Thôi việc theo nguyện vọng có được hưởng trợ cấp?

Ngày 30/12/2011, ông Đỗ Văn Phương (dovanphuong998@...) được Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước ra quyết định công nhận kết quả tuyển dụng làm viên chức tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh, hiện ông có dự định thôi việc.

 (Ảnh minh họa)
 (Ảnh minh họa)

Ông Phương hỏi, nếu ông thôi việc theo nguyện vọng thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Phương hỏi như sau:

Liên minh Hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế - xã hội do các HTX, liên hiệp HTX tự nguyện cùng nhau thành lập. Liên minh HTX được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh HTX được thành lập ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Điểm 8, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, thì Liên minh HTX Việt Nam là 1 trong 28 tổ chức thuộc danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Ngày 16/4/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2013 và thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ.

Ngày 19/6/2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BNV sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV đã được sửa đổi theo Điều 1 Thông tư số 03/2014/TT-BNV quy định chế độ, chính sách đối với người công tác tại hội có tính chất đặc thù như sau:

- Được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao, hàng năm có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế việc sử dụng biên chế theo quy định. Các hội có tính chất đặc thù không phân bổ số biên chế được giao của hội cho các pháp nhân thuộc hội và các hội thành viên.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các hội có tính chất đặc thù lập hồ sơ điều chỉnh biên chế gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý biên chế xem xét, quyết định.

Hồ sơ điều chỉnh biên chế gồm văn bản đề nghị, đề án điều chỉnh biên chế, xác định vị trí việc làm phù hợp với mô hình tổ chức, quy mô hoạt động, các tài liệu liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh biên chế của hội.

- Đối với công chức được luân chuyển làm việc tại các hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật về công chức.

- Đối với những người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, chế độ, chính sách áp dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật được bầu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, thì ngoài lương hưu, được hưởng thù lao từ ngân sách Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

Trường hợp được hưởng trợ cấp khi thôi việc

Đối với trường hợp ông Đỗ Văn Phương, căn cứ Điểm c, khoản 1, Điều 7 Thông tư 03/2013/TT-BNV, thì những người được tuyển dụng vào Liên minh HTX tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, chế độ, chính sách áp dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có quy định về chế độ thôi việc theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Đến nay do điều kiện gia đình có con nhỏ, kinh tế gặp khó khăn nên ông Phương có nguyện vọng thôi việc trở về quê. Căn cứ Điểm a, khoản 1 Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ông Phương sẽ được giải quyết thôi việc khi có đơn tự nguyện xin thôi việc được Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đồng ý bằng văn bản.

Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định: Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 1/1/2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

Theo đó, trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của ông Phương từ ngày 30/12/2011 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp. Ông Phương sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 3 tháng, nếu có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Chinhphu.vn
* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tag :
MỚI NHẤT
Hội đồng Tiền lương Quốc gia:  Chưa thống nhất được đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2015
Hội đồng Tiền lương Quốc gia: Chưa thống nhất được đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2015

(Dân trí) - Theo tìm hiểu của PV Báo Dân trí, sáng 31.7 tại Hà Nội, cuộc họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia nhằm thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính Phủ đã không đi tới kết quả cuối cùng, do 3 mức đề xuất vênh nhau khá lớn.

Thứ năm, 31/07/2014 - 02:05

Bất cập trong cơ chế lương tối thiểu vùng
Bất cập trong cơ chế lương tối thiểu vùng

(Dân trí) - “Mức lương tối thiểu vùng thấp và khả năng đàm phán hạn chế của người lao động trong điều kiện cơ chế thỏa thuận còn khiến nhiều doanh nghiệp bám vào để trả lương và ép tiền công của người lao động”.

Thứ năm, 31/07/2014 - 01:15

Lương tối thiểu vùng và minh bạch khó khăn doanh nghiệp
Lương tối thiểu vùng và minh bạch khó khăn doanh nghiệp

(Dân trí) - “Nghiên cứu của cơ quan chức năng cho thấy: Một lao động thuộc khu vực trả lương tối thiểu vùng 1 (vùng cao nhất) cần khoảng 2.300 Kcal để sống được, đồng nghĩa với mức lương tối thiểu từ 3,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức lương tối thiểu của vùng này chỉ 2,7 triệu đồng/tháng”.

