Thứ năm, 26/10/2017 - 07:18

Bài 47:

Vụ cổ phần hóa HACINCO: TP Hà Nội chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ!

Dân trí

UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Thanh tra Chính phủ tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra cổ phần hóa tại Hà Nội. Theo đó, còn nhiều vướng mắc trong vụ cổ phần hóa tại Công ty HACINCO được TP Hà Nội đề nghị Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn.

Nhiều vấn đề cốt lõi chưa sáng tỏ

UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 5080/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch ký gửi Thanh tra Chính phủ ngày 16/10/2017.

Liên quan đến vụ cổ phần hóa tai tiếng tại Công ty HACINCO, UBND TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Sở tài chính tích cực phối hợp với các Sở ngành và doanh nghiệp thực hiện theo chỉ đạo của thành ủy Hà Nội tại thông báo số 514 - TB/TU ngày 30/12/2016 và chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 440/UBND - KT ngày 08/02/2017 về việc triển khai thực hiện chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội thành công ty cổ phần theo phương án xử lý tại Kết luận thanh tra số 2125/KL - TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ.

Vụ cổ phần hóa HACINCO: TP Hà Nội chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ! - 1


UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 5080/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch ký gửi Thanh tra Chính phủ ngày 16/10/2017.

UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 5080/UBND-KT do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch ký gửi Thanh tra Chính phủ ngày 16/10/2017.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện , UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục nhận được các kiến nghị của nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư NCX tại các công văn Số 61/NCX ngày 10/01/2017, số 64/NCX ngày 16/01/2017, số 70/ĐKN/NCX ngày 16/02/2017, số 74/NCX ngày 21/02/2017, số 18/2017/NCX ngày 08/6/2017 và số 26/NCX ngày 31/7/2017 về việc giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc khi cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, trong đó không thống nhất với nội dung kết luận thanh tra số 2125/KL - TTCP.

Để giải quyết triệt để các kiến nghị của các nhà đầu tư, tạo điều kiện để UBND Thành phố sớm hoàn thành chuyển công ty Đầu tư xây dưng số 2 Hà nội thành công ty cổ phần, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, đề nghị Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể đối với các nội dung:

Thứ nhất, về cơ chế trả lãi cho nhà đầu tư, cũng như thu nộp lại cổ tức, lãi phát sinh từ năm 1998 đến nay khi đã giảm trừ 397.100.000 đồng từ cơ cấu vốn cổ đông mua ưu đãi sang vốn cổ đông mua đấu giá với số lượng cổ phần ưu đãi đã bán cho 169 cán bộ công nhân viên khi cổ phần khách sạn Hancinco năm 1998.

Thứ hai, việc xử lí tài chính giai đoạn hậu cổ phần, xác định vốn Nhà nước tại thời điểm bàn giao. Do thời điểm xác đinh giá trị doanh nghiệp là 31/12/2004 nhưng do có tồn tại, vướng mắc nên chưa quyết định chuyển sang công ty cổ phần (chưa có giấy chứng nhận đăng kí công ty cổ phần), đến nay đã trên 12 năm, vượt thời gian so với quy định của chế độ chính sách trước đây cũng như hiện tại, tình hình tài chính, tài sản của doanh nghiệp có nhiều thay đổi so với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Thứ ba, về phương án xử lí đề nghị mua cổ phần của người lao động làm việc từ 2005 đến nay.

UBND TP Hà Nội cho biết: Trong quá trình thực hiện chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành công ty cổ phần theo Kết luận thanh tra số 2125/KL - TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính Phủ nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính Phủ để xem xét, chỉ đạo, báo cáo Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành lên quan để xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Bộ Tài chính từng bày tỏ quan điểm thế nào về vụ cổ phần hóa tại Công ty HACINCO?

Vụ cổ phần hóa tai tiếng tại Công ty HACINCO đã kéo dài hơn một thập kỷ với những sai phạm đã được nhiều Bộ, ngành và cơ quan công an kết luận khiến dư luận cả nước hết sức bức xúc. Trước sự việc UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể nhiều nội dung phải thực hiện, vậy Bộ Tài chính đã từng có quan điểm như thế nào về vụ việc này?


Bộ Tài chính đã từng có quan điểm về sai phạm trong vụ cổ phần hóa tại Công ty HACINCO.

Bộ Tài chính đã từng có quan điểm về sai phạm trong vụ cổ phần hóa tại Công ty HACINCO.

Ngày 11/9/2006, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11083/BTC-TCDN gửi Sở Tài chính về việc triển khai cổ phần hóa Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Bộ Tài Chính đưa ra quan điểm chính thức cho rằng:

Thứ nhất, việc một số nhà đầu tư thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội là không đúng chế độ Nhà nước đã quy định. Do đó, việc tiến hành Đại hội cổ đông tại doanh nghiệp này chưa đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do việc chuyển nợ thành vốn góp có sự thỏa thuận có doanh nghiệp, mặt khác đến nay các nhà đầu tư cũng đã nộp tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp, nên để tạo điều kiện cho Công ty sớm hoàn thành công tác chuyển đổi đúng quy định pháp luật, đề nghị Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo:

Kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với những người có liên quan đến việc thỏa thuận chuyển nợ thành vốn góp chưa đúng chế độ Nhà nước quy định.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông để cho ý kiến về tính hợp pháp của quyền bỏ phiếu của các cổ đông sở hữu cổ phần chuyển nợ nói trên hoặc phải tiến hành lại Đại hội đồng cổ đông lần đầu như đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội.

