Thứ ba, 07/07/2015 - 01:24

Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này được đánh giá là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử.


Theo VTV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

Mới nhất