Thứ hai, 28/03/2016 - 17:13

Chiều nay Thường vụ Quốc hội “chốt” danh sách ứng viên 3 chức danh cao nhất

Dân trí

Bên hành lang Quốc hội chiều 28/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, ngoài phương án Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự ứng cử 3 chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội cũng có quyền giới thiệu. Chiều nay, Thường vụ Quốc hội họp “chốt” vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, cuộc họp chiều nay của UB Thường vụ Quốc hội sẽ chốt các vấn đề cho việc kiện toàn nhân sự các cơ quan những ngày tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, cuộc họp chiều nay của UB Thường vụ Quốc hội sẽ chốt các vấn đề cho việc kiện toàn nhân sự các cơ quan những ngày tới.

Để chuẩn bị cho công tác nhân sự, trước hết là việc miễn nhiệm và bầu mới người đứng đầu Quốc hội trong ít ngày tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho viết, các khâu chuẩn bị đã chu tất. Bắt đầu từ sáng thứ Tư tuần này (30/3), Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục trong quy trình miễn nhiệm, bầu mới các chức danh chủ chốt.

“Các báo cáo cụ thể về phương án nhân sự trình Quốc hội thì chiều 28/3, UB Thường vụ sẽ họp cho ý kiến để việc trình Quốc hội xem xét với chức danh đầu tiên – Chủ tịch Quốc hội theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng. Phần công việc của các cơ quan tham mưu thì đã chuẩn bị đầy đủ” – Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Cuộc họp chiều nay, Thường vụ Quốc hội cũng sẽ bàn về tổng thể chương trình kiện toàn nhân sự kỳ này của Quốc hội để thống nhất một quy trình chung. Ngoài ra, trong suốt hơn 10 ngày làm việc dành cho công tác này, Thường vụ Quốc hội cũng họp riêng khi có vấn đề phát sinh, ví như khi có ý kiến khác nhau sau các phiên thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội với mỗi lần trình miễn nhiệm hoặc bầu, phê chuẩn một nhân sự cụ thể. Khi đó, Thường vụ phải cho ý kiến để chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu trước Quốc hội, xin ý kiến các vị đại biểu về vấn đề còn có ý kiến khác nhau này.

Không xác nhận việc các chức danh chủ chốt đến thời điểm này có đơn xin từ nhiệm hay không nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội giải thích, luật cũng như nội quy đã có quy định chặt chẽ, cẩn trọng. Việc miễn nhiệm các chức danh chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ do cơ quan có quyền trình để đề nghị Quốc hội bầu ở đầu nhiệm kỳ thì chính những cơ quan này có trách nhiệm làm trờ trình gửi Quốc hội về việc miễn nhiệm đối với chức danh đó.

Ngoài phương án nhân sự Trung ương Đảng giới thiệu với 3 chức danh chủ chốt là bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho vị trí Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang cho vị trí Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, theo luật, đến thời điểm này, chỉ còn đại biểu Quốc hội có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thêm phương án nhân sự cho những vị trí này. Nếu có đại biểu tự ứng cử hoặc đề cử, Quốc hội sẽ đưa ra để thảo luận và quyết định đưa ai vào danh sách để bầu. Còn người được đề cử hoặc ứng cử xin rút thì được rút theo luật.

Cũng trong cuộc họp chiều nay, Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về nội dung điều chỉnh cơ cấu hiệp thương lần thứ 2 này.

P.Thảo