pháp cưỡng chế buộc Công ty Sing Sing giao tài sản không có trong bản án; tài sản chưa kê biện định giá, VKSND Tối cao yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương kiểm tra lại toàn bộ những nội dung tố cáo và báo cáo kết quả.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao) vừa có Công văn Số: 2201/VKSTC-V11 gửi Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương với nội dung: Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhận được đơn của bà Châu Ngọc Phụng có địa chỉ tại số 44-46 Bình Tây, phường 1, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tố cáo Chấp hành viên Trần Ngọc Anh - Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An dùng biện pháp cưỡng chế buộc Công ty Sing Sing giao tài sản không có trong bản án; tài sản chưa kê biện định giá để giao cho Công ty CNE GLOBAL đang tháo dỡ máy móc, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của Công ty Sing Sing. Sau khi nghiên cứu nội dung của đơn tố cáo và các tài liệu có liên quan:

Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 35/2012/QĐSY-KDTM ngày 14/9/2012 của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An buộc Công ty Sing Sing phải trả cho Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam số tiền 35.550.252.530 đồng (Ba mươi lăm tỷ, năm trăm năm mươi triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn, năm trăm ba mươi đồng) cả vốn và lãi; hết hạn thanh toán mà không trả hết khoản nợ thì Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ. tài sản gồm: Dây chuyền đồng bộ máy sản xuất bánh qui và các thiết bị phụ trợ (có danh mục kèm theo tại Hợp đồng thế chấp số 0179/2010 ngày 27/11/2010) và quyền sử dụng đất tại một số nơi khác.

VKSND Tối cao yêu cầu Cục thi hành án Bình Dương xem xét đơn tố cáo của công dân.
VKSND Tối cao yêu cầu Cục thi hành án Bình Dương xem xét đơn tố cáo của công dân.
VKSND Tối cao yêu cầu Cục thi hành án Bình Dương xem xét đơn tố cáo của công dân.

Ngày 21/12/2012 Chi cục thi hành án dân sự thị xã Dĩ An ra quyết định THA số 729/QĐ-CCTHA yêu cầu Công ty Sing Sing thực hiện nghĩa vụ của mình theo nội dung Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 35/2012/QĐSY-KDTM ngày 14/9/2012 của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, hết thời hạn tự nguyện theo quy định của pháp luật Công ty Sing Sing không thực hiện nên Chấp hành viên ra Quyết định cưỡng chế số 32/QĐ ngày 11/04/2013 với nội dung kê biên Toàn bộ máy móc, trang thiết bị là động sản của Công ty Sing Sing. Tại chứng cứ thẩm định số 368/ĐS/2013/CT-ĐA ngày 10/10/2013 với giá là 24.862.755.000 đồng (theo bảng kê chi tiết tài sản được thẩm định giá)”.

Theo công văn, nội dụng đơn tố cáo của bà Phụng phản ánh rằng căn cứ vào Hợp đồng thế chấp tài sản và Chứng thư thẩm định giá thì Chấp hành viên đã giao 10 chi tiết tài sản không có trong Quyết định của Tòa án và cũng chưa được định giá, bán đấu giá.

“Từ những nội dung tố cáo nêu trên, để đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng pháp luật, tránh khiếu nại tố cáo kéo dài, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương kiểm tra lại toàn bộ những nội dung tố cáo của đương sự và báo cáo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 11) trước ngày 30/6/2015”, VKSND Tối cao yêu cầu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

(Email: anhthe@dantri.com.vn)