Thứ sáu, 22/07/2016 - 09:50

Chủ tịch Quốc hội hứa hành động vì lợi ích nhân dân, vì danh dự dân tộc

Dân trí

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cam kết sẽ cùng các đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội thực sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và niềm tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm lễ tuyên thệ nhậm chức sau khi đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá mới.

Đây cũng là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện lễ tuyên thệ nhậm chức.


Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp. (Ảnh: HL)

Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp. (Ảnh: HL)

Phát biểu nhậm chức sau đó, Chủ tịch Quốc hội khoá XIV gửi lời trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao với đồng bào cả nước, trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội hứa sẽ cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khoá XIV phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm của Quốc hội, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập Hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo Hiến pháp và pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cam kết sẽ cùng các đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội thực sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và niềm tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Q. Phong - P. Thảo