Thứ hai, 06/07/2015 - 22:28

Củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Dân trí

Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị Liên tịch giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Hai bên ký kết chương trình cùng hoạt động
Hai bên ký kết chương trình cùng hoạt động

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình hoạt động cùng với các quy định: Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tạo điều kiện cho Trung ương hội và hội ở các địa phương làm tốt nhiệm vụ của mình. Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thực hiện tăng cường chỉ đạo hoạt động của hội ở địa bàn Tây Nam bộ, mở rộng mối quan hệ đối ngoại nhân dân và tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống hữu nghị hợp tác lâu dài.

Hai bên cam kết thường xuyên phối hợp chặt chẽ để tham mưu, đề xuất với Trung ương những vấn đề có liên quan đến việc củng cố mối quan hệ giữa các tỉnh trong khu vực với các tỉnh bạn nói riêng và cả nước nói chung, có những biện pháp thúc đẩy việc xây dựng và củng cố tổ chức Hội; giải quyết các vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Campuchia, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động kết nghĩa, giao lưu hữu nghị, giúp đỡ…

Đồng thời, hai bên phối hợp nghiên cứu vấn đề Khmer Nam bộ để có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm tuyên truyền giáo dục cho nhân dân 2 nước hiểu rõ và chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch muốn chia rẽ nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia…

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành lập năm 1975, đến nay đã có trên 30 tỉnh, thành phố có hoạt động tổ chức Hội với 8 đơn vị trực thuộc Trung ương và hàng chục vạn hội viên. Trong các nhiệm kỳ qua, Hội đã tuyên truyền, làm cho hội viên và nhân dân 2 nước hiểu rõ hơn về nguồn gốc của tình hữu nghị, từ đó củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhằm chống lại những âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch.

Hoàng Tùng

Mới nhất