Thứ năm, 24/11/2016 - 16:51

Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp phối hợp phòng chống tham nhũng

Dân trí

Sáng nay 24/11, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhiệm cụ trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ký kết Quy chế (Ảnh: Bộ Tư pháp).
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ký kết Quy chế (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Theo đó, mục đích của việc ký quy chế phối hợp là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, về tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp.

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, đây là sự kiện quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long hi vọng việc thực hiện tốt quy chế sẽ góp phần quan trọng để Ban Nội chính Trung ương thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và góp phần giúp Bộ Tư pháp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thế Kha

Mới nhất