Thứ năm, 31/07/2014 - 12:39

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Làm càng sớm càng tốt
Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Làm càng sớm càng tốt

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện (BHHTTN) cần được thực hiện càng sớm càng tốt vì trì hoãn sẽ làm cho việc đảm bảo cuộc sống người nghỉ hưu khó khăn hơn.

Thứ tư, 30/07/2014 - 03:28

Phát triển các trường nghề chất lượng cao:  Chấp nhận nỗ lực một cách không bình thường!
Phát triển các trường nghề chất lượng cao: Chấp nhận nỗ lực một cách không bình thường!

(Dân trí) - “Đề án trường nghề chất lượng cao tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề cao, được các nước khu vực công nhận về bằng cấp, từ đó tạo tính cạnh tranh khu vực trong bối cảnh nhất thể hóa thị trường lao động ASEAN vào cuối năm 2015”.

Thứ hai, 28/07/2014 - 12:27

Lao động hợp đồng có được hưởng ưu đãi nghề?
Lao động hợp đồng có được hưởng ưu đãi nghề?

Ông Trịnh Văn Bờ Em (boemtrinh@...) làm tại khoa xét nghiệm của một bệnh viện công lập, ký hợp đồng lao động (ngoài chỉ tiêu). Vậy ông Em có được hưởng các chế độ ưu đãi nghề với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập không?

Thứ hai, 28/07/2014 - 09:00

Năng suất lao động Việt Nam: Thấp do đâu?
Năng suất lao động Việt Nam: Thấp do đâu?

Theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất Châu Á – Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore, Nhật và Hàn Quốc lần lượt là 15 lần, 11 lần và 10 lần.

Thứ hai, 28/07/2014 - 08:54

Hẫng hụt chất lượng nguồn nhân lực Trung Quốc
Hẫng hụt chất lượng nguồn nhân lực Trung Quốc

Cố đảm bảo tăng trưởng cao bằng mọi giá ở Trung Quốc không đưa đến vị thế đầu đàn về kinh tế thế giới, mà đang làm cạn kiệt tài nguyên và lực lượng sản xuất của nước này, trong đó có nguồn nhân lực, theo các nghiên cứu quốc tế gần đây.

Chủ nhật, 27/07/2014 - 08:41

Tăng lương tối thiểu: Bao nhiêu là vừa?
Tăng lương tối thiểu: Bao nhiêu là vừa?

Hội đồng tiền lương Quốc gia đang lấy ý kiến các DN về lộ trình tăng lương tối thiểu năm 2015. Trong bối cảnh DN đang gặp nhiều khó khăn, giải pháp nào, tỉ lệ tăng bao nhiêu để DN thực hiện lộ trình tăng lương tối thiểu của Chính phủ đề ra mà không gây khó cho DN, không làm giảm thu nhập của người lao động vẫn đang là vấn đề bàn luận.

Thứ bảy, 26/07/2014 - 09:54

Tính lương theo năng suất lao động: Xóa bỏ cách tính cơ học
Tính lương theo năng suất lao động: Xóa bỏ cách tính cơ học

Hiện nay, năng suất lao động của các DNVN nói chung và DN dệt may nói riêng được đánh giá là thấp. Vì vậy, để công bằng cho cả người lao động và người sử dụng lao động, việc tính toán điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp cần dựa trên các chỉ số như CPI, khảo sát độc lập... đặc biệt là năng suất lao động.

Thứ sáu, 25/07/2014 - 02:07

Nghỉ phép năm: Không nghỉ sẽ được trả tiền?
Nghỉ phép năm: Không nghỉ sẽ được trả tiền?

Trong thời gian thử việc, người lao động có được hưởng ngày nghỉ phép năm không?

Thứ năm, 24/07/2014 - 07:02

Vì sao tỷ lệ thất nghiệp CĐ, ĐH cao?
Vì sao tỷ lệ thất nghiệp CĐ, ĐH cao?

(Dân trí) - Tỷ lệ thất nghiệp của người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học (ĐH, CĐ) luôn luôn cao hơn so với các thành phần khác cho thấy sự vô lý về cung - cầu trên thị trường lao động Việt Nam. Điều đó đã gây lãng phí lớn cho người lao động cũng như nền kinh tế của Việt Nam.

