Đầu năm xông đất Ủy ban Dân tộc

Dân trí Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đã đúc kết, đánh giá những thành tựu trong công tác dân tộc năm 2015, từ đó nêu lên những nhiệm vụ của công tác dân tộc những năm tiếp theo.

 

Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn.
Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn.

 

Năm 2015, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xin Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khái quát những thành tích nổi bật đối với công tác dân tộc năm 2015.

Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã bám sát các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đề ra những giải pháp phù hợp để chỉ đạo, điều hành chương trình công tác dân tộc.

Qua nghiên cứu, tổng kết thực tiễn có thể điểm qua những con số đáng lưu ý trong công tác dân tộc năm 2015 như sau:

Năm 2015 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, UBDT đã tổ chức Khối 54 dân tộc Việt Nam tham gia diễu hành tại Lễ Kỷ niệm với 416 đại biểu.

Tổ chức gian Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của UBDT với chủ đề ''Đổi mới, hội nhập và phát triển'' của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam với gian trưng bày 100 hiện vật gắn liền với sinh hoạt của đồng bào các dân tộc; hơn 300 bức ảnh biểu trưng thành tựu 70 phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN và phát triển của công tác dân tộc.

1- Các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư năm 2015 tập trung chủ yếu vào đường giao thông (1.466 công trình), thủy lợi (345 công trình), nước sinh hoạt (113 công trình), nhà sinh hoạt cộng đồng (302 công trình), trường học 514 công trình, Trạm y tế (58 công trình), hệ thống điện (83 công trình), công trình khác: 191.

2- Lãnh đạo Ủy ban tham dự nhiều cuộc họp do Bộ Chính trị tổ chức, đã tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ các tỉnh vùng DTTS-MN: Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Định, Phú Yên, Nghệ An, Thanh Hóa...

3- Tổ chức hơn 100 đoàn công tác, trong đó có nhiều đoàn liên ngành để nắm tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, đời sống của đồng bào DTTS, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch trung hạn về công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020 và phục vụ cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

4- Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước của UBDT giai đoạn 2011-2015, Đại hội vinh dự được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự và chỉ đạo. Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng 44 tập thể, 454 cá nhân là điển hình tiên tiến của toàn ngành và gương điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

5- Năm 2015, cả nước có 122 em học sinh DTTS đạt giải cao, thủ khoa, điểm cao trong các kỳ thi quốc gia, thi ĐH, CĐ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp, gặp mặt các em tại Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tuyên dương và động viên các em học sinh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen, Ban Tổ chức trao các suất quà cho các em.

6- Trong năm 2015, UBDT đã tiếp đón 26 đoàn với tổng số 1.334 người là già làng, trưởng bản, người có uy tín, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu ở các địa phương đến thăm, làm việc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nhiều lượt đồng bào thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai.

7- Tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc Tết tại 28 huyện, 46 xã, 155 cơ quan, đơn vị và tặng quà 1.200 hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ gia đình chính sách, già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của 20 tỉnh, TP trong cả nước với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

 

Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn trò chuyện với các em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia và thủ khoa đại học, cao đẳng năm 2015.
Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn trò chuyện với các em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia và thủ khoa đại học, cao đẳng năm 2015.

 

Thưa Thứ trưởng, từ thực tế công tác dân tộc 2015, UBDT có những đề xuất gì với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc trong năm 2016?

UBDT đã tiến hành rà soát và tiếp tục tham mưu, xây dựng đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016. Trong đó, nêu rõ:

* Qua tổng kết thực tiễn, để nâng cao vai trò, vị trí và thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, đề nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt và trình Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép chuyển đổi tên Ủy ban Dân tộc thành Bộ Dân tộc để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới của Ủy ban Dân tộc hiện nay.

* Đề nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt và trình Quốc hội xem xét, đưa nhiệm vụ xây dựng Luật Dân tộc vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016.

* Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ.

* Có cơ chế hiệu quả trong việc quyết định các chính sách đặc thù, đặc biệt là bố trí đủ vốn thực hiện chính sách dân tộc; đa dạng hóa nguồn lực đầu tư vào vùng DTTS và miền núi trong đó ngân sách Nhà nước là chủ yếu, chú trọng huy động vốn ODA, tăng cường thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp vào địa bàn vùng DTTS và miền núi bằng cơ chế phù hợp.

* Phê duyệt các đề án chính sách, chương trình, dự án của UBDT đã trình Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là đề án các chính sách đặc thù; có chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ là người DTTS; triển khai Đề án thành lập Học viện Dân tộc; Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

* Tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa UBDT với các bộ, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là vai trò của UBDT trong việc thẩm định, tham gia ý kiến xây dựng và phân bổ nguồn lực thực hiện các chính sách tại vùng DTTS và miền núi.

 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc năm 2016

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, nghị quyết của Chính phủ, kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Tiếp tục triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một số vùng giai đoạn 2011 - 2020; Tham mưu, xây dựng kế hoạch Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TƯ khóa IX về công tác dân tộc; Tổ chức các hoạt động và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan Công tác dân tộc 03/5/1946-03/5/2016...

 

Phương Nhung

MỚI NHẤT
Chủ tịch nước:  Mong tập đoàn Dầu khí Quốc gia trở thành trụ cột vững chắc của nền kinh tế
Chủ tịch nước: Mong tập đoàn Dầu khí Quốc gia trở thành trụ cột vững chắc của nền kinh tế

(Dân trí) Trong không khí chào đón Xuân mới Bính Thân 2016, ngày 4/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thứ năm, 04/02/2016 - 09:00

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên địa bàn dân tộc thiểu số, miền núi
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên địa bàn dân tộc thiểu số, miền núi

(Dân trí) - Việc thông tin, tuyên truyền nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, cử tri khu vực miền núi, biên giới phát huy tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử, lựa chọn và bầu ra những đại biểu xứng đáng.

Thứ tư, 03/02/2016 - 06:01

Tổng Bí thư chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào và chiến sỹ cả nước
Tổng Bí thư chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào và chiến sỹ cả nước

(Dân trí) - Ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Thứ tư, 03/02/2016 - 02:42

Niềm vui mới của 94 gia đình liệt sĩ quân tình nguyện dịp xuân về
Niềm vui mới của 94 gia đình liệt sĩ quân tình nguyện dịp xuân về

(Dân trí) - “Trên bàn thờ dịp xuân này, nhiều gia đình liệt sĩ sẽ vui mừng báo cáo với tổ tiên về niềm vui xác định được danh tính của người thân đã hy sinh vì nhiệm vụ cao quý của Tổ quốc”.

Thứ tư, 03/02/2016 - 02:05

Ngày Xuân, bàn về "cái gốc" của người cán bộ
Ngày Xuân, bàn về "cái gốc" của người cán bộ

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "cái gốc" của người cán bộ chính là đạo đức cách mạng. Người nói: "Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Chính vì ý thức được tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở đi trở lại ý kiến này nhiều lần.

Thứ tư, 03/02/2016 - 10:11

“Đảng ta đang hội nhập chính trị rất tốt!”
“Đảng ta đang hội nhập chính trị rất tốt!”

(Dân trí) - “Đại hội XII đánh dấu sự hội nhập chính trị của Đảng ta rất tốt, có tới 248 bức điện mừng từ nhiều quốc gia, thể hiện sự uy tín của Đảng CSVN trên thế giới. Hiện Đảng ta có quan hệ chính trị với 228 đảng và tổ chức chính trị trên thế giới…” – Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc cho biết.

Thứ tư, 03/02/2016 - 08:20

Mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước
Mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước

Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân cùng hàng triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài long trọng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) trong không khí cả nước hân hoan đón mừng xuân mới, chào mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Thứ tư, 03/02/2016 - 05:00

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Ngày 2/2, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016).

Thứ tư, 03/02/2016 - 04:00

Sẽ có khoảng 25-50 đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng
Sẽ có khoảng 25-50 đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng

(Dân trí) - Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày Chủ nhật 22/5/2016. Tổng số đại biểu Quốc hội là 500 người, trong đó số ở Trung ương là 198 và ở địa phương là 302 đại biểu. Đại biểu Quốc hội ngoài Đảng dự kiến khoảng 25-50 người.

Thứ ba, 02/02/2016 - 08:55

Hơn 200 đầu báo tham gia Hội Báo xuân 2016
Hơn 200 đầu báo tham gia Hội Báo xuân 2016

(Dân trí) - Sáng 2/2, tại Trung tâm VHTT huyện Nghi Xuân, Hội Nhà báo Hà Tĩnh phối hợp với Sở TT&TT, Sở VHTT&DL và UBND huyện Nghi Xuân tổ chức Hội Báo xuân Bính Thân năm 2016.

Thứ ba, 02/02/2016 - 04:31

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Chiều 1/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc thọ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại nhà riêng.

Thứ ba, 02/02/2016 - 04:14

Không đưa vào danh sách ứng cử người cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực
Không đưa vào danh sách ứng cử người cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực

(Dân trí) - Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo cần đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ,…

Thứ ba, 02/02/2016 - 03:16

ĐÁNG QUAN TÂM
Ấm áp tình cảm kiều bào với “Xuân Quê hương 2016: Linh thiêng Hà Nội”
Ấm áp tình cảm kiều bào với “Xuân Quê hương 2016: Linh thiêng Hà Nội”

(Dân trí) - Tối qua (31/1), tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (Hà Nội) đã diễn chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2016: Linh thiêng Hà Nội”. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) kết hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sống ở nước ngoài về quê đón Tết.

Thứ hai, 01/02/2016 - 12:34

Hơn 60 tỷ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo
Hơn 60 tỷ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

(Dân trí) - Để hộ gia đình chính sách, người nghèo có một cái Tết ấm cúng, ngoài hỗ trợ từ Trung ương, các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu còn trích ngân sách và các quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ với phương châm “Tất cả hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vui Xuân, đón Tết”.

Chủ nhật, 31/01/2016 - 09:58

Quảng Trị: Thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ
Quảng Trị: Thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ

(Dân trí) - Ngày 30/1, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sống, công tác tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Thứ bảy, 30/01/2016 - 09:35

Ấm áp đêm "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường"
Ấm áp đêm "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường"

(Dân trí) - Tối 29/1, tại Đồn Biên phòng Tri Lễ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường”.

Thứ bảy, 30/01/2016 - 11:40

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua góc nhìn của phóng viên quốc tế
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua góc nhìn của phóng viên quốc tế

Thân thiện, cởi mở, chân thành và thẳng thắn là những ấn tượng, suy nghĩ của giới báo chí nước ngoài về Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Nguyễn Phú Trọng.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 03:44

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Những ấn tượng lịch sử
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Những ấn tượng lịch sử

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc ngày 28/1 với kết quả tốt đẹp. Đây không phải là nhận xét xuôi chiều, khuôn sáo mà là một thực tế không thể phủ nhận.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 01:56

Báo chí quốc tế viết về cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam sau Đại hội XII
Báo chí quốc tế viết về cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam sau Đại hội XII

(Dân trí) - Báo chí quốc tế đã theo dõi chặt chẽ các diễn biến của Đại hội Đảng lần thứ XII và đồng loạt đưa tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử cũng như việc Bộ Chính trị khóa XII ra mắt.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 12:32

Con số thú vị về Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12
Con số thú vị về Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12

(Dân trí) - 5 ủy viên Bộ Chính trị là giáo sư, 9 người có bằng tiến sĩ. Ngoài 7 vị tái đắc cử, Bộ Chính trị khóa XII có thêm 12 vị mới. Ủy viên trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 nữ ủy viên.

Thứ năm, 28/01/2016 - 09:00

Tóm tắt Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tóm tắt Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Dân trí) - Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất cao bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Báo điện tử Dân trí trân trọng giới thiệu Tóm tắt Tiểu sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Thứ năm, 28/01/2016 - 08:03

Công bố kết quả Đại hội Đảng XII đến Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế
Công bố kết quả Đại hội Đảng XII đến Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế

(Dân trí) - Chiều ngày 28/01, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thứ năm, 28/01/2016 - 06:02

Infographic: 19 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 thành viên Ban Bí thư khóa XII
Infographic: 19 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 thành viên Ban Bí thư khóa XII

(Dân trí) - Trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị có 12 Ủy viên được bầu mới, 7 Ủy viên tái đắc cử. Người trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970). Bộ Chính trị có 3 Ủy viên nữ…

Thứ năm, 28/01/2016 - 10:08

“Đặt niềm tin vào lời hứa của Tổng Bí thư và sự đột phá của lớp trẻ”
“Đặt niềm tin vào lời hứa của Tổng Bí thư và sự đột phá của lớp trẻ”

(Dân trí) - Là một cán bộ về hưu, luôn theo dõi diễn biến kỳ Đại hội Đảng khóa XII, ông Cao Xuân Chính (64 tuổi, phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho rằng, đây là một kỳ đại hội rất dân chủ, công khai và minh bạch trong tất cả những lá phiếu bình bầu.

Thứ năm, 28/01/2016 - 09:55