Thứ hai, theo quy định tại điểm 5.1 mục B phần V Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính thì trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, cơ quan thực hiện đấu giá và nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua bán cổ phần về tài khoản của doanh nghiệp cổ phần hóa. Do đó, việc quy định phải nộp tiền thu từ bán cổ phần lần đầu vào tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp tại Kho bạc Hà Nội là không đúng với quy định này.

Nguyên giám đốc Công ty HACINCO cùng người thân thâu tóm cổ phần ưu đãi như thế nào?

Ngày 16/1/2007, Công an TP Hà Nội đã có báo cáo số 07/CV/CAHN (PC15) do Đại tá Đỗ Kim Tuyến - Phó giám đốc ký chỉ rõ 5 sai phạm trong quả trình cổ phần hóa tại Công ty HACINCO.

Vụ cổ phần hóa HACINCO: TP Hà Nội chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ! - 4


Công an TP Hà Nội chỉ rõ các sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO và sai phạm của cá nhân nguyễn giám đốc Công ty Nguyễn Chí Sỹ.

Công an TP Hà Nội chỉ rõ các sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO và sai phạm của cá nhân nguyễn giám đốc Công ty Nguyễn Chí Sỹ.

Thứ nhất, thực hiện chế độ bán cổ phần ưu đãi: Theo văn bản số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 của Bộ lao động thương binh xã hội và văn bản số 133/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 5/5/2006 của Sở lao động thương binh xã hội Hà nội, trong thực hiện chế độ cổ phần ưu đãi Công ty đầu tư xây dựng số 2 đã thực hiện 2 lần với 498 cán bộ công nhân viên vì vậy với tổng số 3.281 năm = 328.100 cổ phần ưu đãi bán không đúng chính sách chế độ.

Ngay sau khi xác định cổ phần ưu đãi đã xuất hiện tình trạng một số cán bộ chủ chốt mua gom cổ phần ưu đãi của cán bộ công nhân viên (CBCNV). Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Giám đốc Công ty 2, mua gom 92.300 cổ phần của 40 CBCNV; Ông Nguyễn Đình Chiến (anh ruột ông Nguyễn Chí Sỹ - Giám đốc Công ty) mua gom 71.810 cổ phần của 41 CBNV; Bà Nguyễn Thị Vinh - Giám đốc khách sạn thể thao (em ruột ông Sỹ) mua gom 22.000 cổ phần của 15 CBCNV.

Công an TP Hà Nội khẳng định: Việc làm trên vi phạm quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ và ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi.

Thứ hai, thực hiện chuyển nợ thành vốn góp sai quy định. Thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán kết quả đấu giá trái quy định tại Điều 12 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 với số tiền 7.571.500.000 đồng (phần chuyển nợ thành vốn góp không có trong phương án cổ phần hóa của Công ty đầu tư xây dựng số 2) trong đó có 3 người là người nhà ông Sỹ - giám đốc, điển hình trường hợp góp vốn khống như: Ông Lê Đình Hưng, Số 4 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội, danh sách góp vốn 2 tỷ nhưng thực tế góp có 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Phú Quang - 56 Thuốc Bắc - HN - danh sách góp vốn 1,8 tỷ đồng, nhưng thực tế không có khế ước vay nợ.

Công an TP Hà Nội khẳng định: Vì việc chuyển nợ thành vốn góp không đúng nên đã có 21 nhà đầu tư không đủ tư cách tham gia đại hội cổ đông.

Thứ ba, việc tổ chức Đại hội cổ đông: Ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2005 tổ chức Đại hội cổ đông vi phạm Điều 72 và Điều 74 Luật doanh nghiệp. Cụ thể: Không báo cáo danh sách nhà đầu tư với cơ quan cấp trên; Một số nhà đầu tư không đủ tư cách tham gia Đại hội cổ đông (vi phạm được nêu ở mục 1 và 2); Giấy triệu tập cuộc họp theo quy định phải đưa trước 7 ngày nhưng thực tế đưa giấy triệu tập trước một ngày là trái quy định.

Thứ tư, sai phạm của các cơ quan chức năng: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt và Trung tâm chứng khoán Hà Nội không kiểm tra phát hiện và hướng dẫn kịp thời các hồ sơ chuyển nợ không đủ điều kiện thực hiện cổ phần ưu đãi 2 lần với 498 cán bộ nhân viên cũng như trách nhiệm trong việc tư vấn Đại hội cổ đông của Công ty đầu tư xây dựng số 2 dẫn đến việc thực hiện chuyển nợ sai quy định, Đại hội cổ đông không đúng quy định.Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội chưa thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát quá trình cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2, chưa phát hiện kịp thời các sai sót của Công ty để báo cáo UBNDTP xem xét xử lý.

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội đã kết luận vi phạm của cá nhân ông Nguyễn Chí Sỹ - Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 như sau: Doanh nghiệp liên tục lỗ cụ thể năm 2004 lỗ 1,9 tỷ, năm 2005 lỗ 7,4 tỷ đồng, đây là trách nhiệm của Giám đốc Công ty.

“Đối với những sai phạm trong tổ chức cổ phần hóa Công ty đầu tư xây dựng số 2, trách nhiệm thuộc Giám đốc Công ty. Một số người nhà thân quen của Giám đốc Công ty mua gom cổ phiếu ưu đãi và góp vốn khống gây bức xúc dư luận với các nhà đầu tư.

Việc chi trả lãi suất tiền vay cho cán bộ nhân viên và người nhà ông Sỹ không thực hiện đúng quy định, trong đó có cá nhân ông Sỹ. Danh sách bước đầu cho thấy với 8 người cho Công ty vay vốn đã trả lãi suất không đúng gây thiệt hại 110 triệu đồng. Trong đó cá nhân ông Sỹ được hưởng 49 triệu đồng”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế