Thứ hai, 19/09/2016 - 07:55

Thanh Hoá:

Vụ mượn hồ sơ rút tiền ngân sách: Chủ tịch xã “dính” hàng loạt sai phạm!

Dân trí

Liên quan đến vụ việc Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa mượn hồ sơ của đơn vị trước đây được thuê tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công để rút tiền ngân sách Nhà nước. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hậu Lộc đã có thông báo về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với vị chủ tịch xã này.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, mặc dù công trình làm đường giao thông nội đồng do các làng trong xã tự thiết kế và triển khai thi công. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc đã mượn hồ sơ của đơn vị trước đây được thuê tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công để rút tiền ngân sách Nhà nước.

Kiến nghị của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hậu Lộc về những sai phạm của ông Đỗ Văn Tám
Kiến nghị của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hậu Lộc về những sai phạm của ông Đỗ Văn Tám

Để làm rõ những dấu hiệu vi phạm của Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, Huyện ủy Hậu Lộc đã thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Đỗ Văn Tám - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc.

Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hậu Lộc về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm với ông Đỗ Văn Tám. Trong 3 năm (2013-2015), với nhiệm vụ được giao là Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ông Tám đã có những khuyết điểm, vi phạm như: Không chấp hành đúng các quy định Nhà nước về quản lý tài chính, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ đạo UBND xã thực hiện trái nguyên tắc, chế độ, quy định về thu, chi tài chính đối với số tiền 269 triệu của ngân sách tỉnh hỗ trợ cho xã Cầu Lộc theo quyết định số 1304/QĐ-UBND, ngày 29/4/2009 của UBND Thanh Hóa để thanh toán cho công ty Đại Lộc và nhận tăng số tiền hơn 63 triệu đồng, do tính sai trong tổng giá trị 775.880.000 đồng nhưng không báo cáo và hoàn trả về ngân sách huyện.

Ông Tám còn phát ngôn thiếu thống nhất trong việc lập hồ sơ tiếp nhận vốn hỗ trợ của Nhà nước theo quyết định 1304, làm ảnh hưởng lòng tin của nhân dân với tổ chức Đảng và quản lý Nhà nước ở địa phương. Thiếu trách nhiệm trong việc triển khai sử dụng 40 tấn xi măng theo quyết định 1444/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Với những khuyết điểm nêu trên, ông Tám đã vi phạm Điểm 9, Quy định 47 - QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định về những điều Đảng viên không được làm; vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 15, Quy định 181 - QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm. Vi phạm của ông Tám đã làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và cá nhân ông Tám.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hậu Lộc yêu cầu Đảng ủy xã Cầu Lộc xem xét và thực hiện quy trình kỷ luật đảng đối với ông Tám theo quy định của điều lệ Đảng và báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Huyện ủy trước ngày 10/9.

Đối với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Cầu Lộc tham mưu Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng có liên quan thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với ông Đỗ Văn Tám.

Yêu cầu ông Tám làm bản kiểm điểm về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên và tự nhận một trong các hình thức kỷ luật của Đảng để các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng đề nghị, UBND huyện thu hồi số tiền 269 triệu đồng do sử dụng sai mục đích trong việc thanh toán cho Công ty Đại Lộc; thu hồi 63.070.000 đồng do tính sai thuộc nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định 1304 của UBNĐ tỉnh Thanh Hóa về tài khoản chờ xử lý của huyện Hậu Lộc.

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp cũng phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong thẩm định hồ sơ cấp vốn hỗ trợ theo Quyết định 1304 của UBNĐ tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy giao đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Thông báo này và báo cáo kết quả với Thường trực Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 15, Quy định 181 - QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định: Dùng công quỹ của Nhà nước, tập thể hoặc tiền, tài sản của các tổ chức, cá nhân đóng góp để giao dịch, biếu xén, hối lộ hoặc sử dụng trái quy định.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn chỉ đạo giao Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc kiểm tra, xác minh, làm rõ xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh .

Duy Tuyên