Thứ tư, 02/08/2017 - 08:16

Chuyện “lò nóng”, “củi tươi” và những người giữ lửa

Dân trí

Xin nói luôn, “lò nóng”, “củi tươi” là những cụm từ được nhắc đến trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Còn những người giữ lửa, đó là tất cả những cơ quan có trách nhiệm này, đặc biệt là UB Kiểm tra Trung ương, tác giả của những thông báo “nảy lửa” gần đây.


Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, nơi ban hành những thông báo “nảy lửa”

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, nơi ban hành những thông báo “nảy lửa”

Đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội.

"Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong. Đây là kinh nghiệm rất quý. Tạo ra được xu thế, được phong trào mới là cơ bản.

Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”. Tổng Bí thư tâm sự.

Có thể nói, chưa bao giờ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lại quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả như bây giờ. Có được điều này chính là bởi sự chuẩn bị kỹ càng, có bài bản, có chiến lược, chiến thuật rất cụ thể.

Vì thế, công cuộc phòng chống tham nhũng từ bước lẻ tẻ trước đây, bây giờ đã “thành phong trào, thành một xu thế” mà như Tổng Bí thư nói một cách hình ảnh “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”.

Vậy ai là tác giả “nhóm lò” và làm cho “cái lò nóng lên”?

Tất nhiên, phòng chống tham nhũng là khát vọng của nhân dân và là trách nhiệm của Đảng cầm quyền đối với nhân dân. Do đó cũng tất nhiên, người “nhóm lò” và “giữ lửa” phải thuộc về Đảng mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các cơ quan có trách nhiệm.

Tuy nhiên, không thể không nhắc đến “tâm lò”, nơi luôn phát ra những thông báo “nảy lửa”, làm khiếp sợ bọn quan tham, đó là UB Kiểm tra Trung ương.

Bằng cách làm khoa học, bài bản, có lý, có tình, đúng quyền hạn và trách nhiệm, không “nhầm chân”, “lấn sân”, UB Kiểm tra Trung ương luôn đưa ra những kết luận chính xác, thỏa đáng và thuyết phục.

Khi đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình thì trực tiếp đề ra phương án xử lý, không thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình thì đề xuất, kiến nghị, UB Kiểm tra Trung ương luôn thực hiện đúng và đủ quyền hạn cũng như trách nhiệm của mình.

Không nể nang, không khoan nhượng và không có “vùng cấm”, UB Kiểm tra Trung ương đã đề xuất với Đảng, Nhà nước thi hành kỉ luật từ những quan chức đã về hưu cho đến Ủy viên Bộ chính trị đương chức vi phạm.

Đây là những điều chưa từng có trong tiền lệ, xóa đi những “thành ngữ” như “hạ cánh an toàn”, “tắm từ vai tắm xuống”.

Giờ đây, “lò” đã nóng và gió đã nổi. Công cuộc phòng chống tham nhũng đã “trở thành phong trào, thành một xu thế”, “củi tươi cũng phải cháy”, không ai đứng ngoài và được phép đứng ngoài “cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được” như lời của Tổng Bí thư.

Bùi Hoàng Tám