Thứ tư, 13/02/2019 - 09:14

Thái Nguyên được chuyển đổi 15,7 ha trồng lúa làm dự án

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để làm dự án.

Việc chuyển đổi số ha trên, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên thực biện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

dat lua du an.jpg

Thủ tướng cho phép tỉnh Thái Nguyên được chuyển đổi hơn 15,7ha đất lúa thành đất dự án

Để giám sát, hướng dẫn việc chuyển đổi đúng mục đích diện tích đất trồng lúa trên, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Thủ tướng.

Mấy năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển đổi khá nhiều diện tích đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, phục vụ các dự án của địa phương này.

Trong năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển đổi 1.476 ha đất nông nghiệp. Ngày 8/12/2018, HĐND tỉnh này ra Nghị quyết sẽ tiếp tục chuyển đổi thêm 3.356 ha đất nông nghiệp trong năm 2019.

Nghị quyết 25 ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất thông qua 303 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang thực hiện năm 2019 với diện tích sử dụng đất là 1.555 ha, trong đó có sử dụng 632 ha đất chuyên trồng lúa và 0,44 ha đất rừng phòng hộ.

HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng đã thông qua 352 công trình dự án đăng kí mới trong năm 2019 với diện tích sử dụng đất là 2.589 ha có sử dụng 825 ha đất chuyên trồng lúa và 0,03 đất rừng đặc dụng.

An Linh

Tin liên quan

Mới nhất