Thứ hai, 25/07/2016 - 15:18

Chủ tịch nước cam kết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Dân trí

Chủ tịch nước cam kết xây dựng nhà nước pháp quyền, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân từng bước tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại tướng Trần Đại Quang lần thứ 2 nhậm chức Chủ tịch nước

Ngay sau khi chính thức trở thành người đứng đầu nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiến hành làm lễ tuyên thệ.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước gửi lời trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước. Với vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước về đối nội, đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang, Chủ tịch nước hứa nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và trách nhiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm.

Chủ tịch nước cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các đại biểu trên lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân từng bước tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước cũng khẳng định sẽ nỗ lực cùng các cơ quan tạo dựng môi trường hoà bình để phát triển đất nước. Trên cương vị người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động hội nhập, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; thực hiện đồng bộ công cuộc đổi mới, quá trình hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm lễ tuyên thệ nhậm chức:


Đội nghi lễ vào vị trí. (Ảnh: H.L)

Đội nghi lễ vào vị trí. (Ảnh: H.L)


Theo quy định mới, trong lễ tuyên thệ, các đại biểu phải đứng lên nghiêm trang. (Ảnh: H.L)

Theo quy định mới, trong lễ tuyên thệ, các đại biểu phải đứng lên nghiêm trang. (Ảnh: H.L)

Chủ tịch nước cam kết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - 3

Chủ tịch nước cam kết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - 4

Chủ tịch nước cam kết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - 5


(Ảnh: H.L)

(Ảnh: H.L)

Phương Thảo - Quang Phong