Thứ tư, 08/06/2016 - 09:05

Hà Nội sắp bầu Chủ tịch UBND TP khóa mới

Dân trí

Dự kiến vào ngày 14/6, HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND… nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng sẽ thực hiện một số nhiệm vụ của HĐND TP theo quy định.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vào ngày 14/6, HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Tòa án nhân dân TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 14/6, HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất
Ngày 14/6, HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất

Theo đó, HĐND TP Hà Nội sẽ bầu các chức danh gồm Chủ tịch HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; các Phó Chủ tịch HĐND TP; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban thuộc HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP; bầu Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; các Phó Chủ tịch UBND TP, các Ủy viên UBND TP…

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, cử tri đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Người trúng cử đại biểu HĐND TP với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, với tỷ lệ 95,18%.

Thành viên UBND TP Hà Nội hiện nay gồm có ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Thế Hùng, ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Văn Sửu, ông Nguyễn Doãn Toản, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Ngô Văn Quý.

Quang Phong