Thứ sáu, 12/10/2018 - 15:42

Biểu dương hàng chục gia đình, địa phương vươn lên thoát nghèo

Dân trí

Đã có 8 huyện, 38 xã và 30 hộ gia đình điển hình đại diện cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được biểu dương vì vươn lên thoát nghèo. Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016-2020 được tổ chức tại Hà Nội, sáng 12/10.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 - cho biết, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 8,23% năm 2016, 6,7% năm 2017 và năm 2018 còn khoảng 5,2-5,7%, bình quân giảm khoảng 1,5%/năm, đạt vượt so với mục tiêu đề ra, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao;

Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm bình quân hơn 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số cũng giảm từ 39,61% cuối năm 2016 xuống còn 35,28% vào cuối năm 2017.

“Với sự đầu tư của Nhà nước, sự chung tay góp sức của cộng đồng và nhất là ý thức tự vươn lên thoát nghèo của các địa phương đến nay, đã có 8 huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo, 38 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự tham gia, đóng góp về vật chất, tinh thần cho công tác giảm nghèo bền vững của các đơn vị và nhấn mạnh đây là một chương trình nhân văn, nhân ái, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta, góp phần thực hiện mục tiêu cả nước chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác giảm nghèo hiện nay cũng còn có những hạn chế, kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc nhiều nơi vẫn còn trên 50%, có nơi còn đến 70%.

Các hộ gia đình điển hình, đại diện cho các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được biểu dương vươn lên thoát nghèo sáng 12/10
Các hộ gia đình điển hình, đại diện cho các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được biểu dương vươn lên thoát nghèo sáng 12/10

Để thực hiện được mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo, Phó Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước đã đề ra; chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nội dung giải pháp giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung tiến hành rà soát, đánh giá để khi kết thúc Chương trình vào năm 2020, Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức Hội nghị biểu dương đối với các huyện, xã đặc biệt khó khăn, hộ gia đình điển hình vươn lên thoát nghèo bền vững.

C.N.Q