Thứ bảy, 13/12/2014 - 10:45

Quảng Ngãi:

Giám đốc Sở Nội vụ có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Dân trí

Chiều ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, với 9/50 phiếu.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, có 50/53 đại biểu tham gia bỏ phiếu lấy tín nhiệm đối với 12 đại biểu giữ chức vụ lãnh đạo do HĐND tỉnh bầu, với 100% số phiếu hợp lệ và không có phiếu trắng.   

Riêng ông Trần Ngọc Căng – Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBND tỉnh không tham gia lấy phiếu tín nhiệm, vì vừa được bầu bổ sung vào Hội đồng nhân dân tỉnh và chưa đủ thời gian thời gian theo quy định. Đối với đại biểu Trịnh Đình Thạch - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa được điều động giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng không lấy phiếu tín nhiệm vì chuyển công tác ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, 3 đại biểu này không tham gia bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI.

Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Trần Văn Thanh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao là 22/50 phiếu (chiếm tỉ lệ 41,5% đại biểu), số phiếu tín nhiệm 19/50 phiếu (35,84%) và số phiếu tín nhiệm thấp với 9/50 phiếu (chiếm 16,98%). Đây là lãnh đạo có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 12 lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm.

Đại biểu Trương Thị Xuân Hồng (đứng) có số phiếu tín nhiệm cao nhất tại kỳ họp thứ 14 khóa XI.
Đại biểu Trương Thị Xuân Hồng (đứng) có số phiếu tín nhiệm cao nhất tại kỳ họp thứ 14 khóa XI.

Bà Trương Thị Xuân Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có phiếu tín nhiệm cao 44/50 phiếu (chiếm 83,01%), số phiếu tín nhiệm 4/50 (7,54%) và số phiếu tín nhiệm thấp 2/50 phiếu (3,77%). Qua thống kê, bà Trương Thị Xuân Hồng có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất.

Kết quả các đại biểu về khối Hội đồng nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao lần lượt gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Văn hóa và Xã hội HĐND tỉnh (40/50 phiếu tín nhiệm cao, 10/50 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp); ông Võ Phiên - Ủy viên thường trực kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh (39/50 phiếu tín nhiệm cao, 10/50 phiếu tín nhiệm và 1/50 phiếu tín nhiệm thấp); ông Phạm Viết Nho – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ (38/50 phiếu tín nhiệm cao, 12/50 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp); ông Tôn Long Hiếu – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (35/50 phiếu tín nhiệm cao, 15/50 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp).

Số phiếu tín nhiệm cao về khối Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm Thiếu tướng Lê Xuân Hòa – Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (số phiếu tín nhiệm cao: 42/50 phiếu, số phiếu tín nhiệm: 6/50 phiếu và số phiếu tín nhiệm thấp là 2/50 phiếu); ông Lê Quang Thích – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (số phiếu tín nhiệm cao: 41/50 phiếu, số phiếu tín nhiệm: 8/50 phiếu và số phiếu tín nhiệm thấp: 1/50 phiếu); ông Phạm Như Sô – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (37/50 phiếu tín nhiệm cao, 10/50 phiếu tín nhiệm và 3/50 phiếu tín nhiệm thấp); bà Đinh Thị Loan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (35/50 phiếu tín nhiệm cao, 14/50 phiếu tín nhiệm và 1/50 phiếu tín nhiệm thấp); ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (33/50 phiếu tín nhiệm cao, 17/50 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp) và ông Nguyễn Cao Phúc – Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (25/50 phiếu tín nhiệm cao, 19/50 phiếu tín nhiệm và 6/50 phiếu tín nhiệm thấp).

Với kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên, phần nào phản ánh mức độ tín nhiệm cao và thấp đối với từng lãnh đạo trong Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XI diễn ra đến hết ngày mai (13/12).

Hồng Long