Thứ ba, 22/07/2014 - 08:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Thứ bảy, 19/07/2014 - 09:44

Nhân lực điện hạt nhân: Còi cọc, ốm o, đụng đâu cũng thấy...đau!
Nhân lực điện hạt nhân: Còi cọc, ốm o, đụng đâu cũng thấy...đau!

“Phải thừa nhận một thực tế nếu nói về nhân lực cho điện hạt nhân ở Việt Nam giống như một cơ thể ốm yếu, chạm vào đâu cũng thấy đau,mệt mỏi”.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 09:58

Thêm ưu đãi cho lao động về nước đúng hạn
Thêm ưu đãi cho lao động về nước đúng hạn

Thay vì chi trả mỗi năm 1 tháng lương tại Hàn Quốc, từ ngày 19/7, phía Hàn Quốc sẽ thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc tại Việt Nam cho lao động Việt Nam về nước đúng hạn và xuất cảnh ở Hàn Quốc trong vòng 14 ngày.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 12:56

Không xử lý kỷ luật đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng
Không xử lý kỷ luật đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng

Công ty của bà Lê Thị Thanh Thủy (caominhvan@...) có một nhân viên nữ nghỉ thai sản đã 9 tháng, trong thời gian nghỉ thêm nhân viên này không trình giấy tờ để xin nghỉ. Hiện nhân viên này muốn quay lại làm việc nhưng Công ty bà Thuỷ đã tuyển người khác làm thay vị trí này.

Thứ tư, 16/07/2014 - 09:15

Giải quyết chế độ chính sách đối với lao động dôi dư tại Vinawaco
Giải quyết chế độ chính sách đối với lao động dôi dư tại Vinawaco

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động dôi dư tại Công ty Nạo vét đường biển 2 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình thủy 2 thuộc Tổng công ty xây dựng đường thủy (Vinawaco).

Thứ tư, 16/07/2014 - 09:10

DNNN làm ăn thua lỗ nhưng vẫn trả lương cao ngất!
DNNN làm ăn thua lỗ nhưng vẫn trả lương cao ngất!

Thực tế, các DNNN đã trả lương cao hơn mức cho phép theo quy định Bộ Luật Lao động.

Thứ ba, 15/07/2014 - 04:06

Không đăng ký thất nghiệp, không được hưởng trợ cấp
Không đăng ký thất nghiệp, không được hưởng trợ cấp

Bà Nguyễn Kim Phụng chấm dứt hợp đồng lao động với cơ quan cũ từ ngày 1/3/2014. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 4 năm 10 tháng. Ngày 1/4/2014, bà Phụng ký hợp đồng lao động với cơ quan mới và ngày 20/5/2014 bà được nhận sổ BHXH và quyết định nghỉ việc từ cơ quan cũ. Vậy, bà Phụng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Thứ ba, 15/07/2014 - 08:43

Đề xuất quy định chế độ lao động của thuyền viên
Đề xuất quy định chế độ lao động của thuyền viên

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định một số điều về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Thứ sáu, 11/07/2014 - 11:17

Thị trường lao động AEC: Cơ hội và thách thức
Thị trường lao động AEC: Cơ hội và thách thức

Quá trình thúc đẩy tự do lưu chuyển lao động có tay nghề giữa các nước ASEAN đang đặt ra những thách thức và cơ hội đối với các DN Việt Nam.

Thứ sáu, 11/07/2014 - 01:06

Khoảng 130 Trung tâm GTVL sẽ được rà soát, đổi tên
Khoảng 130 Trung tâm GTVL sẽ được rà soát, đổi tên

(Dân trí) - Sau ngày 20.7,các Trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) không đáp ứng tiêu chí của NĐ 196/2013/NĐ-CP sẽ chính thức đóng cửa.

Thứ năm, 10/07/2014 - 06:20

Cần thêm 150.000 lao động tới cuối năm 2014
Cần thêm 150.000 lao động tới cuối năm 2014

(Dân trí) - “Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại TP.HCM sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2014. Dự kiến số lao động có thể lên tới 150.000 lao động”.

Thứ tư, 09/07/2014 - 07:02

Dự thảo Nghị định về bảo hiểm thất nghiệp
Dự thảo Nghị định về bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai, 07/07/2014 - 03:21