Chủ nhật, 25/01/2015 - 06:25

Không giam được trí óc

Dân trí

"Tiêu biểu nhất trong tập Thơ Xuân Thủy là bài thơ Không giam được trí óc, một bài thơ đáng được khắc bia đá trong bảo tàng ở các nhà tù đế quốc để làm chứng tích lịch sử. Đó là nhận xét của Nhà thơ Ngô Quân Miện trên báo Nhân dân ngày 11/9/2009. Nhà cách mạng Xuân Thủy (1912 - 1985) là một nhà ngoại giao, nhà thơ và nhà báo xuất sắc. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)


Không giam được trí óc

Ðế quốc tù ta, ta chẳng tù
Ta còn bộ óc, ta không lo
Giam người khóa cả chân tay lại
Chẳng thể ngăn ta nghĩ tự do.

                                      Xuân Thủy