Thứ tư, 11/12/2019 - 13:33

Giá đất Thừa Thiên Huế sẽ tăng bình quân 30%

Dân trí

Ngày 10/12, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ 1/1/2020 giai đoạn 5 năm từ 2020 đến 2024, giá đất cơ bản sẽ tăng 30%. Giá đất này cơ bản tiệm cận 80-85% so với giá thị trường. Chênh lệch giá giữa các vùng không quá 30%.

Qua đánh giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, mức giá đất ở đô thị cao nhất sẽ là 65 triệu đồng/m2 (vị trí 1, loại đường 1A ở địa bàn TP Huế). Các địa phương lân cận có giá đất từ 200 ngàn đồng đến 9,2 triệu đồng/m2. Riêng giá đất nông nghiệp ở đồng bằng cao nhất (vị trí 1) là 30 ngàn đồng/m2.

Giá đất Thừa Thiên Huế sẽ tăng bình quân 30% - 1

Bảng giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tăng 30% vào đầu năm 2020

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá bảng giá đất mới tăng 30% so với bảng giá đất hiện hành là phù hợp với tình hình định hướng, xu hướng phát triển, môi trường đầu tư và nghĩa vụ thực hiện tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên điều kiện thực tế của địa phương.

Mức tăng giá đất dựa trên các cơ sở như: mức thu nhập bình quân đầu người tại tỉnh năm 2018 là 39,4 triệu đồng, trong năm 2019 này ước tính là 42,1 triệu đồng; đóng góp ngành thương mại vào tổng sản phẩm của tỉnh đạt tỷ trọng 9-11% năm 2020, 12-15% năm 2025; GDP thương mại năm 2020,2025 lần lượt đạt 7.500-8.500 tỷ đồng, 13.100-17.500 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2020,2025 dự ước đạt 75.000-81.000 tỷ đồng, 180.000-200.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 1,25 tỷ USD, năm 2025 đạt 2,6 tỷ USD…

Bảng giá đất mới này khi ban hành vào đầu năm 2020, theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, sẽ có tác động lớn đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến công khai bảng giá đất; rà soát, thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo công bằng, tránh khiếu kiện khiếu nại.

Giá đất Thừa Thiên Huế sẽ tăng bình quân 30% - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (phải) và Chủ tịch UBND TP Huế - Hoàng Hải Minh (trái) cùng các trưởng phòng ban đi khảo sát tình hình thực tế tại các trục đường TP Huế

Hiện tại, giá đất tại các vị trí tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ như các vùng đất ven biển, ven đầm phá, đất rừng sản xuất dọc các tuyến đường có điều kiện thuận lợi về khai thác, vận chuyển chưa được đề cập. HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh cần quan tâm đến yếu tố lợi thế này.

Đại Dương

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm