Thứ ba, 10/03/2015 - 20:44

Gia Lai: Phát hiện 133 đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi

Dân trí

Ngày 10/3, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả triển khai Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) đã phát hiện 133 đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi.

Theo báo cáo của kết quả Tổng rà soát, tại địa bàn tỉnh Gia Lai có trên 64.000 đối tượng chính sách, trong đó có 18.806 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Và tổng số người có công và thân nhân đang hưởng chính sách ưu đãi thuộc 7 nhóm đối tượng rà soát trên địa bàn tỉnh có trong danh sách rà soát là: 15.201 đối tượng với kết quả:

Tổng số đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng đúng chế độ ưu đãi: 14.923/15.201 đối tượng, chiếm 98,17%.

Tổng số đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ: 145/15.201 đối tượng, chiếm 0,95%.

Tổng số đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng chế đội ưu đãi sai: 133/15.201 đối tượng, chiếm 0,88%.

Tổng số người chưa được xem xét xác nhận người có công: 334 người.

Nguyên nhân của các trường hợp hưởng sai chế độ là: do chết chưa làm thủ tục đề nghị cắt, hưởng không đúng tên đối tượng, các địa phương làm thủ tục đề nghị giải quyết theo đúng quy định; những trường hợp hưởng sai chế độ do nhân dân phản ánh làm giả hồ sơ, khai man để hưởng chế độ không đúng, tùy từng trường hợp cụ thể đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Còn những trường hợp trong danh sách chưa được xem xét xác nhận người có công, tùy thuộc từng loại chế độ đề nghị, hướng dẫn liên hệ các cơ quan chuyên môn để được xem xét cụ thể.

Thiên Thư

Mới nhất