Thứ năm, 01/08/2019 - 06:14

Bài 8:

Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vụ thu hồi đất 20 năm chưa đền bù cho dân!

Dân trí

Sau hơn 3 tháng Thanh tra tỉnh và Sở TN – MT chưa có báo cáo thường trực UBND tỉnh Kiên Giang về khiếu nại đất đai của ông Trương Văn Hương, Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu hai cơ quan này khẩn trương báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào 9/8.

Ngày 24/7, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang có công văn gửi Chánh thanh tra tỉnh về việc đôn đốc thực hiện ý kiên chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh xung quanh khiếu nại về đất đai của ông Trương Văn Hương – thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

Theo công văn, ngày 15/7/2019, UBND tỉnh nhận được đơn của ông Trương Văn Hương với nội dung: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc bồi thường đất đai và hoa màu cho ông đúng theo quy định pháp luật.

Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vụ thu hồi đất 20 năm chưa đền bù cho dân! - 1
Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vụ thu hồi đất 20 năm chưa đền bù cho dân! - 2

Công văn đôn đốc của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang gửi Thanh tra tỉnh yêu cầu cơ quan này khẩn trương làm báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chậm nhất vào 9/8

Liên quan đến việc nêu trên, ngày 24/4/2019 Văn phòng UBND tỉnh có công văn 2265/VP – TCD về việc thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN –MT, các sở ngành và địa phương có liên quan kiểm tra, làm rõ hồ sơ, tài liệu từng vụ việc cụ thể (lưu ý giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại của ông Trương Văn Hương theo thông báo số 187/TB - UBND), kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban tiếp công dân Tỉnh) trước ngày 17/5/2019 để xem xét, có ý kiến.

Tuy nhiên đến ngày 22/7/2019 UBND tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo của Thanh tra tỉnh, đồng thời ông Trương Văn Hương tiếp tục có đơn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vụ thu hồi đất 20 năm chưa đền bù cho dân! - 3

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN - MT và các ngành liên quan kiểm tra  vụ khiếu nại ông Trương Văn Hương và có báo cáo vào 17/5

Thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh khẩn trương lập văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban tiếp công dân tỉnh) chậm nhất vào ngày 9/8/2019 để tổng hợp vào danh sách vào vụ việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai gần nhất.

Ông Trương Văn Hương chia sẻ: “Tôi rất biết ơn Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tiếp nhận đơn và liên tục có những văn bản đôn đốc, thậm chí nhắc nhở hai ba lần các cơ quan chức năng liên quan để sớm giải quyết vụ việc cho tôi. Tuy nhiên, trong khi cấp trên (UBND tỉnh) “nóng” xem xét giải quyết cho người dân, còn UBND huyện và nay tới Thanh tra tỉnh thì “lạnh” tanh trước nổi khổ của gia đình tôi. Cũng vì hàng ngàn mét vuông đất bị thu hồi gần 20 năm qua chưa đền bù mà gia đình tôi có ngần ấy thời gian “đội đơn”khiếu nài đến bây giờ. Tôi đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm việc bồi thường đất, hoa màu cho gia đình tôi theo quy định pháp luật”.

Diễn biến vụ việc…

Như Dân trí đã thông tin, theo ông Trương Văn Hương trình bày, năm 1999, UBND huyện Kiên Lương thu hồi 57.400m2 đất của ông làm khu đô thị Ba Hòn, một số công trình nhà nước nhưng đến nay có hàng ngàn mét vuông đất của ông không quyết định thu hồi và chưa đền bù đất đai cho ông Hương.

Từ nhiều năm qua, ông Hương có đơn khiếu nại từ tỉnh đến trung ương nhưng đến nay vụ việc của ông vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đầu năm 2017, ông Hương tiếp tục làm đơn gửi đến UBND huyện Kiên Lương và được đơn vị này thụ lí. Nhưng hơn một năm trôi qua vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ; ông Hương cho rằng huyện Kiên Lương đã vi phạm luật khiếu nại tố cáo…

Yêu cầu báo cáo Chủ tịch tỉnh Kiên Giang vụ thu hồi đất 20 năm chưa đền bù cho dân! - 4

Tính đến thời điểm hiện tại, còn hàng ngàn mét vuông đất của ông Trương Văn Hương mà UBND huyện đã thu hồi từ 1999 đến nay vẫn chưa đền bù

Đến tháng 7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng nhiều lần ra văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện Kiên Lương, kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất đai để có phương án đề bù hỗ trợ cho ông Hương theo qui định pháp luật.

Đến tháng 4/2019, UBND huyện Kiên Lương đã kiểm tra, xác minh và có báo cáo gửi về UBND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục giao cho Thanh tra tỉnh, Sở TN –MT, ngành chức năng và địa phương kiểm tra lại vụ việc và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 17/5.

Theo ông Hương cho biết, qua nhiều lần kiểm tra đo đạc, ngành chức năng xác định tổng diện tích thực tế mà huyện lấy chỉ hơn 45.000m2 (ông Hương yêu cầu 57.400m2), trong đó có gần 18.000m2 đất chưa thu hồi; diện tích đã thu hồi nhưng chưa bồi thường hơn 2.700m2.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tiếp vụ việc có nhiều khuất tất này.

Nguyễn Hành